มีที่ดินเปล่าทำอะไรดี เปลี่ยนที่ดินให้เป็นเงิน เริ่มทำได้เลย

มีที่ดินเปล่าทำอะไรดี เปลี่ยนที่ดินให้เป็นเงิน เริ่มทำได้เลย
กรุณากรอกชื่อภาษาไทย
กรุณากรอกนามสกุลภาษาไทย
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลข

การกดยืนยันข้อมูล แสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

นอกจากการเอาที่ดินเข้าธนาคารเพื่อให้ได้เงินทุน เงินก้อนแล้ว ที่ดินเปล่าสามารถทำประโยชน์ได้หลากหลายวิธี และสร้างรายได้ให้กับเจ้าของที่ดินได้มากกว่าที่คิด แม้จะมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยก็ตาม นอกจากนี้ การใช้ประโยชน์บนที่ดินเปล่า เป็นการป้องกันไม่ให้พื้นที่รกร้าง เสื่อมโทรม ช่วยรักษาคุณภาพดิน และสภาพแวดล้อมโดยรวมได้ อีกทั้งการไม่ทำประโยชน์บนที่ดิน ลงทุนหรือกู้ซื้อที่ดินเปล่าเก็บไว้เฉยๆ อาจเสี่ยงถูกยึดตามกฎหมายที่ดินด้วย

ปล่อยที่ดินเปล่าให้รกร้าง ไม่ทำประโยชน์ ระวังโดนยึด! 

ปล่อยที่ดินเปล่าให้รกร้างระวังโดนยึด

ภายในเดือนมกราคมของทุกปี กระทรวงมหาดไทยจะให้ทุกจังหวัดสำรวจ และแจ้งว่ามีที่ดินแปลงใดถูกทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ หรือปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าบ้าง ถ้าคุณปล่อยที่ดินเปล่าให้รกร้าง ไม่ทำประโยชน์เป็นระยะเวลานานโดยไม่มีเหตุอันควร อาจเสี่ยงถูกยึดตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 6 บัญญัติว่า

“นับตั้งแต่วันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ บุคคลใดมีสิทธิในที่ดินตามโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หากบุคคลนั้นทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดิน หรือปล่อยที่ดินให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่า เกินกำหนดเวลา ดังต่อไปนี้
(1) สำหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน เกิน 10 ปีติดต่อกัน
(2) สำหรับที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เกิน 5 ปีติดต่อกัน

ให้ถือว่าเจตนาสละสิทธิในที่ดินเฉพาะส่วนที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ หรือที่ปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่า เมื่ออธิบดีได้ยื่นคำร้องต่อศาล และศาลได้สั่งเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินดังกล่าว ให้ที่ดินนั้นตกเป็นของรัฐเพื่อดำเนินการตามประมวลกฎหมายนี้ต่อไป”

3 ไอเดียสร้างรายได้บนที่ดินเปล่า เริ่มต้นได้ง่ายๆ 

มีที่ดินทําอะไรดีให้เกิดประโยชน์? ส่วนใหญ่มักเป็นที่ดินตามต่างจังหวัดที่หลายคนอาจได้มรดกมา ลงทุนกู้ซื้อที่ดินเปล่าผ่อนธนาคาร หรือลงทุนที่ดินเพื่อเก็บไว้เป็นทรัพย์สินในอนาคต เงินติดล้อขอแนะนำ 3 ไอเดียต่อไปนี้ ช่วยให้คุณมีรายได้ง่ายๆ จากที่ดินเปล่า แม้จะมีพื้นที่น้อย หรือที่ดินตาบอดก็ทำประโยชน์ได้เช่นกัน

1. ปลูกผักสวนครัว

ปลูกผักสวนครัว

การปลูกผักสวนครัวนั้นดูแลง่าย ไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่มาก ไม่ต้องใช้เงินลงทุนเยอะ ผักสวนครัวส่วนใหญ่โตเร็ว ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวจึงสั้น หลังเก็บเกี่ยวผักรุ่นแรกก็สามารถปลูกผักรุ่นต่อไปได้ทันที ช่วยให้คุณมีรายได้สม่ำเสมอตลอดทั้งปี มีตลาดรองรับอยู่เสมอ ไม่ว่าจะขายตามตลาดนัด ขายตามซอยบ้าน หรือจะทำเป็นอาหารเมนูต่างๆ ขายเอง หรือขายออนไลน์ก็น่าสนใจ

  • ผักกาดหอม โตได้ดีในสภาพอากาศร้อนชื้น ปลูกง่าย ดูแลไม่ยุ่งยาก
  • ผักคะน้า ขึ้นเร็ว ทนต่ออากาศร้อน ปลูกซ้ำได้หลายรอบตลอดทั้งปี
  • ผักบุ้งจีน โตเร็ว เก็บเกี่ยวได้ในระยะเวลาอันสั้น เหมาะสำหรับพื้นที่จำกัด
  • ถั่วฝักยาว ปลูกง่าย โตเร็ว ให้ผลผลิตสูง ปลูกในกระถางหรือแปลงเล็กๆ ก็ได้
  • พริกขี้หนูสวน ทนต่อสภาพอากาศร้อน ไม่ต้องดูแลมากนัก
  • มะเขือเปราะ ปลูกง่าย ขึ้นเร็ว ทำให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็ว เหมาะกับพื้นที่จำกัด
  • ตะไคร้ ปลูกง่าย เพียงระวังน้ำท่วมขัง ดูแลรักษาไม่ยาก ใช้ได้ทั้งต้นและใบ

2. ทำไร่ ทำสวน

ทำไร่ ทำสวน

ใครมีที่ดินแปลงใหญ่ขึ้นมาหน่อย หรือกำลังคิดว่ามีที่ 1 ไร่ ทําอะไรดี การทำไร่ ทำสวน เป็นอีกหนึ่งไอเดียสร้างรายได้ได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ สามารถทำการเกษตรแบบผสมผสานไปพร้อมกันได้ด้วย เป็นระบบการเกษตรที่มีการปลูกพืชผัก และเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เดียวกัน ช่วยเพิ่มช่องทางการหารายได้ และเป็นการใช้ประโยชน์บนที่ดินเปล่าได้อย่างคุ้มค่า

  • พืชไร่ที่น่าสนใจ เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง หรือการทำไร่อ้อย ที่ปลูกง่าย ไม่ต้องดูแลมากนัก เพียงกำจัดวัชพืชและคอยให้น้ำตามฤดูกาล 
  • ไม้ผลระยะสั้น เช่น กล้วย มะละกอ ขนุน มะม่วง ที่ให้ผลผลิตเร็ว เก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปี

สำหรับการสร้างรายได้จากการทำไร่ ทำสวน สามารถทำได้หลายช่องทาง เช่น การขายผลผลิตให้กับพ่อค้าคนกลาง ขายปลีก หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น น้ำผลไม้ ผลไม้แปรรูป หรืออาจปลูกเพื่อขายเป็นต้นพันธุ์ หรือเมล็ดพันธุ์ก็ได้เช่นกัน

3. ปล่อยที่ดินเปล่าให้เช่า

ปล่อยที่ดินเปล่าให้เช่า

การปล่อยที่ดินเปล่าให้เช่าเพื่อทำการเกษตร เหมาะกับผู้ที่ไม่มีเวลาทำการเกษตรด้วยตัวเอง ช่วยให้ได้ประโยชน์ทั้งการสร้างรายได้ และการรักษาคุณภาพดินในระยะยาว ก่อนอื่นต้องพิจารณาว่าที่ดินของคุณเหมาะกับการเกษตรประเภทใด ซึ่งจะมีผลต่ออัตราค่าเช่าที่จะเรียกเก็บ จากนั้นจัดเตรียมพื้นที่ให้เรียบร้อยสำหรับทำการเกษตร เช่น ไถพรวนดิน วางระบบระบายน้ำ หรือติดตั้งรั้วรอบขอบชิด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เช่า และอย่าลืมทำสัญญาเช่าระบุรายละเอียดต่างๆ ให้ชัดเจน ป้องกันปัญหาข้อพิพาทในอนาคต

มีที่ดินเปล่าในเมืองทำอะไรดี?

ถ้าคุณมีที่ดินเปล่าในเมือง ใกล้แหล่งชุมชน เงินติดล้อแนะนำให้ทำพื้นที่ให้เช่าเป็นตลาดนัด ที่จอดรถ หรือพื้นที่จัดงานต่างๆ จำเป็นต้องมีการเตรียมหน้าดิน ถมที่ดินเพื่อปรับพื้นที่ให้เสมอกัน หรือทำพื้นคอนกรีต เพื่อความมั่นคงแข็งแรง สามารถรองรับน้ำหนักรถ หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และง่ายต่อการดูแลรักษาด้วย

สรุป มีที่ดินเปล่าทำอะไรดีให้ได้เงิน

สิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาว่ามีที่ดินเปล่าทำอะไรดี คือ สภาพดินและทำเลที่ตั้งเหมาะกับทำอะไร เช่น หน้าดินในเมืองอาจเหมาะกับการทำพื้นที่ให้เช่า ในขณะที่ที่ดินชานเมืองหรือต่างจังหวัด อาจเหมาะกับการทำการเกษตรมากกว่า และถ้าต้องการเงินทุน ที่ดินเปล่าของคุณสามารถนำไปเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อเพื่อคนมีที่ดินกับเงินติดล้อได้ด้วย เรารับที่ดินทุกประเภท ตัวอยู่ต่างจังหวัดก็ขอสินเชื่อที่เงินติดล้อสาขาใกล้บ้านได้ ให้คุณมีเงินทุนเพียงพอ เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้จากที่ดินเปล่าได้อย่างราบรื่น (กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว อัตราดอกเบี้ย 15% ต่อปี)

กรุณากรอกชื่อภาษาไทย
กรุณากรอกนามสกุลภาษาไทย
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลข

การกดยืนยันข้อมูล แสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

เงินติดล้อ

บทความโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น