หน้าแรก อยากได้เงินกู้ สินเชื่อเพื่อคนมีคอนโด

สินเชื่อเพื่อคนมีคอนโด

 • สมัครง่าย ได้เงินไว

 • ไม่ต้องใช้คนค้ำ

 • อาชีพไหนก็กู้ได้

สินเชื่อเพื่อคนมีคอนโด

แค่มีคอนโด ก็กู้ง่าย ได้เงินไว

ไม่ต้องใช้คนค้ำ
ไม่ต้องใช้คนค้ำ

มาคนเดียวก็กู้ได้ ไม่ต้องพึ่งใคร
ได้เงินไว ไม่ต้องค้ำ

อาชีพไหนก็กู้ได้
อาชีพไหนก็กู้ได้

แค่มีคอนโด ก็แวะกู้ง่ายได้ที่เงินติดล้อ

กู้ง่าย อนุมัติไว
กู้ง่าย อนุมัติไว

รับวงเงินสูงสุด 200,000 บาท

ผ่อนสบาย สูงสุด 60 เดือน
ผ่อนสบาย สูงสุด 60 เดือน

ผ่อนกับเงินติดล้อ เลือกได้ตามใจ
สูงสุด 60 งวด

จัดสินเชื่อได้แม้อยู่ต่างจังหวัด
จัดสินเชื่อได้แม้อยู่ต่างจังหวัด

อยู่ต่างพื้นที่ก็ไม่มีปัญหา เจอเงินติดล้อ
ที่ไหนขอสินเชื่อได้ที่เงินติดล้อทุกสาขาใกล้บ้าน

ปิดก่อนโปะได้
ปิดก่อนโปะได้

ไม่มีค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ แอบแฝง

รายละเอียดคุณสมบัติ และสิ่งที่ต้องเตรียม

คุณสมบัติ

 1. บุคคลธรรมดา อายุ 21 - 70 ปี
 2. อาชีพไหนก็สมัครได้
  • ลูกจ้าง หรือ พนักงานประจำ
   อายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
  • ธุรกิจส่วนตัว
   อายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

เอกสารที่ต้องเตรียม

 1. บัตรประชาชน
 2. หนังสือเเสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด
  (คอนโดมิเนียม) ตัวจริง
 3. สำเนาใบเสร็จ หรือรูปถ่ายใบเสร็จ
  หรือเอกการแสดงการชำระค่าส่วนกลาง
  อาคารชุด ปี/งวดล่าสุด
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (ชื่อตรงกับผู้กู้)
 6. หนังสือรับรองราคาประเมินจากกรมที่ดิน
  (อายุไม่เกิน 30 วัน)

สิทธิลูกหนี้

สิทธิลูกหนี้

“ถึงเป็นลูกหนี้ เราก็มีสิทธิ์มีเสียงนะครับ”

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำถามที่พบบ่อย

ตอบ :

เงินติดล้อรับพิจารณาโฉนดที่ปลอดภาระผูกพันเท่านั้น โดยต้องเป็นหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (คอนโดมิเนียม) (ครุฑสีแดง) เท่านั้น

*ผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ในโฉนดต้องเป็นเจ้าของเพียงผู้เดียวและชื่อ-นามสกุลตรงกับผู้ขอสินเชื่อเท่านั้น

ตอบ :

คุณสมบัติผู้จัดสินเชื่อเพื่อคนมีคอนโด สมัครง่าย ได้เงินไว เพียงมีคุณสมบัติดังนี้

 1. ผู้ยื่นจัดสินเชื่ออายุตั้งแต่ 20-70 ปีบริบูรณ์
 2. เป็นบุคคลธรรมดา (ไม่รับนิติบุคคล)
 3. ไม่มีกำหนดระยะเวลาถือครองกรมสิทธิ์ ถือครองกี่วันก็ยื่นเรื่องได้
 4. สมัครได้ทุกอาชีพ
  1. ลูกจ้าง หรือพนักงานประจำ มีอายุงาน 6 เดือนขึ้นไป
  2. ธุรกิจส่วนตัว มีอายุธุรกิจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

ลูกค้า 1 คน สามารถทำได้ 1 สัญญาเท่านั้น

ตอบ :

เอกสารที่ใช้ในการยื่นเรื่องจัดสินเชื่อ มีเพียง 6 รายการ ดังนี้

 1. บัตรประชาชนตัวจริง
 2. หนังสือเเสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (คอนโดมิเนียม) ตัวจริง
 3. สำเนาใบเสร็จ หรือรูปถ่ายใบเสร็จ หรือเอกการแสดงการชำระค่าส่วนกลางอาคารชุด ปี/งวดล่าสุด
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (ชื่อตรงกับผู้กู้)
 6. หนังสือรับรองราคาประเมินจากกรมที่ดิน (อายุไม่เกิน 30 วัน)

หากจำเป็นต้องมีเอกสารอื่นๆ ประกอบการพิจารณา จะมีเจ้าหน้าที่ขอเอกสารเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ตอบ :

เงินติดล้อยังไม่มีบริการสินเชื่อเพื่อคนมีคอนโดบริเวณพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ จะนะ, สะบ้าย้อย, เทพา, นาทวี

ตอบ :

อัตราดอกเบี้ย 0.68% ต่อเดือน เป็นดอกเบี้ยแบบคงที่ต่อเดือน ซึ่งเทียบเคียงจากดอกเบี้ยที่แท้จริงแบบลดต้นลดดอกในอัตรา 14.73% ต่อปี (โดยคำนวณเทียบเคียงจากระยะเวลาการกู้ 12 เดือน)

ดูเพิ่มเติม