หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ความเป็นมาของเรา

ความเป็นมาของเรา

2523

จุดเริ่มต้นของเงินติดล้อ

เริ่มต้นธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถในจังหวัด
เพชรบูรณ์ ในนาม บริษัท ศรีสวัสดิ์ เพชรบูรณ์ จำกัด

2534

ขยายธุรกิจไปจังหวัดต่างๆ

130 สาขา ทั่วประเทศและเปลี่ยนชื่อเป็น
บริษัท ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (1991) จำกัด

2550

กลุ่ม AIG เข้าซื้อ
สินทรัพย์เครือข่ายสาขา

จากบริษัท ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (1991) จำกัด
และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด

2552

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเข้าซื้อ
หุ้นทั้งหมดจากกลุ่ม AIG

ทำให้บริษัทฯ กลายเป็นบริษัทในเครือของธนาคาร

2553

ย้ายสำนักงานใหญ่

มาที่อาคารจุฑามาศ เปลี่ยนตราสัญลักษณ์
(โลโก้) ใหม่ พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาตัวแรก

เปิดตัว "สินเชื่อตลาดสด" โครงการที่เป็นแหล่ง
เงินทุน สำหรับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า โดยให้บริการ
ถึงในตลาด

2554

เปิดตัว “สินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุก
มือสอง” และ “สินเชื่อจำนำ
ทะเบียนรถบรรทุก”

เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มเกษตรกรที่
ต้องการขยายต่อยอดธุรกิจ

2556

ได้รับใบอนุญาตนายหน้าประกัน
วินาศภัย เริ่มขายประกันรถยนต์
และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

เริ่มโครงการอบรมให้ความรู้ทางการเงิน
ให้กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า โดยมีทั้งสิ้น 6 หลักสูตร
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
เข้าร่วมเป็นภาคีใน “แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน
ของภาคเอกชนไทย”
ยืนหยัดดำเนินธุรกิจ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

2557

เปิดให้บริการ รับทำ พ.ร.บ
และต่อภาษี

เปิดให้บริการ รับสมัครประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
(PA) กับกลุ่มลูกค้าภายใต้โครงการสินเชื่อตลาดสด
ผ่านระบบ iOS on mobile

2558

เปลี่ยนชื่อเป็น
“บริษัท เงินติดล้อ จำกัด”

เปิดตัวสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
ภายใต้การกำกับ (Nano Finance)

เริ่มขายประกันมะเร็ง

2559

เปลี่ยนตราสัญลักษณ์ (โลโก้)

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
เพิ่มไอคอนมีความหมายที่ซ่อนอยู่ตรงกลางคือ
“แสงแห่งความหวัง” ที่ส่องนำให้ลูกค้าได้เจอ
ทางออก และเริ่มต้นใหม่พร้อมสโลแกน
“ชีวิตหมุนต่อได้”

เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุด
“ชีวิตใหม่”

เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดชีวิตใหม่
ประกาศถึงเจตนารมณ์ในการส่งเสริมและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของผู้คน ด้วยความเชื่อมั่นว่าการเข้าถึง
บริการทางการเงินที่เป็นธรรมและโปร่งใส คือสิทธิ
ที่ทุกคนพึงได้รับ

2561

“เงินติดล้อ คือ เงินติดล้อ”

เงินติดล้อ คือ เงินติดล้อ
เปลี่ยนตราสัญลักษณ์ (โลโก้) เพื่อให้ลูกค้า
หายสับสน และเข้าถึงบริการที่มีมาตรฐาน
“เงินติดล้อ คือ เงินติดล้อ”
อาคารอารีย์ ฮิลล์
ย้ายสำนักงานใหญ่มาที่ “อาคารอารีย์ ฮิลล์”
(Ari Hills)

2562

ร่วมจัดตั้งสมาคมการค้าผู้ประกอบ
ธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ

Vehicle Title Loan Trade Association
ร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ จัดตั้ง
สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ
หรือ VTLA (Vehicle Title Loan Trade
Association)
เพื่อสร้างมาตรฐานการดำเนินธุรกิจฯ
ให้มีความแข็งแรงและโปร่งใส
บัตรสินเชื่อเงินติดล้อ
เปิดตัวบัตรสินเชื่อเงินติดล้อ เพื่อให้กลุ่มลูกค้าได้รับ
บริการทางการเงินที่สะดวก รวดเร็ว โดยเงินติดล้อ
เป็นเจ้าแรกในตลาดที่ออกผลิตภัณฑ์นี้
หนี้นรก
เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณา “หนี้นรก” เพื่อเตือนใจ
คนในสังคมว่า “ความสุขไม่ควรทำให้ใคร
ต้องเป็นหนี้”

25 วิธีคิดให้ชีวิตชิบหาย (25 วิธีคิดให้ชีวิตสบายๆ)
เปิดตัวหนังสือที่มี 2 ด้าน “25 วิธีคิดให้ชีวิตชิบหาย
(25 วิธีคิดให้ชีวิตสบายๆ)”
อ่านเพื่อให้รู้ว่าคุณทำมัน
ไปแล้วรึยัง / อ่านเพื่อให้แน่ใจว่าชีวิตคุณจะไม่ล่ม

2563

เปลี่ยนสถานะเป็น
“บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)”

Vehicle Title Loan Trade Association
เปิดตัวโมบายแอปพลิเคชั่น เงินติดล้อ
ขยายช่องทางการให้บริการผ่านมือถือ
ทั้งลูกค้าประกันวินาศภัยและลูกค้า
สินเชื่อทะเบียนรถ

2564

“TIDLOR” จดทะเบียนเข้า
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

TIDLOR is listed on the Stock Exchange of Thailand.

2565

ประกันติดล้อ
เปิดตัว“ประกันติดล้อ” แบรนด์นายหน้าประกันภัย
ส่งเสริมความคุ้มครองด้านประกันภัยให้กับ
ลูกค้ารายย่อย
TIDLOR Academy
เปิดตัว “TIDLOR Academy” เพื่อร่วมแบ่งปัน
แนวคิดและเรียนรู้วิธีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่
ใช้ได้จริงในแบบฉบับของเงินติดล้อ ผ่านโครงการ
TIDLOR Culture Camp

2566

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
ได้รับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้าน
คอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Private Sector
Collective Action Against Corruption)
ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 (CAC Recertification)
CGR
ได้รับการประเมินด้านการกำกับ
ดูแลกิจการบริษัท "ระดับดีเลิศ" (5 ดาว)
heygoody
เปิดตัว “heygoody” โบรกเกอร์ประกันออนไลน์
เจ้าแรกในประเทศไทยที่ไม่โทรขายประกัน (Telesales-Free)
ให้ลูกค้าซื้อประกันได้ด้วยตัวเองแบบไม่มีคนกวนใจ