หน้าแรก สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง

บรรยากาศการทำงานที่เงินติดล้อ

สวัสดิการดี๊ดีมีกำลังใจ

7 ล้อ Core Values

สร้างสรรค์ แบ่งปันโอกาส
มีจิตวิญญาณความเป็นเจ้าของ
ร่วมมือร่วมใจ ตรงไปตรงมา
ซื่อสัตย์ จริงใจ และเป็นกันเอง
กระหายเรียนรู้
กล้าคิด กล้าลอง
ทำงานเต็มที่ปาร์ตี้ให้สุด

“เราไม่อยากให้ลูกค้ากลับมาหาเราอีก
เราจึงทำธุรกิจด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับธุรกิจสินเชื่อ”