หน้าแรก อยากได้เงินกู้ สินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง - กระบะ

สินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะ
และรีไฟแนนซ์
พร้อมบัตรติดล้อ

สินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะและรีไฟแนนซ์
พร้อมบัตรติดล้อ สินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะและรีไฟแนนซ์
พร้อมบัตรติดล้อ

สนใจสมัครสินเชื่อ

 • อนุมัติไว ไม่ต้องง้อคนค้ำ

 • ได้ทั้งเงิน ได้ทั้งบัตรติดล้อ

 • ได้วงเงินไปใช้ยาวๆ

รถของคุณผ่อนหมดแล้วหรือยัง?
หมายเหตุ ผ่อนรถอยู่ก็ขอกู้ได้ เพียงคุณมีประวัติชำระที่ดี … เงินติดล้อก็รับ
กรุณากรอกชื่อภาษาไทย
กรุณากรอกนามสกุลภาษาไทย
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลข

การกดยืนยันข้อมูล แสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว อัตราดอกเบี้ย 14 - 24% ต่อปี

อาชีพไหนก็ขอสินเชื่อได้!

คุณสมบัติ

 • บุคคลทั่วไป อายุ 21-60 ปี
 • มีรถเก๋ง-กระบะของตัวเอง
  อายุรถไม่เกิน 18 ปี
 • ลูกจ้าง พนักงานประจำ หรือ
  ที่มีอายุงานปัจจุบัน
  6 เดือนขึ้นไป

เอกสารที่ต้องเตรียม

 1. บัตรประชาชนตัวจริง
 2. เล่มทะเบียนตัวจริง
 3. เอกสารแสดงรายได้
  1. รับจ้างทั่วไป: ใช้เอกสารแสดงรายได้อื่นๆ ที่มี
  2. ธุรกิจส่วนตัว: ใช้เอกสาร 50 ทวิ
   หรือใบกำกับภาษี
  3. พนักงานประจำ: ใช้สลิปเงินเดือน
   หรือหนังสือรับรอง
   เงินเดือน
บัตรติดล้อ

อุ่นใจด้วย “บัตรติดล้อ”

ตัวช่วยเงินด่วน 24 ชั่วโมง

บัตรกดเงินสดจากวงเงินสินเชื่อ ถอนได้ทันทีเมื่อจำเป็น
ไม่กดใช้ ไม่เสียดอกเบี้ย สมัครก่อน สะดวกกว่า!

check
สมัครครั้งเดียว
ได้
เงินใช้ยาวๆ

ไม่ต้องเสียเวลาขอ
สินเชื่อใหม่

check
เหมือนมีบัตร
เอทีเอ็มติดตัว

โอนเงินผ่านแอป
หรือตู้ได้ 24 ชั่วโมง*

check
มีบัตร
ประหยัดกว่า

เปิดใช้บัตรติดล้อ
รับดอกเบี้ยถูกกว่า

check
ได้บัตรฟรี
ไม่มีจ่ายเพิ่ม

สบายใจไม่เสียค่า
ธรรมเนียมรายปี

*สามารถโอนเงินผ่านแอปเงินติดล้อได้ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม หรือผ่าน ATM ธ.กรุงศรี, ธ.กรุงไทย,ธ.ออมสิน, ธ.กรุงเทพ, ธ.ไทยพาณิชย์
ตลอด 24 ชม. และ ธ.กสิกรไทย 01.00 น. – 22.00 น. โดยมีค่าธรรมเนียม 5 บาท ต่อรายการ

สินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะ พร้อมบัตรติดล้อ ดีกว่ายังไง?

แนะนำ

สินเชื่อพร้อมบัตรติดล้อ

สินเชื่อทะเบียนทั่วไป

สินเชื่อพร้อมบัตรติดล้อ
สินเชื่อทะเบียนทั่วไป
การจัดสินเชื่อ
ทำสัญญาครั้งเดียว ได้ทั้งเงิน ได้ทั้งบัตร
ทำสัญญาใหม่ทุกครั้งที่สาขา และได้เงินเพียงอย่างเดียว
การรับเงิน
รับเงินเท่าที่จำเป็น และเก็บวงเงินที่เหลือไว้ ในบัตร
รับเงินเต็มวงเงินครั้งเดียว
อยากได้เงินเพิ่ม
ต้องการเงินเพิ่มเมื่อไหร่ โอนเงินผ่านแอป
หรือกด ATM
รอพิจารณาอย่างน้อย 4 เดือน
การคิดดอกเบี้ย (แบบลดต้นลดดอก)
คิดดอกเบี้ยจากยอดการเบิกถอนจริง
(ไม่เบิกถอน ไม่เสียดอกเบี้ย)
คิดดอกเบี้ยจากวงเงินทั้งหมดที่ใช้ ตั้งแต่วันทำสัญญา และยอดคงเหลือของสินเชื่อแต่ละงวด
การเบิกใช้วงเงินสินเชื่อ
ขั้นต่ำ 500 บาท
ไม่สามารถเบิกใช้วงเงินได้
สถานที่และเวลาเบิกใช้วงเงิน
โอนเงินผ่านแอปเงินติดล้อ หรือ ATM กว่า
50,000 ตู้ ทุกวัน ทุกที่ 24 ชม.
เฉพาะที่สาขาตามวัน และเวลาทำการ

วิธีคิดดอกเบี้ยสินเชื่อทะเบียน
รถเก๋ง-กระบะ แบบลดต้นลดดอก

ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายในงวดนั้น = (เงินต้นคงเหลือ
x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x จำนวนวันต่องวด)
/ จำนวนวันต่อปี

ตัวอย่าง คุณสดใส ต้องการขอสินเชื่อวงเงิน 20,000 บาท

เงินต้น 20,000 บาท เลือกระยะเวลาในการผ่อนชำระ 24 งวด อัตราดอกเบี้ย 1.13% ต่อเดือน เป็นดอกเบี้ยแบบคงที่ ซึ่งเทียบเคียงจากดอกเบี้ยที่แท้จริงแบบลดต้นลดดอก ในอัตรา 24% ต่อปี ค่างวดเฉลี่ยต่อเดือน 1,078 บาท ดอกเบี้ยรวมตลอดอายุสัญญา 5,267.65 บาท คิดเป็นจำนวนเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น 25,267.65 บาท

  หมายเหตุ

 • ดอกเบี้ยข้างต้นเป็นการคำนวณโดยประมาณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวันที่ทำสัญญา และวันกำหนดชำระค่างวด
 • วิธีคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก อ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย
 • กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 14% สูงสุด 24% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระต่ำสุด 12 เดือน สูงสุด 60 เดือน

  หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆุ

 • ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใด ๆ รวมกันแล้วไม่เกิน 24% ต่อปีี
 • ค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินกู้ผ่านช่องทางตู้ ATM เรียกเก็บ 5 บาทต่อครั้ง (เมื่อคำนวณรวมกับดอกบี้ย ของแต่ละสัญญานั้นๆ แล้วไม่เกินอัตรา 24% ต่อปี)
 • ค่าใช้จ่ายในการทวงถามหนี้ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) (กรณีค้างชำระ)
  • ค่างวด 1 งวด 50 บาทต่อรอบการทวงถามหนี้
  • ค่างวดตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไป 100 บาท ต่อรอบการทวงถามหนี้
 • ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน 200 บาท ต่อครั้ง
 • ค่าอากรแสตมป์ คิดตามที่เกิดขึ้นจริงในอัตราที่กฎหมายเรียกเก็บ

คำถามที่พบบ่อย

ตอบ :

เงินติดล้อรับพิจารณารถยนต์อายุไม่เกิน 22 ปี นับจากที่ปีผลิต ค.ศ. 2000 ขึ้นไป

 • สำหรับสินเชื่อทะเบียนรถ รับพิจารณารถปลอดภาระและมีเล่มทะเบียนเรียบร้อย
 • สำหรับบริการรีไฟแนนซ์ แค่มีประวัติชำระดี ก็ขอสินเชื่อและอาจได้รับอนุมัติทันที ทั้งนี้ยอดอนุมัติขึ้นอยู่กับยี่ห้อ รุ่น ปีที่ผลิตของรถ รวมถึงรายได้ และคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะ

ตอบ :

เงินติดล้อ มีสินเชื่อ 2 แบบ คือ

 • แบบมีผู้ค้ำประกัน
 • แบบไม่ต้องมีคนค้ำประกัน

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และคุณสมบัติเจ้าของเล่มทะเบียนรถ เงื่อนไขการอนุมัติเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด และสำหรับสินเชื่อรถบรรทุก ต้องมีคนค้ำทุกกรณี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ตอบ :

ยื่นขอสินเชื่อกับเงินติดล้อได้ ถ้าทะเบียนรถขาดต่อภาษีไม่เกิน 3 ปี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม