ทำไมถึงควรซื้อ “ประกันภัยบ้าน
และคอนโด” จากเงินติดล้อ

 • คุ้มครองตัวบ้าน ทรัพย์สินภายในบ้านจากอัคคีภัย และภัยธรรมชาติ
 • คุ้มครองการถูกโจรกรรม และความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
 • คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลตลอด 24 ชั่วโมง
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้านตลอด 24 ชั่วโมง
 • สะดวก ซื้อง่ายผ่านทางออนไลน์
ประกันภัยบ้าน
เน้นความคุ้มครองไฟไหม้

เน้นความคุ้มครองไฟไหม้

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

ประกันภัยบ้านอุ่นใจแบบประหยัด สำหรับรายย่อย

ค่าเบี้ยเพียง 400 บาท/ปี

จุดเด่นประกัน

 • ให้ความคุ้มครองสูงสุด 300,000 บาท
 • คุ้มครอง ทั้งไฟไหม้ น้ำท่วม และภัยธรรมชาติ เช่น ลมพายุ แผ่นดินไหว ลูกเห็บ เป็นต้น
 • คุ้มครองค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว 300 บาท/วัน
 • ซื้อได้แล้ววันนี้ ที่เงินติดล้อทุกสาขาทั่วประเทศ!
เน้นความคุ้มครองน้ำท่วม

เน้นความคุ้มครองน้ำท่วม

เอ็มเอสไอจี ประกันภัย
เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย

มาย โฮม พลัส (My Home Plus)

เบี้ยเริ่มต้น 1,253 บาท/ปี

จุดเด่นประกัน

 • เลือกซื้อความคุ้มครองน้ำท่วมเพิ่มเติมได้ ตามใจ
 • คุ้มครองครบถ้วนเรื่องบ้าน ในราคาสบายกระเป๋า
 • มีค่าชดเชยกรณีสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ
เน้นคุ้มครองการถูกโจรกรรม

เน้นคุ้มครองการถูกโจรกรรม

เอ็มเอสไอจี ประกันภัย
เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย

มาย โฮม พรีเมี่ยม (My Home Premium)

เบี้ยเริ่มต้น 2,814 บาท/ปี

จุดเด่นประกัน

 • เน้นๆเรื่องโจรกรรม ให้ความคุ้มครองสูงสุด 1,000,000
 • คุ้มครองทุกเรื่องบ้าน สบายใจหายห่วง
 • ให้วงเงินคุ้มครองสูงกับความรับผิดส่วนบุคคลต่อคนภายนอก
 • มีค่าชดเชยกรณีสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ
เหมาะกับคนรักสัตว์

เหมาะกับคนรักสัตว์

เอ็มเอสไอจี ประกันภัย
เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย

มาย โฮม เซฟ (My Home Safe)

เบี้ยเริ่มต้น 2,541 บาท/ปี

จุดเด่นประกัน

 • เอาใจคนรักสัตว์เลี้ยง คุ้มครองสุนัขและแมวจากอัคคีภัยหรือฟ้าผ่า
 • อุ่นใจครบๆ คุ้มครองทั้งบ้านและสัตว์เลี้ยง
 • มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้านตลอด 24 ชั่วโมง
 • จัดเต็มความคุ้มครอง ทั้งน้ำท่วม และภัยธรรมชาติ เช่น ลมพายุ แผ่นดินไหว ลูกเห็บ เป็นต้น
สายชอบเลือก ปรับเพิ่มได้ตามใจ

สายชอบเลือก ปรับเพิ่มได้ตามใจ

เอ็มเอสไอจี ประกันภัย
เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย

มาย โฮม เฟลกซี่ (My Home Flexi)

เบี้ยเริ่มต้น 1,723 บาท/ปี

จุดเด่นประกัน

 • สำหรับคนช่างเลือก ยืดหยุ่น เลือกซื้อความคุ้มครอง เพิ่มเติมได้ตามใจ
  • การโจรกรรม
  • น้ำท่วม
  • ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า
  • ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
 • เน้นๆเรื่องโจรกรรม ให้ความคุ้มครองสูง
 • มีค่าชดเชยกรณีสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ
พนักงานสาขา

5 ข้อดีที่ต้องมีประกันภัยบ้านและคอนโด

เคลมได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
สบายกระเป๋าด้วย
เบี้ยเบาๆ เริ่มต้นเพียงวันละ 4 บาท
คุ้มครองนาน 3 ปี*
ขาดงานไม่ขาดเงิน
คุ้มครองครอบคลุม
ทั้งไฟไหม้ ภัยระเบิด
และภัยธรรมชาติ
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ ยามเดินทาง
คุ้มครองการโจรกรรมทั้งความสูญเสีย
หรือเสียหายต่อทรัพย์สิน รวมถึงความ
เสียหายต่อประตูและหน้าต่าง
บริการช่วยเหลือด้านรถยนต์
หายห่วงเรื่องค่ารักษา
เราช่วยดูแล หากบุคคลภายนอก
ได้รับบาดเจ็บภายในบ้านคุณ
บริการพบแพทย์ออนไลน์
ช่วยจ่ายค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราวให้
หากบ้านเกิดความเสียหาย
จนไม่สามารถอาศัยอยู่ได้
อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

รายละเอียดและเงื่อนไขของ บริษัทอลิอันซ์ อยุธยา

ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง

 1. สิ่งปลูกสร้างเป็นคอนกรีต (มีผนังก่ออิฐถือปูน มากกว่า 80% ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) จำนวนเงินเอาประกันภัย 300,000 บาท
 2. สิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ (มีผนังก่ออิฐถือปูน 50% - 80% ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) จำนวนเงินเอาประกันภัย 150,000 บาท
 3. สิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารที่ไม่ใช่ตึกหรือครึ่งตึกครึ่งไม้ และไม่เป็นห้องแถวไม้ (มีผนังเป็นวัสดุอื่น ๆ เช่น ไม้ สังกะสี กระเบื้องแผ่นเรียบ มากกว่า 50% ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท
 4. สิ่งปลูกสร้างเป็นห้องแถวไม้ จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท

เงื่อนไขการรับประกัน

 1. ผู้เอาประกันภัยคือชื่อเจ้าบ้าน
 2. ผู้เอาประกันภัยจะต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย หากพบว่ามีการปกปิดข้อเท็จจริงจะทำให้กรมธรรม์ประกันภัยไม่มีผลบังคับตั้งแต่ต้น
 3. เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้ทราบโดยไม่ชักช้า และส่งรายละเอียดความเสียหายให้บริษัทภายใน 30 วัน
 4. หากเกิดความเสียหายบริษัทจะชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
 5. บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายหากความเสียหายเกิดขึ้นจากการทุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือเกิดจากการกระทำโดยเจตนาของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์
 6. กรมธรรม์ประกันภัยนี้คุ้มครองเฉพาะบ้านอยู่อาศัยเท่านั้น

หมายเหตุ

 • เงื่อนไขการรับประกันภัยและอัตราค่าเบี้ยประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทประกันภัยกำหนด
 • ผู้ซื้อควรศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยเท่านั้น เลขที่ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ว 00015/2556
 • กรมธรรม์ประกันภัยเป็นของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
 • บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายหากความเสียหายเกิดขึ้นจากการทุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือเกิดจากการกระทำโดยเจตนาของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์
เอ็มเอสไอจี ประกันภัย

รายละเอียดและเงื่อนไขของ บริษัทเอ็ม เอส ไอ จี

โปรโมชั่น 3 ต่อ

 1. สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าเงินติดล้อ เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยบ้านและคอนโด (บ้านแทนรัก Baan Tan Rak ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) (“MSIG”)) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565
 2. รับประกันภัยโดย บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 3. MSIG ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกสิทธิประโยชน์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อพิพาทใดๆ คำตัดสินของ MSIG และ บมจ. เงินติดล้อถือเป็นที่สิ้นสุด

ต่อที่ 1 มีสิทธิ์รับ Starbucks E-Coupon มูลค่า 150 บาท

 • สงวนสิทธิในการรับ Starbucks E-Coupon เฉพาะผู้ขอเอาประกันภัยที่ตอบแบบสอบถาม เพื่อการพัฒนาบริการของบริษัทฯ เท่านั้น
 • ลูกค้าจะได้รับ Starbucks E-Coupon ผ่านทาง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุในการสมัครทำประกันภัย ภายใน 30 วันทำการหลังสิ้นเดือนที่ทำรายการและกรมธรรม์ได้รับอนุมัติ โดยกรมธรรม์ต้องยังคงมีผลบังคับ ณ วันที่ MSIG ส่งมอบ Starbucks E-coupon ให้ลูกค้า
 • Starbucks E-Coupon ไม่สามารถแลก/ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ หรือโอนให้ผู้อื่นได้ เงื่อนไขการใช้ Starbucks E-Coupon จะเป็นไปตามที่สตาร์บัคส์กำหนด
 • ขอสงวนสิทธิ์การรับ Starbucks E-Coupon 1 สิทธิ ต่อ 1 ยอดการซื้อเท่านั้น ไม่สามารถนำยอดการชำระค่าเบี้ยประกันภัยของรายการอื่น ๆ มารวมกันเพื่อขอรับสิทธินี้ได้

ต่อที่ 2 รับสิทธิ์แบ่งชำระเบี้ยประกันภัย 0% นาน 4 เดือน

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ทำรายการแบ่งจ่ายบัตรเครดิต Visa/Master/ JCB ทุกธนาคารในประเทศไทย และมียอดชำระเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไป

ต่อที่ 3 รับบริการ MSIG Home Assistance 24 ชั่วโมง สำหรับแผนความคุ้มครอง 3 ปี

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ซื้อกรมธรรม์ใหม่ที่มีความคุ้มครอง 3 ปี หรือ กรมธรรม์ต่ออายุจาก 1 ปีเป็น 3 ปี ภายใต้แผน My Home Plus, My Home Premium และ My Home Flexi เท่านั้น
 • เงื่อนไขการใช้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้าน (MSIG Home Assistance) เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า เอ็ม เอส ไอ จี โทร. 02-007-9004

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 21.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.30 – 18.00 น.

หมายเหตุ

 1. ทุนประกันภัยขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 30,000,000 บาท
 2. ความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้านตลอด 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ ฟรี 1 บริการต่อปี ในวงเงินการให้บริการสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท ต่อครั้ง ต่อปี เฉพาะแผน My Home Safe เท่านั้น
 3. แผนประกันภัยนี้คุ้มครองได้ทั้งบ้านอยู่อาศัยและห้องชุดในคอนโดมิเนียม
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัย หากอาคารสิ่งปลูกสร้างเป็นไม้ล้วน

ข้อยกเว้นสำคัญ

 1. ทรัพย์สินต่อไปนี้
  • เงินแท่ง หรือเงินรูปพรรณ หรือทองแท่ง หรือทองรูปพรรณ หรืออัญมณี
  • โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ อันมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นเกินกว่า 10,000 บาท
  • ต้นฉบับหรือสำเนาเอกสาร แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รูปออกแบบ ลวดลาย แบบ หรือแบบพิมพ์หรือแม่พิมพ์
  • หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย์ เอกสารสำคัญต่างๆ ไปรษณียากร อากร แสตมป์ เงินตรา ธนบัตร เช็ค หรือเอกสารทางธุรกิจ
  • วัตถุระเบิด
  • เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ แผงวงจรไฟ้ฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สายไฟฟ้าหรือหลอดไฟฟ้า ซึ่งได้รับความเสียหายเนื่องจากการเดินเครื่องเกินกำลัง ไฟฟ้าลัดวงจร การเกิดประกายไฟฟ้า การเผาไหม้ของสายไฟในตัวเอง การรั่วของกระแสไฟฟ้า รวมทั้งสาเหตุที่เกิดจากการเสื่อมสภาพตามธรรมชาติ หรือจากการใช้งานเฉพาะเครื่องที่เกิดความเสียหายจากสาเหตุดังกล่าว
  • โทรศัพท์มือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา และ/หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาทุกประเภท และ/หรือ กล้องถ่ายรูป วีดีโอ และ/หรือสื่อบันทึกต่างๆ
  • ยานพาหนะทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศ
  • ต้นไม้ การจัดแต่งสาย สนามหญ้า
 2. ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อม และไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุหรือเหตุการณ์ซึ่งส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง หรือมีลำดับเหตุการณ์เป็นอย่างไรสำหรับความเสียหายนั้น อันเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวเนื่องมาจากสงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมืองซึ่งหมายถึงสงครามระหว่างชนชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน การแข็งข้อ การกบฏ การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก การก่อความวุ่นวายทางการเมือง การก่อวินาศกรรม การนัดหยุดงาน หรือการจลาจลไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับทางการเมืองหรือไม่ก็ตาม การกระทำอันมีเจตนาร้ายเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม
 3. การกระทำก่อการร้าย ทั้งนี้ การกระทำก่อการร้าย ให้หมายความรวมถึง การกระทำหรือการกระทำอย่างต่อเนื่องกัน ที่ใช้กำลังหรือความรุนแรง หรือมีการข่มขู่ว่าจะใช้กำลังหรือความรุนแรงโดยบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใด ไม่ว่าจะเป็นการกระทำเพียงลำพัง หรือการกระทำการแทน หรือที่เกี่ยวเนื่องกับ องค์กรใด หรือรัฐบาลใด ซึ่งได้กระทำเพื่อ
  • (ก) ผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม หรือจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน หรือ
  • (ข) ต้องการส่งผลให้รัฐบาล หรือสาธารณชนหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนก หวาดกลัว
Back to top