หน้าแรก เกี่ยวกับเรา เงินติดล้อ ไม่ใช่ศรีสวัสดิ์

เงินติดล้อ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทอื่นๆ ที่มีชื่อศรีสวัสดิ์

แม้เราจะเป็นเจ้าของเครื่องหมายบริการ “ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ” แต่ปัจจุบัน ทางบริษัทได้ตัดคำว่าศรีสวัสดิ์ออก
เพื่อให้ลูกค้าหายสับสน “เงินติดล้อ” เป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
และเป็นเจ้าเดียวที่เห็นในโฆษณาทีวีมองหาคำว่า “เงินติดล้อ” ทุกครั้ง เพื่อรับการบริการที่มีมาตรฐาน

เงินติดล้อยึดมั่นในการบริการอย่างเป็นธรรม

ไม่หลอก
1ไม่หลอก
จะสินเชื่อหรือประกันเราแจ้งคุณตรงๆเสมอ คุณมีสิทธิเต็มที่ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ เปรียบเทียบหรือเลือกระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ได้ตามความสามารถ จะผ่อนสั้น ผ่อนยาว เลือกเอาที่คุณสบายใจและผ่อนไหวได้เลย
ไม่บังคับ
2ไม่บังคับ
คุณมีสิทธิที่จะรู้เงื่อนไขการกู้ยืม อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ จากหน้าเว็บไซต์หรือสามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของเงินติดล้อทุกสาขาทั่วประเทศได้จนกว่าจะพอใจ
ไม่รบกวน
3ไม่รบกวน
สบายใจได้ เงินติดล้อจะไม่รบกวนนอกเวลา เราจะโทรหาคุณเฉพาะ วันจันทร์-ศุกร์ 8.00-20.00น.
วันเสาร์ อาทิตย์ หยุดนักขัตฤกษ์ 8.00-18.00น. เท่านั้น
ไม่เอาเปรียบ
4ไม่เอาเปรียบ
เราให้ใบแจ้งหนี้ก่อนวันครบกำหนดชำระเสมอ และหากค้างชำระค่างวด คุณจะได้รับหนังสือแจ้งเตือนล่วงหน้าและได้รับการติดตามหนี้อย่างเป็นธรรม เจ้าหน้าที่จะไม่พูดจาข่มขู่ ใช้ถ้อยคำรุนแรง หมิ่นประมาท ดูถูก ทำให้อับอาย หรือทำการใดที่เป็นการเสี่ยงต่อชีวิตคุณ

วิธีสังเกต เงินติดล้อ ตัวจริง

ชื่อร้านต้องมี “ติดล้อ” เท่านั้น
ชื่อร้านต้องมี “เงินติดล้อ” เท่านั้น
โลโก้ต้องมีไอคอน รูปธนบัตร 2 ใบ
โลโก้ต้องมี
ไอคอน รูปธนบัตร 2 ใบ
ภายในสาขาต้องมี “ติดล้อ”อยู่ทุกที่เช่น บนเสื้อพนักงาน โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว เอกสารต่างๆ
ภายในสาขาต้องมี “เงินติดล้อ”
อยู่ทุกที่เช่น บนเสื้อพนักงาน โปสเตอร์
แผ่นพับ ใบปลิว เอกสารต่างๆ

ความสับสนในแบรนด์

Bangkok Post
3 ธันวาคม 2558
ที่มา : Bangkok Post
ผู้จัดการรายวัน
18 ธันวาคม 2558
ที่มา : ผู้จัดการรายวัน
บ้านเมือง
21 ธันวาคม 2558
ที่มา : บ้านเมือง
ไทยรัฐ
21 ธันวาคม 2558
ที่มา : ไทยรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ
31 ธันวาคม 2558
ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ