หน้าแรก เกี่ยวกับเรา วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ที่เงินติดล้อ เราทำทุกอย่างเพื่อส่งเสริม
และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน

ด้วยความเชื่อมั่นว่า การเข้าถึงบริการทางการเงินที่เป็นธรรมและโปร่งใส คือสิทธิที่ทุกคนพึงได้รับ เราส่งมอบโอกาสทางการเงิน โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมต่อลูกค้า เรียบง่าย สะดวก และรวดเร็ว ผ่านความจริงใจของพนักงาน

ยกระดับชีวิตของผู้คน

เจตนารมณ์ของเรา

เราไม่อยากให้คุณกลับมาหาเราอีก
นำความรู้สู่ชุมชน เพื่อชีวิตหมุนต่อได้
ให้ความรู้ด้านการเงิน

เพราะเราเชื่อว่าการเข้าถึงการเงินใน
ระบบที่ไม่ซับซ้อน รวมถึงการให้ ความรู้ด้านการเงิน

สามารถช่วยให้ลูกค้าในกลุ่มพื้นฐานของประเทศ ต่อสู้กับ
ความยากจนและสามารถช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศต่อไปได้ในระยะยาว

พลังเงินติดล้อร่วมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงิน

ช่วยเหลือลูกค้าไปแล้ว
2887124
ราย (ย้อนหลัง 5 ปี)
ฟรีประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
1850566
ราย
จัดอบรมความรู้ทางการเงิน
6333
ราย
*ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เพราะความจริงใจ ทำให้เห็นเจตนาที่ดี

เสียงจากใจลูกค้า หลากหลายเหตุผลที่ลูกค้า มั่นใจเลือกเงินติดล้อ

คุณนรินทร์ เครื่องพัน
ธุรกิจส่วนตัว
คุณประภาพร สงค์สละ
มอเตอร์ไซค์รับจ้าง
คุณศุภวัส ไทยพินิจ
ค้าขาย
คุณเนตรภูวนัย มณีศรีรัษฎ์
มอเตอร์ไซค์รับจ้าง
คุณอภิชา ชุมจันทร์
เจ้าของร้านแก๊ส
คุณสมกิจ ทิพย์มณีมงคล
พ่อค้า