เงินกู้อนุมัติไว

ไม่ต้องใช้คนค้ำ

เลือกสินเชื่อหรือรีไฟแนนซ์ที่คุณสนใจ

รถของคุณผ่อนหมดแล้วหรือยัง?
ผ่อนอยู่ก็กู้ได้ เพียงคุณมีประวัติการชำระที่ดี...เงินติดล้อก็รับ
สินเชื่อเพื่อคนมีที่ดินรับเฉพาะโฉนดที่ปลอดภาระจำนองแล้ว 3 ประเภท ดังนี้
น.ส.3ก (ครุฑเขียว)
น.ส.4 (ครุฑแดง)
อ.ช.2 (หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด)
กรุณากรอกชื่อภาษาไทย
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลข

การกดยืนยันข้อมูล แสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ
นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

สินเชื่อของเงินติดล้อ

เงินกู้อนุมัติไว ไม่ต้องใช้คนค้ำ ไม่ว่าจะสินเชื่อรถแลกเงิน หรือจำนำโฉนดที่ดิน
love-1

มีสินเชื่อกับ
เงินติดล้อ ดียังไง?

ntl-logo-vertical
 
ที่อื่น
มีบัตรกดเงินสด ถอนได้ที่ ATM ทั่วประเทศ
คิดดอกเบี้ยเท่าที่ใช้ไม่ถอนไม่เสียดอก
มีแอป เช็กยอด ดูบิล จ่ายบิล 24 ชม.
โอนเงินสินเชื่อผ่านแอปได้เงินทันที
จ่ายเต็ม จ่ายตรง รับส่วนลดดอกเบี้ย
ฟรี! ประกันอุบัติเหตุส่วน
บุคคล 1 ปี
เมื่อสมัครสินเชื่อ
รถมอเตอร์ไซค์ครั้งแรก

วิธีคิดดอกเบี้ย
สินเชื่อทะเบียน
รถเก๋ง-กระบะ แบบลดต้นลดดอก

ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายในงวดนั้น = (เงินต้นคงเหลือ
x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x จำนวนวันต่องวด)
/ จำนวนวันต่อปี

ตัวอย่าง คุณสดใส ต้องการขอสินเชื่อวงเงิน 20,000 บาท

เงินต้น 20,000 บาท เลือกระยะเวลาในการผ่อนชำระ 24 งวด อัตราดอกเบี้ย 1.13% ต่อเดือน เป็นดอกเบี้ยแบบคงที่ ซึ่งเทียบเคียงจากดอกเบี้ยที่แท้จริงแบบลดต้นลดดอก ในอัตรา 24% ต่อปี ค่างวดเฉลี่ยต่อเดือน 1,078 บาท ดอกเบี้ยรวมตลอดอายุสัญญา 5,267.65 บาท คิดเป็นจำนวนเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น 25,267.65 บาท

  หมายเหตุ

 • ดอกเบี้ยข้างต้นเป็นการคำนวณโดยประมาณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวันที่ทำสัญญา และวันกำหนดชำระค่างวด
 • วิธีคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก อ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย
 • กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว อัตราดอกเบี้ย 14 - 24% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระ 12 - 60 เดือน

  หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆุ

 • ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใดๆ รวมกันแล้วไม่เกิน 24% ต่อปี
 • ค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินกู้ผ่านช่องทางตู้ ATM เรียกเก็บ 5 บาท ต่อครั้ง (เมื่อคำนวณรวมกับดอกบี้ยของแต่ละสัญญานั้นๆ แล้วไม่เกินอัตรา 24% ต่อปี)
 • ค่าใช้จ่ายในการทวงถามหนี้ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) (กรณีค้างชำระ)
  • ค่างวด 1 งวด 50 บาท ต่อรอบการทวงถามหนี้
  • ค่างวดตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไป 100 บาท ต่อรอบการทวงถามหนี้
 • ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน 200 บาท ต่อครั้ง
 • ค่าอากรแสตมป์ คิดตามที่เกิดขึ้นจริงในอัตราที่กฎหมายเรียกเก็บ

ข่าวและบทความที่น่าสนใจ