หน้าแรก บทความ การเงินน่ารู้ การลงทุน ลงทุนปลูกอ้อย 10 ไร่ ใช้เงินกี่บาท ปลูกอ้อยอย่างไรให้ผลผลิตดี

ลงทุนปลูกอ้อย 10 ไร่ ใช้เงินกี่บาท ปลูกอ้อยอย่างไรให้ผลผลิตดี

ลงทุนปลูกอ้อย 10 ไร่ ใช้เงินกี่บาท ปลูกอ้อยอย่างไรให้ผลผลิตดี
รถของคุณผ่อนหมดแล้วหรือยัง?
หมายเหตุ ผ่อนรถอยู่ก็ขอกู้ได้ เพียงคุณมีประวัติชำระที่ดี … เงินติดล้อก็รับ
กรุณากรอกชื่อภาษาไทย
กรุณากรอกนามสกุลภาษาไทย
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลข

การกดยืนยันข้อมูล แสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

อ้อย เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรี จึงทำให้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่มีการปลูกอ้อยมากที่สุดในประเทศ ซึ่งมีพื้นที่ในการปลูกอ้อยมากถึง 7 แสนไร่ ให้ผลผลิตเฉลี่ย 9.3 ตันต่อไร่ จึงเป็นหนึ่งในอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเหล่าเกษตรกรได้อย่างเป็นจำนวนมาก บทความนี้จะพามาดูกันว่าอยากลงทุนปลูกอ้อย 10 ไร่ ใช้เงินกี่บาท พร้อมวิธีปลูกอ้อยให้ผลผลิตดีและมีคุณภาพ

ลงทุนปลูกอ้อย 10 ไร่ ใช้เงินกี่บาท

ลงทุนปลูกอ้อย 10 ไร่ ใช้เงินกี่บาท

ต้นทุนของการลงทุนปลูกอ้อย 10 ไร่ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในการปลูก ระยะปลูก จำนวนต้นต่อไร่ พันธุ์อ้อย ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง แรงงาน ค่าไถพรวนดิน และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยทั่วไปแล้วต้นทุนการปลูกอ้อย 10 ไร่ อยู่ที่ประมาณ 100,000-200,000 บาท ซึ่งมีตัวอย่างค่าใช้จ่ายในการปลูกอ้อย 10 ไร่ ดังนี้

 • ค่าที่ดิน 50,000 บาท
 • ค่าพันธุ์อ้อย 10,000 บาท
 • ค่าปุ๋ย 20,000 บาท
 • ค่ายาฆ่าแมลง 10,000 บาท
 • ค่าแรงงาน 50,000 บาท
 • ค่าไถพรวนดิน 10,000 บาท
 • ค่าอื่น ๆ 10,000 บาท

อย่างไรก็ตาม ต้นทุนการปลูกอ้อยอาจแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่และในแต่ละปี เกษตรกรควรศึกษาข้อมูลและวางแผนการปลูกอ้อยอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่คุ้มค่า

ทำความรู้จักอ้อยให้ดีที่สุด

อ้อยเป็นพืชเขตร้อนที่สามารถปลูกได้ง่าย โดยมีคุณสมบัติทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่แปรปรวน ไม่ว่าจะเป็นแห้งแล้ง หรือน้ำท่วม สามารถปลูกได้ในพื้นที่ที่เป็นดินเหนียวมากได้ แต่สภาพดินที่เหมาะสมที่สุดแก่การปลูกอ้อย คือ ดินร่วนทราย หรือดินร่วนเหนียว โดยมีหน้าดินที่ลึกมากพอสมควรและระบายน้ำและระบายอากาศได้ดี ซึ่งการปลูกอ้อยให้ขึ้นเป็นต้นอาจไม่ใช่เรื่องยากสักเท่าไร แต่การปลูกอ้อยให้ได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพเป็นเรื่องที่ยากพอสมควร ผู้ปลูกจึงต้องอาศัยทั้งความรู้ และความเข้าใจให้ดีที่สุด

ฤดูกาลที่เหมาะสมแก่การปลูกอ้อย

ฤดูกาลที่เหมาะสมแก่การปลูกอ้อย

สำหรับฤดูกาลที่เหมาะสมในการปลูกอ้อยของประเทศไทยมีความแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิประเทศและปริมาณของฝนที่ตกลงมา ซึ่งในแต่ละฤดูกาลจะมีชื่อการเรียกที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้

 • อ้อยข้ามแล้งหรือปลายฝน ปลูกในระหว่างเดือนตุลาคม - มกราคม การปลูกอ้อยในช่วงนี้เป็นการอาศัยความชื้นที่เก็บไว้ในดินช่วงฤดูฝน เพื่อช่วยทำให้อ้อยเจริญเติบโตและงอกขึ้นอย่างช้า ๆ 
 • อ้อยชลประทาน อ้อยน้ำราด หรืออ้อยน้ำเสริม ปลูกในระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม โดยวิธีการปลูกอ้อยดังกล่าวนี้จะอาศัยความชื้นจากการให้น้ำเสริมเพื่อช่วยทำให้อ้อยเจริญงอกงามจนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนปกติ
 • อ้อยต้นฝน ปลูกในระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม เป็นการปลูกอ้อยด้วยการอาศัยความชื้นจากฝนช่วงแรกที่ตกลงมา เพื่อช่วยทำให้อ้อยเจริญงอกงามจนเข้าสู่ฤดูฝนปกติ

เงินติดล้อขอแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับฤดูกาลปลูกอ้อย

การปลูกอ้อยข้ามแล้งหรือปลายฝนจะให้ผลผลิตของอ้อยที่มีคุณภาพสูงมากกว่าการปลูกอ้อยต้นฝน เนื่องจากมีระยะเวลาในการเจริญเติบโตของอ้อยที่ยาวนานและระยะเวลาในการใช้น้ำของอ้อยที่มีความเหมาะสมที่สุด รวมทั้งการปลูกอ้อยข้ามแล้งยังสามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิตอ้อยได้ต่ำกว่าการปลูกอ้อยในฤดูฝน

5 วิธีปลูกอ้อย ปลูกอย่างไรให้ได้ผลดี มีคุณภาพ

วิธีปลูกอ้อย ปลูกอย่างไรให้ได้ผลดี มีคุณภาพ

สำหรับวิธีปลูกอ้อยที่ให้ผลดีและมีคุณภาพต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างด้วยกัน ซึ่งการปลูกอ้อยให้งอกขึ้นเจริญเติบโตนั้นเป็นเรื่องที่ง่าย แต่การปลูกอ้อยให้ได้ผลผลิตดีและมีคุณภาพเป็นเรื่องที่ยากมากพอสมควร นอกจากจะอาศัยหลายปัจจัยด้วยกันแล้ว ยังต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอีกด้วย ซึ่งการปลูกอ้อยให้ได้ผลผลิตดี มีคุณภาพ สามารถทำได้ด้วยวิธี ดังนี้

 • เลือกพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมกับพื้นที่และฤดูกาล ซึ่งพันธุ์อ้อยที่ดีจะต้องประกอบไปด้วยความทนทานต่อโรคและแมลง การเจริญเติบโตเร็ว ลำต้นใหญ่ และให้ปริมาณน้ำตาลสูง
 • เตรียมดินให้เหมาะสม เนื่องจากอ้อยเป็นพืชที่ต้องการดินร่วนซุย และระบายน้ำได้ดี การเตรียมดินที่ดีและเหมาะสมจะช่วยทำให้อ้อยเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแรง
 • ใส่ปุ๋ย อ้อยเป็นพืชที่ต้องการธาตุอาหารสูง และควรใส่ปุ๋ยตามอัตราส่วนที่กำหนด
 • ให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ อ้อยเป็นพืชที่ต้องการน้ำอย่างสม่ำเสมอ หากเป็นช่วงฤดูที่ฝนไม่ตก ควรให้น้ำอ้อยอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง และควรฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตามคำแนะนำ
 • เก็บเกี่ยวอ้อย อ้อยควรเก็บเกี่ยวเมื่ออายุประมาณ 10-12 เดือน การเก็บเกี่ยวอ้อยควรทำในช่วงที่อากาศแห้ง ลำต้นอ้อยมีความชื้นประมาณ 15-20%

อย่างไรก็ตาม การปลูกอ้อยให้ได้ผลผลิตดีและมีคุณภาพต้องอาศัยความใส่ใจและให้ความสำคัญกับการดูแลอย่างสม่ำเสมอ หากนำวิธีปลูกอ้อยที่ได้แนะนำไปข้างต้นก็จะสามารถได้ผลผลิตที่มีคุณภาพอย่างแน่นอน

 

สรุปการลงทุนปลูกอ้อย 10 ไร่

สุดท้ายนี้ เชื่อว่าผู้อ่านหลายคนคงทราบกันไปแล้วว่าการลงทุนปลูกอ้อย 10 ไร่ ต้องใช้เงินทุนกี่บาท และการปลูกอ้อยให้ได้ผลผลิตดีและมีคุณภาพ ควรมีวิธีการปลูกอ้อยอย่างไรบ้าง บทความนี้จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเหล่าเกษตรกรหรือผู้ที่กำลังสนใจปลูกอ้อยอยู่ เพื่อช่วยทำให้ผลผลิตของอ้อยเจริญเติบโตได้อย่างมีคุณภาพมากที่สุด และถ้าหากว่าคุณกำลังมองหาสินเชื่อทะเบียนรถบรรทุก เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มอบความอุ่นใจให้กับเงินในกระเป๋าของคุณได้ตลอดเวลา

สินเชื่อทะเบียนรถบรรทุก และรีไฟแนนซ์รถบรรทุก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • ติดต่อโดยตรงได้ที่เงินติดล้อทุกสาขาใกล้บ้านท่าน
 • Facebook Inbox เงินติดล้อ: facebook.com/messages/t/ngerntidlor
 • โทรเข้า Call Center เงินติดล้อ: 088-088-0880
 • หรือกรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

เราพร้อมบริการคุณตลอด 24 ชั่วโมง!

ขอบคุณข้อมูลจาก: ศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร

รถของคุณผ่อนหมดแล้วหรือยัง?
หมายเหตุ ผ่อนรถอยู่ก็ขอกู้ได้ เพียงคุณมีประวัติชำระที่ดี … เงินติดล้อก็รับ
กรุณากรอกชื่อภาษาไทย
กรุณากรอกนามสกุลภาษาไทย
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลข

การกดยืนยันข้อมูล แสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

เงินติดล้อ

บทความโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น