หน้าแรก บทความ การเงินน่ารู้ การบริหารหนี้ อยากเอาที่ดินไปจำนำ สินเชื่อจำนำโฉนดที่ดินรับโฉนดแบบไหนบ้าง

อยากเอาที่ดินไปจำนำ สินเชื่อจำนำโฉนดที่ดินรับโฉนดแบบไหนบ้าง

อยากเอาที่ดินไปจำนำ สินเชื่อจำนำโฉนดที่ดินรับโฉนดแบบไหนบ้าง
กรุณากรอกชื่อภาษาไทย
กรุณากรอกนามสกุลภาษาไทย
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลข

การกดยืนยันข้อมูล แสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

โฉนดที่ดินเป็นเอกสารสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่กรมที่ดินออกให้ เพื่อบ่งบอกว่าบุคคลนั้นมีสิทธิทำอะไรก็ได้บนที่ดินผืนนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้งโฉนดที่ดินยังสามารถนำมาเปลี่ยนเป็นเงินก้อนได้กับสินเชื่อจำนำโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือจะเป็นสินเชื่อโฉนดที่ดินเปล่าก็ได้เช่นกัน เมื่อเริ่มขาดสภาพคล่องทางการเงินหรือต้องการหาสินเชื่อเงินด่วนถูกกฎหมาย เพียงนำโฉนดที่ดินปลอดภาระมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ ก็ได้เงินก้อนไปใช้จ่ายฉุกเฉินในทันที มาทำความเข้าใจกันว่า แล้วโฉนดแบบไหนเอาไปจำนำได้บ้าง?

การจำนำโฉนดที่ดินคืออะไร

การจำนำโฉนดที่ดิน คือ การนำโฉนดที่ดินปลอดภาระ หรือโฉนดที่ดินที่ทำการโอนกรรมสิทธิ์เป็นชื่อของตัวเองเรียบร้อยแล้ว เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้โดยไม่ต้องไปจดจำนองที่กรมที่ดิน เป็นการเปลี่ยนโฉนดที่ดินเป็นเงินทุน เงินก้อน ได้ง่าย ๆ เพื่อนำไปใช้จ่ายยามฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที
การจำนำโฉนดที่ดินคืออะไร

อีกทั้งการจำนำโฉนดที่ดินเป็นสินเชื่อแบบมีหลักประกัน จึงเหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหาสินเชื่อถูกกฎหมายไม่เช็คบูโร มีภาระหนี้เยอะก็สามารถยื่นกู้ได้เพียงมีโฉนดที่ดิน โดยผู้ให้บริการสินเชื่อจะไม่นำข้อมูลเครดิตบูโรมาใช้ในการอนุมัติสินเชื่อ แต่จะนำมาพิจารณาประกอบเพื่อกำหนดวงเงินกู้หรืออัตราดอกเบี้ยเท่านั้น สำหรับวงเงินสินเชื่อที่ดินจะขึ้นอยู่กับมูลค่าของที่ดิน หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ให้บริการสินเชื่อแต่ละรายด้วย

การจำนำโฉนดที่ดินต่างกับการจำนองบ้าน จํานองที่ดินยังไง?

การจำนำโฉนดที่ดิน เจ้าของที่ดินจะนำโฉนดไปวางไว้เป็นหลักประกันเงินกู้ แต่ยังคงมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น เมื่อชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว เจ้าของจะได้รับโฉนดที่ดินคืน โดยในช่วงระยะเวลาที่จำนำนั้น เจ้าของจะไม่สามารถนำที่ดินไปจำหน่ายจ่ายโอนได้

ส่วนการจำนองบ้าน จํานองที่ดิน คือ การที่เจ้าของจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นให้แก่สถาบันการเงินชั่วคราวในช่วงระยะเวลาการจำนอง ทำให้สถาบันการเงินเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในบ้านและที่ดินที่จำนอง เมื่อชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว กรรมสิทธิ์ถึงจะโอนกลับคืนสู่เจ้าของ

ข้อดีของการจำนำโฉนดที่ดินคือ

เนื่องจากสินเชื่อจำนำโฉนดที่ดินเป็นสินเชื่อระยะสั้น ระยะเวลาการผ่อนอาจอยู่ที่ประมาณ 1-5 ปี จึงทำให้ขั้นตอนการขอสินเชื่อและการเตรียมเอกสารไม่ยุ่งยาก ใช้ระยะเวลาพิจารณาเพื่ออนุมัติสินเชื่อไม่กี่วันก็ได้เงินก้อนไปใช้ทันที และเนื่องจากการจำนำโฉนดที่ดิน เป็นการส่งมอบโฉนดให้ผู้รับจำนำหรือผู้ให้บริการสินเชื่อที่ดินเก็บเอาไว้เป็นหลักประกันเท่านั้น ไม่ได้มีการไปจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ที่กรมที่ดิน ดังนั้น กรรมสิทธิ์ในที่ดินจะยังเป็นของเราอยู่ หรือพูดให้เข้าใจง่ายก็คือ เรายังคงเป็นเจ้าของที่ดิน มีสิทธิในการใช้ที่ดินผืนนั้นเหมือนเดิมทุกอย่าง

สินเชื่อจำนำโฉนดที่ดินรับโฉนดแบบไหนบ้าง

สินเชื่อจำนำโฉนดที่ดินรับโฉนดแบบไหนบ้าง

เงื่อนไขสำคัญของสินเชื่อจำนำโฉนดที่ดินไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อรายใดก็ตาม จะรับโฉนดที่ดินปลอดภาระ หรือโฉนดที่ดินที่ทำการโอนกรรมสิทธิ์เป็นชื่อของเราเรียบร้อยแล้วเท่านั้น โดยโฉนดที่ดินจะถูกแบ่งเป็นหลายประเภท แต่ละประเภทก็จะมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินต่างกันออกไป สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ เอกสารแสดงสิทธิ์ที่ดิน และเอกสารสิทธิ์ที่ราชการออกให้ โดยโฉนดที่ดินที่เรามักพบเจอบ่อย ๆ และสามารถนำไปขอสินเชื่อจำนำโฉนดที่ดินได้ มีดังนี้

โฉนดที่ดิน น.ส.4 (ตราครุฑสีแดง)

โฉนดที่ดิน น.ส.4 หรือปัจจุบันจะเรียกว่า โฉนดที่ดิน น.ส.4 จ. เป็นโฉนดที่ดินที่พบเห็นได้บ่อยสุด โดยผู้ครอบครองโฉนดที่ดิน น.ส.4 จะมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินผืนนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินได้อย่างเต็มที่ จะนำไปซื้อขาย จำนำ จำนอง หรือโอนกรรมสิทธิ์ก็ได้ทั้งสิ้น 
หลายคนอาจเห็นว่า ทำไมโฉนดที่ดิน น.ส.4 ที่มีตราครุฑสีแดง จึงมีทั้งโฉนดที่ดิน น.ส.4 ก., น.ส.4 ข., น.ส.4 ค., น.ส.4 ง. หรือ น.ส.4 จ. เหตุผลก็คือ โฉนดที่ดินแต่ละประเภทออกตามกฎกระทรวงในปีต่าง ๆ ไม่ว่าจะครอบครองโฉนดที่ดิน น.ส.4 ประเภทไหนก็ตาม สามารถนำไปซื้อขาย จำนำ จำนอง หรือโอนกรรมสิทธิ์ได้เหมือนกันหมด โดยโฉนดที่ดิน น.ส.4 จ. เป็นโฉนดตราครุฑสีแดงฉบับล่าสุดนั่นเอง

โฉนดที่ดิน น.ส.4 ง. ซื้อขายได้ไหม เงินติดล้อจะบอกให้

น.ส.4 ง. เป็นโฉนดที่ดินที่ออกโดยอาศัยกฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2514) ซึ่งต่อมากฎกระทรวงฉบับนี้ได้ถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 34 (พ.ศ. 2529) แต่ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะไม่ได้มีการออกโฉนดที่ดิน น.ส.4 ง. ให้ประชาชนแล้ว แต่โฉนดที่ดินประเภทนี้ก็ยังถือว่าเป็นโฉนดที่ดิน น.ส.4 เหมือนเดิม ดังนั้น ใครที่มีโฉนดที่ดิน น.ส.4 ง. ก็ยังสามารถนำไปซื้อขาย จำนำ จำนอง หรือโอนกรรมสิทธิ์ได้เหมือนเดิมครับ

โฉนดที่ดิน น.ส.3 ก. (ตราครุฑสีเขียว)

โฉนดที่ดิน น.ส.3 ก. เป็นใบรับรองการทำประโยชน์บนที่ดิน ผู้ครอบครองโฉนดที่ดินประเภทนี้สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถนำไปซื้อขาย จำนำ จำนอง หรือโอนกรรมสิทธิ์ได้เช่นกัน เป็นเอกสารที่มีการกำหนดตำแหน่งหรือมีการระวางที่ดินด้วยการใช้ระวางภาพถ่ายทางอากาศ เพียงแต่ยังไม่ได้ออกเป็นตัวโฉนดที่ดินจริง ๆ แต่โฉนดที่ดิน น.ส.3 ก. สามารถยื่นเรื่องขอเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดิน น.ส.4 ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งจะส่งผลให้โฉนดที่ดินน.ส. 3 ก. ถูกยกเลิกไปตั้งแต่วันที่ออกโฉนดที่ดิน น.ส.4 ด้วยนั่นเอง

สรุป อยากขอสินเชื่อจำนำโฉนดที่ดิน เงินติดล้อมีบริการไหม?

เงินติดล้อมีบริการสินเชื่อเพื่อคนมีที่ดิน ทั้งโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โฉนดที่ดินเปล่า และที่ดินตาบอดเราก็รับ สามารถนำมาขอสินเชื่อได้ง่ายๆ ทุกสาขาเงินติดล้อใกล้บ้าน ให้คุณมีเงินก้อนใช้ในยามฉุกเฉินได้อย่างทันใจ อาชีพไหนเราก็รับ โดยเงินติดล้อรับพิจารณาโฉนดที่ดินประเภท น.ส.4 (ตราครุฑสีแดง) และน.ส.3 ก. (ตราครุฑสีเขียว) ที่ปลอดภาระผูกพัน ผ่อนหมดแล้ว โดยเรารับโฉนดที่ดินทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ให้บริการของเงินติดล้อ ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ จะนะ, สะบ้าย้อย, เทพา และนาทวี

เมื่อยื่นเอกสารครบถ้วนแล้ว ระยะเวลาการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อจะอยู่ประมาณ 1-3 วันทำการเท่านั้น โดยดอกเบี้ยของสินเชื่อโฉนดที่ดินจะคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก อีกทั้งยังสามารถโปะปิดก่อนกำหนดได้ ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ แอบแฝง ให้เลือกผ่อนได้นานสูงสุดถึง 60 เดือนเลยครับ

ขอบคุณข้อมูลจาก: กรมที่ดิน

กรุณากรอกชื่อภาษาไทย
กรุณากรอกนามสกุลภาษาไทย
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลข

การกดยืนยันข้อมูล แสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

เงินติดล้อ

บทความโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น