โอนรถยนต์ใช้เอกสารอะไรบ้าง โอนข้ามจังหวัดทะเบียนเดิมได้ไหม

โอนรถยนต์ใช้เอกสารอะไรบ้าง โอนข้ามจังหวัดทะเบียนเดิมได้ไหม
รถของคุณผ่อนหมดแล้วหรือยัง?
หมายเหตุ ผ่อนรถอยู่ก็ขอกู้ได้ เพียงคุณมีประวัติชำระที่ดี … เงินติดล้อก็รับ
กรุณากรอกชื่อภาษาไทย
กรุณากรอกนามสกุลภาษาไทย
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลข

การกดยืนยันข้อมูล แสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

อยากกู้สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ แต่เมื่ออ่านข้อมูลแล้วพบว่าการกู้สินเชื่อทะเบียนรถยนต์มีเงื่อนไขข้อหนึ่งคือ “ชื่อรถยนต์ต้องเป็นชื่อเดียวกับกับผู้กู้” ทำให้งงไปพักใหญ่ เพราะไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนว่าต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ ไม่รู้ว่าโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ ไม่รู้ว่าโอนรถยนต์ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง โอนรถยนต์กี่บาท โอนข้ามจังหวัดทะเบียนเดิมได้ไหม หรืออาจมีข้อสงสัยอื่น ๆ อีกมากมาย ดังนั้น เพื่อให้การโอนรถยนต์เปลี่ยนเจ้าของไร้อุปสรรค เงินติดล้อได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการโอนรถยนต์เอาไว้ให้ในบทความนี้แล้ว

โอนกรรมสิทธิ์รถยนต์คืออะไร โอนรถให้ลูก โอนรถให้ญาติได้ไหม?

การโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ คือ การเปลี่ยนชื่อเจ้าของรถยนต์จากเจ้าของคนเดิมให้กลายเป็นเจ้าของคนใหม่ เกิดขึ้นได้ในหลายกรณี เช่น การซื้อรถมือสอง เพราะถ้าขายรถยนต์มือสองไปแล้ว แต่ยังไม่ได้ทำการโอนชื่อ หากรถยนต์คันนั้นถูกนำไปใช้งานในสิ่งผิดกฎหมายจนมีคดีความ คนที่ต้องรับผิดชอบคือเจ้าของรถคนเก่า

หรือในกรณีโอนรถแบบยกให้ เช่น แม่ต้องการโอนรถให้ลูก หรือน้าต้องการโอนรถให้ญาติอย่างหลาน เพื่อจะได้ให้เจ้าของรถยนต์คันใหม่มีกรรมสิทธิ์ในรถคันนั้นแบบถูกต้อง ทำให้เวลาอยากขอสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ก็สามารถดำเนินเรื่องได้เลย หรือการซื้อประกันรถยนต์ก็ด้วยเช่นกัน

สรุปว่าการโอนรถยนต์สามารถโอนรถยนต์ให้ลูก หรือโอนรถยนต์ให้ญาติได้ รวมไปถึงการซื้อขายรถยนต์มือสองก็จำเป็นอย่างยิ่งในการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์

การโอนรถยนต์ มีกี่แบบ อะไรบ้าง?

การโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์มีให้เลือก 2 วิธี คือ การโอนรถยนต์แบบโอนตรง ซึ่งเจ้าของคนเก่าและคนใหม่ต้องไปยื่นเรื่องต่อหน้านายทะเบียนที่กรมการขนส่งหรือสำนักขนส่ง กับการโอนลอยรถยนต์ที่ผู้ขายรถยนต์ต้องดำเนินการเอง ส่งเอกสารที่เซ็นชื่อกำกับให้ผู้ซื้อ

การโอนลอยจะทำให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายประหยัดเวลามากแต่ก็แลกมากับมีความเสี่ยง เช่น เมื่อผู้ขายมอบอำนาจให้แล้ว แต่ผู้ซื้อยังไม่ทำเรื่องโอนรถยนต์ต่อให้จบกระบวนการ แล้วนำรถยนต์ไปทำผิดกฎหมาย คนรับผิดก็ต้องเป็นเจ้าของคนเก่านั่นเอง ดังนั้น การโอนรถยนต์แบบโอนตรงเลยเป็นวิธีที่น่าจะรักษาผลประโยชน์ของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายได้ที่ดีที่สุด

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ : การโอนรถยนต์แบบโอนลอย

โอนรถยนต์ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

โอนรถยนต์ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

การโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์มีหลายกรณี ไม่ว่าจะเป็นการโอนรถให้ลูก โอนรถให้ญาติ หรือโอนรถให้เจ้าของคนให้ที่ซื้อขายรถมือสอง ซึ่ง 3 กรณีนี้สามารถเลือกใช้ได้เลยว่าจะโอนรถแบบโอนตรง หรือแบบโอนลอย และการโอนรถยนต์เป็นมรดกตกทอดเนื่องจากเจ้าของคนเก่าเสียชีวิต โดยเอกสารโอนรถยนต์แต่ละแบบใช้เอกสาร ดังนี้

เอกสารโอนรถยนต์กับกรมขนส่ง มีดังนี้
 • ใบคู่มือจดทะเบียนรถ หรือสมุดจดทะเบียนรถยนต์ตัวจริง
 • สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของคนเก่า และเจ้าของคนใหม่
 • สัญญาซื้อขาย ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี
 • แบบคำขอโอนและรับโอน ที่มีลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนแล้ว
เอกสารโอนลอยรถยนต์ มีดังนี้
 • ใบคู่มือจดทะเบียนรถ หรือสมุดจดทะเบียนรถยนต์ตัวจริง
 • สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของคนเก่า และเจ้าของคนใหม่
 • สัญญาซื้อขาย ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี
 • แบบคำขอโอนและรับโอน ที่มีลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนแล้ว
 • หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบ
เอกสารโอนรถยนต์ ในกรณีเป็นมรดกตกทอด คือ
 • ใบคู่มือจดทะเบียนรถ หรือสมุดจดทะเบียนรถยนต์ตัวจริง
 • แบบคำขอโอนและรับโอน ที่มีลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนแล้ว
 • สัญญาซื้อขาย ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี
 • สำเนาใบมรณะบัตรเจ้าของรถ และคำสั่งศาลหรือพินัยกรรมพร้อมสำเนา
 • หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารโอนรถพร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มคำขอโอนและรับโอน หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอโอน และรับโอนได้ที่นี่เลยครับ > แบบฟอร์มคำขอ กรมขนส่งทางบก

โอนรถยนต์ข้ามจังหวัด ใช้เอกสารอะไรบ้าง

โอนรถข้ามจังหวัดทะเบียนเดิมได้ไหม ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

อีกหนึ่งข้อสงสัยที่ถูกถามบ่อย ๆ ว่าสามารถโอนข้ามจังหวัดทะเบียนเดิมได้ไหม คำตอบคือ “ได้” นะครับ เพียงทำเรื่องส่งไปยังสำนักขนส่งแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ว่า “ขอใช้ทะเบียนรถเดิม” แล้วเจ้าหน้าที่ก็จะให้กรอกใบคำขอเพื่อเป็นหลักฐานว่าเจ้าของรถขออนุญาตให้รถในพื้นที่นั้นๆ

เพราะการโอนรถยนต์ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในกรุงเทพ บางครั้งผู้ขายกับผู้ซื้ออาจจะอยู่กันคนละจังหวัดกัน ดังนั้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการโอนรถยนต์ข้ามจังหวัด กรมการขนส่งก็อนุญาตให้โอนรถข้ามจังหวัดได้ ซึ่งเอกสารที่ใช้ในการโอนรถข้ามจังหวัดทั้งผู้โอนและผู้รับโอนต้องเตรียมมาอย่างละชุด 

โอนรถยนต์ข้ามจังหวัด ต้องใช้เอกสาร ดังนี้
 • สำเนาทะเบียนเล่มรถยนต์
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้โอน และผู้รับโอน
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้โอน และผู้รับโอน
 • หนังสือมอบอำนาจ
 • แบบคำขอโอนและรับโอน ที่มีลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนแล้ว

โอนรถต้องตรวจสภาพไหม เงินติดล้อมีคำตอบ

การโอนรถต้องตรวจสภาพรถไม่ว่าจะเป็นการโอนรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ เพราะจะมีขั้นตอนให้ต้องกรอกแบบฟอร์มการตรวจสภาพรถก่อนยื่นเรื่องโอนรถยนต์กับนายทะเบียน และนำรถไปตรวจสภาพในภายหลัง ซึ่งต้องแจ้งเรื่องกับนายทะเบียนภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันเริ่มเซ็นเอกสารโอนรถ หากเกินระยะเวลาที่กำหนดมีโทษปรับ 2,000 บาท

โอนรถยนต์ที่ไหนได้บ้าง?

สำหรับสถานที่ในการโอนรถยนต์นั้น หากคุณอยู่ในกรุงเทพมหานคร สามารถดำเนินการได้ที่สำนักขนส่ง 5 แห่งในกรุงเทพที่อยู่รอบๆ กรุงเทพได้ คือ

 • สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 : บางขุนเทียน
 • สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 : ตลิ่งชัน
 • สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 3 : สุขุมวิท
 • สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 4 : หนองจอก
 • สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 5 : จตุจักร

แต่ละพื้นที่จะมีเขตรับผิดชอบที่แตกต่างกัน เช่น เขตบางคอแหลมสำนักขนส่งพื้นที่ 1 เป็นผู้รับผิดชอบ หรือเขตคลองเตยสำนักงานขนส่งพื้นที่ 3 เป็นผู้รับผิดชอบ โดยคุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดผ่านทาง
เขตในพื้นที่ที่กรมการขนส่งรับผิดชอบ

หากเป็นต่างจังหวัด สามารถยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานขนส่งทั่วประเทศไทยได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานขนส่งจังหวัด

โอนรถยนต์ข้ามจังหวัด ต้องเสียเท่าไหร่ ค่าอะไรบ้าง

โอนรถยนต์กี่บาท โอนรถยนต์ข้ามจังหวัดเสียเท่าไหร่? 

ไม่ว่าจะโอนรถยนต์ในจังหวัดเดียวกันหรือการโอนรถยนต์ข้ามจังหวัดมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโอนรถยนต์เท่ากัน ดังนี้ 
 • ค่าธรรมเนียมในการโอนรถยนต์ 100 บาท
 • ค่าคำขอในการโอนรถยนต์ 5 บาท
 • ค่าเปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ (ถ้าอยากเปลี่ยน) 200 บาท
 • ค่าเปลี่ยนทะเบียนเล่มรถยนต์ (ถ้าชำรุดเสียหาย) 100 บาท
 • ค่าอากรแสตมป์ 500 บาท ต่อการประเมินราคารถยนต์ 100,000 บาท

สรุป เอกสารการโอนรถยนต์

สำหรับการโอนรถใช้เวลากี่วันถึงจะได้เล่มนั้น ขึ้นอยู่กับว่าคุณเตรียมเอกสารไปพร้อมมากน้อยแค่ไหนด้วย ซึ่งเอกสารโอนรถยนต์และโอนรถมอเตอร์ไซค์จะใช้เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นการโอนตรงหรือการโอนลอย แต่ใน
แบบฟอร์มการโอนลอยรถนั้น ผู้โอนจะเซ็นชื่อในช่องผู้โอนเอาไว้ก่อนโดยที่จะยังไม่มีการเซ็นชื่อผู้รับโอน และจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจด้วยเสมอ

หากเตรียมเอกสารไปให้พร้อมแล้ว​ ณ​ ที่สำนักขนส่งไม่มีคนต่อคิวโอนรถยนต์เลย การดำเนินการจะใช้เวลาไม่นานเลยครับ เพียงแค่ 2-3 ชั่วโมงเท่านั้น หรือนานที่สุดคือ 15 วันทำการ จะเห็นได้ว่า ทุกขั้นตอนง่ายมากหากผู้โอนและผู้รับโอนเตรียมเอกสารให้พร้อม เมื่อการโอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อย ลำดับต่อไปก็สามารถขอกู้สินเชื่อทะเบียนรถยนต์กับสถาบันการเงิน หรือบริษัทสินเชื่อได้เลย!

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • ติดต่อโดยตรงได้ที่เงินติดล้อทุกสาขาใกล้บ้านท่าน
 • Facebook Inbox เงินติดล้อ: facebook.com/messages/t/ngerntidlor
 • โทรเข้า Call Center เงินติดล้อ: 088-088-0880
 • หรือกรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

เราพร้อมบริการคุณตลอด 24 ชั่วโมง!

รถของคุณผ่อนหมดแล้วหรือยัง?
หมายเหตุ ผ่อนรถอยู่ก็ขอกู้ได้ เพียงคุณมีประวัติชำระที่ดี … เงินติดล้อก็รับ
กรุณากรอกชื่อภาษาไทย
กรุณากรอกนามสกุลภาษาไทย
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลข

การกดยืนยันข้อมูล แสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

เงินติดล้อ

บทความโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น