โอนรถมอเตอร์ไซค์ เปลี่ยนชื่อเจ้าของ ต้องทำยังไงบ้าง

โอนรถมอเตอร์ไซค์ เปลี่ยนชื่อเจ้าของ ต้องทำยังไงบ้าง
รถของคุณผ่อนหมดแล้วหรือยัง?
กรุณากรอกชื่อภาษาไทย
กรุณากรอกนามสกุลภาษาไทย
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลข

การกดยืนยันข้อมูล แสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

เมื่อรถมอเตอร์ไซค์มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของขึ้นสิ่งที่ต้องทำคือ การโอนรถมอเตอร์ไซค์ เพื่อให้เจ้าของรถคนใหม่ล่าสุดได้มีกรรมสิทธิ์แบบ 100% ในรถมอเตอร์ไซค์คันนั้น จึงเกิดคำถามเกี่ยวกับการโอนรถมอเตอร์ไซค์ เปลี่ยนชื่อเจ้าของรถว่าต้องทำอย่างไรบ้าง โอนรถมอเตอร์ไซค์กี่วันได้เล่ม หรือต้องไปทำที่ขนส่งไหนได้บ้าง เงินติดล้อจะมาตอบทุกข้อสงสัยเพื่อให้คุณโอนรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ได้อย่างราบรื่นตลอดทุกกระบวนการ

โอนรถมอเตอร์ไซค์ เปลี่ยนชื่อเจ้าของ คืออะไร

การโอนรถมอเตอร์ไซค์ เปลี่ยนชื่อเจ้าของ คือ การโอนกรรมสิทธิ์มอเตอร์ไซค์ให้กับเจ้าของคนใหม่ เกิดขึ้นในการซื้อขายรถมอเตอร์ไซค์มือสอง ลองคิดดูว่า ถ้าขายรถมอเตอร์ไซค์ไปแล้ว แต่ยังไม่โอนชื่อเป็นเจ้าของคนใหม่ให้ถูกต้อง หากมอเตอร์ไซค์คันนั้นถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย มีคดีความเกิดขึ้น คนที่จะต้องรับผิดชอบก็คือเจ้าของรถคนเก่านั่นเอง

โอนรถมอเตอร์ไซค์ ที่ไหนได้บ้าง

หรือในกรณีที่ต้องโอนรถมอเตอร์ไซค์เปลี่ยนชื่อเจ้าของ เพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์คันนั้นเป็นมรดกตกทอดจากผู้ที่ตายไปแล้ว จึงจำเป็นที่จะต้องโอนเปลี่ยนชื่อเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์เป็นคนใหม่ เพื่อให้สามารถนำรถมอเตอร์ไซค์ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ หรือทำธุรกรรมต่าง ๆ ได้อย่างไม่มีปัญหา ไม่ว่าจะเป็น การซื้อประกันรถมอเตอร์ไซค์ หรือนำไปขอสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ ได้อย่างไม่มีปัญหา

การโอนรถมอเตอร์ไซค์มีกี่แบบ ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

การโอนรถมอเตอร์ไซค์มี 2 แบบ คือ การโอนรถมอเตอร์ไซค์ตามขั้นตอนที่ต้องเข้าไปยื่นเรื่องต่อนายทะเบียนที่กรมขนส่งทางบก หรือเรียกว่าการโอนตรง และการโอนรถแบบโอนลอยที่ผู้ขายต้องดำเนินการเองทุกอย่าง ส่งมอบเอกสารให้กับผู้ซื้อด้วยการเซ็นชื่อทุกฉบับ ซึ่งวิธีโอนลอยเป็นวิธีที่นิยมเพราะมีความสะดวกโดยเฉพาะเต็นท์รถ แต่ก็เป็นวิธีที่มีความเสี่ยงเช่นเดียวกัน โดยทั้งสองแบบจะมีการเตรียมเอกสารที่แตกต่างกันเล็กน้อย 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารโอนรถพร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มคำขอโอนและรับโอน มาดูกันว่าการโอนรถใช้เอกสารอะไรบ้าง เตรียมให้พร้อมก่อนไปดำเนินการที่ขนส่ง

เอกสารโอนรถมอเตอร์ไซค์กับกรมขนส่ง มีดังนี้

เอกสารโอนลอยรถมอเตอร์ไซค์

 • สมุดทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ตัวจริง (เล่มเขียว)
 • สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของคนเก่าและคนใหม่
 • สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของคนเก่าและคนใหม่
 • สัญญาซื้อขายรถมอเตอร์ไซค์ ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี
 • แบบฟอร์มคำขอโอน และรับโอน (ต้องกรอกข้อมูลและลงชื่อผู้โอนกับผู้รับโอน)

เอกสารโอนลอยรถมอเตอร์ไซค์ มีดังนี้

เอกสารโอนลอยรถมอเตอร์ไซค์
 • สมุดทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ตัวจริง (เล่มเขียว)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สัญญาซื้อขายรถมอเตอร์ไซค์ ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี
 • แบบฟอร์มคำขอโอน และรับโอน (ต้องกรอกข้อมูลและลงชื่อผู้โอนกับผู้รับ)

เอกสารโอนรถมอเตอร์ไซค์สำหรับมรดกตกทอด มีดังนี้

เอกสารโอนรถมอเตอร์ไซค์สำหรับมรดกตกทอด
 • สมุดทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ตัวจริง (เล่มเขียว)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สัญญาซื้อขายรถมอเตอร์ไซค์ ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี
 • แบบฟอร์มคำขอโอน และรับโอน (ต้องกรอกข้อมูลและลงชื่อผู้โอนกับผู้รับ)
 • สำเนาใบมรณะบัตรเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์
 • เอกสารคำสั่งศาล หรือพินัยกรรมตัวจริงและสำเนา

การเตรียมเอกสารโอนรถมอเตอร์ไซค์ เงินติดล้อสรุปให้

เอกสารโอนรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์จะใช้เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นการโอนตรงหรือการโอนลอย แต่ใน

แบบฟอร์มการโอนลอยรถนั้น ผู้โอนจะเซ็นชื่อในช่องผู้โอนเอาไว้ก่อนโดยที่จะยังไม่มีการเซ็นชื่อผู้รับโอน และจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจด้วยเสมอ 

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอโอน และรับโอนได้ที่นี่เลยครับ > แบบฟอร์มคำขอ กรมขนส่งทางบก

โอนรถมอเตอร์ไซค์เสียกี่บาท?

นอกจากจะเตรียมเอกสารการโอนรถมอเตอร์ไซค์ให้พร้อมแล้ว ก็ต้องเตรียมเงินด้วย ซึ่งการโอนรถมอเตอร์ไซค์ในจังหวัดเดียวกัน กับ โอนรถมอเตอร์ไซค์ ข้ามจังหวัด ทั้ง 2 แบบเสียเงินไม่เหมือนกันครับ

ค่าโอนรถมอเตอร์ไซค์จังหวัดเดียวกันเสียกี่บาท?

 • ค่าอาการแสตมป์ 10 บาท เพื่อได้บัตรคิว
 • ค่าโอนรถมอเตอร์ไซค์ 280 บาท (ซึ่งเป็นราคาประมาณ เงินสุทธิอยู่ที่เจ้าหน้าที่ประเมินอีกครั้งหนึ่ง)

ค่าใช้จ่ายประมาณ 300 บาท อาจมีบวกหรือลบที่หน้างานครับ

ค่าโอนรถมอเตอร์ไซค์ข้ามจังหวัดเสียกี่บาท?

 • ค่าคำขอการโอนรถมอเตอร์ไซค์ 5 บาท
 • ค่าธรรมเนียมในการโอนรถมอเตอร์ไซค์ 100 บาท
 • ค่าเปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ 200 บาท
 • ค่าเปลี่ยนเล่มทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ 100 บาท
 • ค่าอาการแสตมป์ 500 บาท ต่อการประเมินราคารถมอเตอร์ไซค์ 100,000 บาท

ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,000 บาท อาจมีบวกหรือลบที่หน้างานครับ

โอนรถมอเตอร์ไซค์กี่วันได้เล่ม?

โอนรถมอเตอร์ไซค์จังหวัดเดียวกัน กี่วันได้เล่ม

สำหรับการโอนรถมอเตอร์ไซค์ในจังหวัดเดียวกัน จากการสืบค้นข้อมูลจากผู้ใช้จริงที่เขียนรีวิวก็ดี หรือการสอบถามกับคนที่เคยโอนรถมอเตอร์ไซค์จริง ๆ ให้คำตอบไปในทิศทางเดียวกันว่า อย่างไวที่สุดคือ 2-3 ชั่วโมง แต่อย่างช้าที่สุดคือ 1 วันครับ ยิ่งถ้าเตรียมเอกสารโอนรถมอเตอร์ไซค์ให้ครบ ทุกอย่างก็จะไวขึ้น!

ทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์

โอนรถมอเตอร์ไซค์ ข้ามจังหวัด กี่วันได้เล่ม

การโอนรถมอเตอร์ไซค์ ข้ามจังหวัด สามารถใช้ทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์เดิมได้นะครับ เพียงแจ้งกับกรมการขนส่งว่าจะใช้เลขทะเบียนเดิม เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งก็จะให้กรอกเอกสารที่เกี่ยวกับการแสดงหลักฐานว่า มีความประสงค์จะใช้รถทะเบียนนี้ในเขตนั้น ๆ ครับ ซึ่งระยะเวลาคือ

 • ระยะเวลาดำเนินเรื่องโดยประมาณอยู่ที่ 3 วัน
 • รับป้ายทะเบียนใหม่อาจได้เลย หรือรอ 15 วันทำการ

ระยะเวลาอยู่ราว ๆ 2 อาทิตย์ครับ

ทั้งนี้ การโอนรถมอเตอร์ไซค์ แบบโอนลอย กับโอนรถกับกรมการขนส่ง ก็มีข้อดีข้อเสียที่ต่างกันครับ สำหรับการโอนรถกับกรมการขนส่งข้อเสียคือต้องทำเรื่องนาน หลายขั้นตอน และเวลาทำเรื่องก็ต้องมีทั้งผู้โอนให้กับผู้รับโอนคู่กันตลอดการดำเนินงาน ทำให้หลายคนเลือกใช้วิธีโอนรถมอเตอร์ไซค์ แบบโอนลอย

ซึ่งการโอนรถมอเตอร์ไซค์แบบโอนลอย มีข้อดีคือ “ไว” เซ็นสำเนาถูกต้องมอบอำนาจให้กันได้เลย แต่ข้อเสียคือ ผู้ซื้อรถไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ารถนั้นได้โจรกรรมรถยนต์มาหรือไม่ ทำให้สุ่มเสี่ยงต่อการรับของโจรนะครับ ควรตรวจสอบให้ดี ดังนั้น อยู่ที่ว่าคุณจะรับความเสี่ยงแบบใดได้มากกว่ากัน

สรุป การโอนรถมอเตอร์ไซค์ เปลี่ยนชื่อเจ้าของ

นี่คือข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการโอนรถมอเตอร์ไซค์ กี่บาท ที่ไหนดี กี่วันได้เล่ม ฯลฯ เมื่อทำการโอนรถมอเตอร์ไซค์เป็นชื่อเจ้าของปัจจุบันแล้ว ก็สามารถทำธุรกรรมต่าง ๆ ได้อย่างสบายใจเลยครับ เช่น ซื้อประกันรถมอเตอร์ไซค์ ขอสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ ฯลฯ เงินติดล้อหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความนี้จะช่วยให้คุณสามารถดำเนินการการโอนรถมอเตอร์ไซค์ให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับ!

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • ติดต่อโดยตรงได้ที่เงินติดล้อทุกสาขาใกล้บ้านท่าน
 • Facebook Inbox เงินติดล้อ: facebook.com/messages/t/ngerntidlor
 • โทรเข้า Call Center เงินติดล้อ: 088-088-0880
 • หรือกรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

เราพร้อมบริการคุณตลอด 24 ชั่วโมง!

รถของคุณผ่อนหมดแล้วหรือยัง?
กรุณากรอกชื่อภาษาไทย
กรุณากรอกนามสกุลภาษาไทย
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลข

การกดยืนยันข้อมูล แสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

เงินติดล้อ

บทความโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น