หน้าแรก อยากได้เงินกู้ ไม่อยากพลาด ต้องดู! สิ่งที่ควรรู้ก่อนขอสินเชื่อทะเบียนรถ

ไม่อยากพลาด ต้องดู! สิ่งที่ควรรู้ก่อนขอ สินเชื่อทะเบียนรถ

สิ่งสำคัญที่คุณควรรู้ก่อนตัดสินใจขอสินเชื่อทะเบียนรถ วิดีโอนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจวิธีคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
พร้อมเทคนิคแนะนำเพื่อจะช่วยให้คุณประหยัดได้มากขึ้น ดูจบปลดหนี้เร็วแน่นอน!

รู้หรือไม่

ดอกเบี้ยสินเชื่อทะเบียนรถของคุณเป็นแบบไหน?

ที่เงินติดล้อ สินเชื่อทะเบียนรถ เราใช้วิธีการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ซึ่งเป็นอัตราและวิธีคิดดอกเบี้ยที่สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ โดยดอกเบี้ยจะถูกคิดคำนวณจากยอดเงินกู้จริง และดอกเบี้ยในแต่ละงวด จะถูกคิดคำนวณจากยอดเงินต้นคงเหลือ โดยการจ่ายค่างวด 1 ครั้ง จะจ่ายทั้งค่าดอกเบี้ยและจ่ายเพื่อลดเงินต้นที่กู้ยืมมา โดยค่างวดในแต่ละงวดจะถูกนำมาแบ่งจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นไม่เท่ากัน ซึ่งในช่วงแรกนั้น ดอกเบี้ยจะยังสูงอยู่ แต่จะปรับลดลงไปเรื่อยๆ ตามยอดเงินต้นที่คงเหลือ และหักเงินต้นเพิ่มขึ้นทุกเดือน

ลดต้น ลดดอก
ดอกเบี้ยรวมทั้งหมด ดอกเบี้ยรวมทั้งหมด

จากตัวอย่างของลุงชัย
ที่ตัดสินใจ
มาขอสินเชื่อกับเงินติดล้อ

ลุงชัยตัดสินใจมาขอสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์กับเงินติดล้อ จำนวน 20,000 บาท โดยตกลงที่จะจ่ายดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกที่อัตรา 24% ต่อปี หรือเทียบเคียงอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ที่ 1.13% ต่อเดือน และเลือกผ่อนทั้งหมดภายใน 12 งวด ด้วยตัวอย่างนี้รวมแล้วลุงชัยต้องชำระ 22,706 บาท ซึ่งประกอบด้วยเงินต้น 20,000 บาทและดอกเบี้ยรวม 2,706 บาท ต่องวดลุงชัยต้องชำระ 1,893 บาท ดังภาพ

นอกจากนี้ เงินติดล้อมีเทคนิคง่ายๆ
ที่จะช่วยให้คุณวางแผนการผ่อนชำระและช่วยให้ประหยัดได้มากขึ้น

เลือกผ่อนยาว
ไว้ก่อน

คือ เลือกค่างวดที่จ่ายน้อยกว่าที่คิดว่าจะจ่ายไหว เช่น หากคิดว่าสามารถจ่ายได้ 1,000 บาท ต่องวด ให้เลือกจ่ายที่ 800 บาท ต่องวด เพื่อกันเงินส่วนต่างไว้ใช้ยามฉุกเฉิน และรักษาประวัติการชำระหนี้ที่ดี

ถ้ามีเงินเหลือ
ให้รีบโปะ

คือ โปะเพิ่มเพื่อลดจำนวนเงินต้นคงเหลือ ยิ่งจ่ายเงินต้นมาก ก็จะยิ่งทำให้ดอกเบี้ยในงวดถัดๆ ไปลดลง และอาจจะทำให้คุณปิดยอดกู้ได้ไวกว่ากำหนดด้วย

ถ้ามีเงินก้อน
ให้รีบปิด

หากคุณมีเงินก้อนมากพอ ให้รีบปิดยอดทันที จะทำให้คุณประหยัดค่าดอกเบี้ยในส่วนที่เหลือ เช่น แผนการผ่อนชำระ 12 งวด แต่คุณมีเงินก้อนมากพอที่จะปิดยอดได้ตั้งแต่งวดที่ 3 ดอกเบี้ยของคุณ จะถูกคิดคำนวณจาก เงินต้นคงเหลือ ณ วันที่มาปิดยอด และการปิดยอดก่อนกำหนด จะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

แต่วิธีการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
ก็มีข้อควรระวังนะครับ

หากคุณผิดนัดชำระค่างวด หรือชำระค่างวดล่าช้า ดอกเบี้ยก็จะถูกคิดจากยอดเงินต้นคงเหลือไปเรื่อยๆ ซึ่งอาจจะทำให้คุณต้องจ่ายค่าดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากแผนการผ่อนชำระที่กำหนดไว้ และถ้าผิดนัดชำระหนี้เป็นเวลานาน อาจจะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นมาอีก เช่น ค่าติดตามทวงถาม หรืออาจจะต้องผ่อนชำระยาวขึ้นกว่าแผนที่กำหนดไว้

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจได้ที่สาขาใกล้บ้านคุณ หรือ โทร. 088-088-0880
เงินติดล้อ ขอบคุณครับ