เงินกองทุนทดแทนประกันสังคม ช่วยคุ้มครองลูกจ้างยังไงบ้าง?

เงินกองทุนทดแทนประกันสังคม ช่วยคุ้มครองลูกจ้างยังไงบ้าง?
รถของคุณผ่อนหมดแล้วหรือยัง?
หมายเหตุ ผ่อนรถอยู่ก็ขอกู้ได้ เพียงคุณมีประวัติชำระที่ดี … เงินติดล้อก็รับ
กรุณากรอกชื่อภาษาไทย
กรุณากรอกนามสกุลภาษาไทย
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลข

การกดยืนยันข้อมูล แสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

ถึงจะนั่งทำงานอยู่แค่ในออฟฟิศแต่ชีวิตก็มีความเสี่ยง เพราะคุณอาจได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นอาการเจ็บนิ้ว เจ็บแขน ปวดขา หรือปวดเข่า ซึ่งอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการทำงานอย่างนี้ส่งผลต่อรายได้ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ซึ่งจริง ๆ แล้วอันตรายจากการทำงานในออฟฟิศสามารถใช้สิทธิ์กองทุนเงินทดแทนของประกันสังคมเพื่อจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ แต่ถ้าคุณยังไม่เคยรู้มาก่อนว่ากองทุนเงินทดแทนของประกันสังคมคืออะไร เกี่ยวอะไรกับเราในฐานะที่เป็นลูกจ้าง เงินติดล้อมีคำตอบมาให้

กองทุนเงินทดแทนคืออะไร ทำไมลูกจ้างต้องรู้จักด้วย?

กองทุนเงินทดแทนคือกองทุนที่จะจ่ายเงินทดแทนให้กับลูกจ้าง ในกรณีที่ลูกจ้างเกิดอันตรายจากการทำงานให้นายจ้าง เช่น การเจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุ ทุพพลภาพ เสียชีวิตหรือสูญหาย โดยการจ่ายเงินทดแทนจะไม่คำนึงถึงวัน เวลา และสถานที่ แต่จะดูสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยว่าควรจ่ายเงินทดแทนยังไง ดังนั้น เพื่อให้คุณรักษาสิทธิ์ในฐานะที่เป็นลูกจ้าง นี่คือเรื่องที่ลูกจ้างจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับเงินกองทุนทดแทน

กองทุนเงินทดแทนคืออะไร จ่ายค่าอะไรบ้าง?

4 ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเงินทดแทนคุ้มครองถ้าเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน

อันตรายจากการทำงานในออฟฟิศเกิดขึ้นได้เสมอ บางอุบัติเหตุอาจทำให้บาดเจ็บหรือเจ็บป่วย แต่บางอุบัติเหตุอาจทำให้สูญเสียอวัยวะหรือเสียชีวิตได้เลย ซึ่ง 4 ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเงินทดแทนจะคุ้มครอง คือ 

กองทุนเงินทดแทนจ่ายค่ารักษาพยาบาลกี่บาท

กองทุนเงินทดแทนจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ลูกจ้างเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นไม่เกิน 50,000 บาทต่อการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 1 ครั้ง แต่ถ้าอุบัติเหตุมีความรุนแรงหรือมีอาการเรื้อรัง กองทุนเงินทดแทนจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่มให้จนสิ้นสุดการรักษาพยาบาลอีก 100,000 บาทแต่ไม่เกิน 300,000 บาท 

กองทุนเงินทดแทนจ่ายค่าทดแทนรายเดือนกี่บาท

ถ้าลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงานให้กับนายจ้างจนต้องหยุดงาน สูญเสียสมรรถภาพในการทำงาน ทุพพลภาพ เสียชีวิต หรือสูญหาย จะได้เงินค่าทดแทนรายเดือนหรือเงินค่าขาดรายได้ร้อยละ 70 ของเงินเดือน และเงินนี้จะไม่น้อยกว่าค่าจ้างขั้นต่ำรายวันตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานในท้องที่ที่ลูกจ้างทำงานอยู่ โดยกองทุนเงินทดแทนจะจ่ายเงินค่าขาดรายได้สูงสุดไม่เกิน 14,000 บาทต่อเดือน

กองทุนเงินทดแทนจ่ายค่าทำศพกี่บาท

ถ้าลูกจ้างเสียชีวิตระหว่างทำงาน สำนักประกันสังคมจะจ่ายค่าทำศพแก่ผู้จัดการศพจำนวน 50,000 บาท

กองทุนเงินทดแทนจ่ายค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานกี่บาท

หลังจากที่ลูกจ้างพบเจอกับอันตรายจากการทำงานในออฟฟิศ ได้รับการรักษาพยาบาลแล้ว แต่ต้องฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย กองทุนเงินทดแทนจะจ่ายค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานให้กับลูกจ้าง ดังนี้ 

 • ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสมรรถภาพ (ค่ากายภาพบำบัด) จ่ายจริงไม่เกิน 24,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดเพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูร่างกาย จ่ายจริงไม่เกิน 40,000 บาท

กองทุนเงินทดแทนของประกันสังคม นายจ้างต้อง จ่ายให้เท่าไหร่ 

การจ่ายเงินกองทุนเงินทดแทนที่เรียกว่า “เงินสมทบ” นายจ้างจะเป็นคนจ่ายกองทุนด้วยตนเอง ซึ่งสำนักประกันสังคมจะเรียกเก็บเงินกองทุนทดแทนกับนายจ้างแบบรายปี โดยจะประเมินจำนวนเงินที่นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้างทั้งปีรวมกัน แล้วนำไปคูณกับอัตราเงินสมทบของประเภทกิจการในอัตรา 0.2-1.0%​ และจะเป็นจำนวนเท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับว่านายจ้างทำกิจการประเภทใด และมีความเสี่ยงมากหรือน้อยเท่าไหร่ 

ใครบ้างที่มีสิทธิ์ยื่นเรื่องขอเงินกองทุนทดแทนให้กับลูกจ้าง

เมื่อเกิดอันตรายจากการทำงานออฟฟิศ จนทำให้ลูกจ้างบาดเจ็บ เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต หรือสูญหาย ต้องไปแจ้งเรื่องกับสำนักประกันสังคม ซึ่งบุคคลที่สามารถดำเนินการได้ คือ

 • นายจ้างหรือผู้รับมอบอำนาจต้องยื่นแบบ กท.16 ที่สำนักประกันสังคมที่ลูกจ้างทำงานอยู่ หรือที่นายจ้างมีภูมิลำเนา ภายในระยะเวลา 15 วันหลังจากที่ได้ทราบว่าลูกจ้างเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย
 • ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนได้ที่สำนักประกันสังคมที่สถานประกอบการตั้งอยู่ภายใน 180 วันนับตั้งแต่วันที่ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย

ทั้งนี้ ถ้าการเจ็บป่วยเกิดขึ้นหลังจากพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างแล้ว ให้ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอเงินทดแทนจากกองทุนเงินแทนภายใน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย

กองทุนเงินทดแทน กองทุนประกันสังคม ต่างกันยังไง

กองทุนเงินทดแทนกับกองทุนประกันสังคม ต่างกันยังไงบ้าง

ถ้าลูกจ้างจะรู้จักแค่กองทุนประกันสังคมมากกว่ากองทุนเงินทดแทนก็ไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะในสลิปเงินเดือนที่ลูกจ้างได้รับมีแค่การหักเงินประกันสังคม ไม่ได้มีการหักเงินกองทุนทดแทน ซึ่งกองทุนเงินทดแทนกับกองทุนประกันสังคมมีความแตกต่างกันมาก โดยเงินติดล้อจะขออธิบายพอสังเขป ดังนี้

 • กองทุนประกันสังคมจะคุ้มครองลูกจ้างใน 7 กรณีที่ไม่ได้เกิดจากการทำงาน คือ การเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน ตามกฎหมายแรงงาน แต่กองทุนเงินทดแทนจะคุณคุ้มครองในกรณีที่ลูกจ้างประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจากการทำงานให้นายจ้าง
 • การจ่ายเงินสมทบของกองทุนประกันสังคมลูกจ้างจะเป็นคนจ่าย แต่กองทุนเงินทดแทนนายจ้างจะเป็นคนจ่าย ดังนั้น รายจ่ายกองทุนเงินทดแทนจึงไม่มีในสลิปเงินเดือน
 • การเข้ารักษาพยาบาลของกองทุนประกันสังคม ต้องเป็นโรงพยาบาลที่ลูกจ้างเลือกเอาไว้ แต่กองทุนเงินทดแทนเข้ารักษาที่โรงพยาบาลใดก็ได้แต่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถ้าโรงพยาบาลนั้นไม่ได้ทำข้อตกลงเอาไว้กับกองทุนเงินทดแทน และมีการกำหนดเพดานค่ารักษาพยาบาลเอาไว้ด้วย
มีประกันสังคมแล้ว ต้องทำประกันสุขภาพไหม

มีกองทุนเงินทดแทนแล้ว ต้องทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุไหม

ถึงนายจ้างจะเป็นคนจ่ายค่ากองทุนเงินทดแทนให้ลูกจ้าง แต่การมีประกันสุขภาพและอุบัติเหตุก็ยังจำเป็นมาก เนื่องจากว่าบางครั้งค่ารักษาพยาบาลหลังจากประสบอุบัติเหตุระหว่างการทำงานอาจเกินกว่าที่กองทุนเงินทดแทนกำหนดเอาไว้ การซื้อประกันสุขภาพและอุบัติเหตุเอาไว้จึงจะมาช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายให้กับคุณ

ถ้าคุณเข้ารับการรักษาหลังจากบาดเจ็บจากการทำงานให้นายจ้างกับโรงพยาบาลในเครือประกันสุขภาพและอุบัติเหตุที่ซื้อไว้ก็ไม่ต้องสำรองจ่าย เพียงแจ้งกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลว่ามีสิทธิ์ของประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ซึ่งคุณสามารถเลือกโรงพยาบาลในเครือที่อยู่ใกล้บ้านเพื่อให้รับการรักษาที่ทันท่วงทีได้เลย

อีกทั้งประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสามารถนำไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้อีกด้วย เลยเหมาะมากที่มนุษย์เงินเดือนจะมีประกันสุขภาพและอุบัติเหตุไว้ในครอบครอง ซึ่งถ้าคุณสนใจอยากได้ความคุ้มครองเรื่องการรักษาพยาบาลเพิ่มเติมแต่ไม่รู้ว่าจะซื้อประกันสุขภาพและอุบัติเหตุที่ไหนดี ที่เงินติดล้อมีให้บริการนะครับ 

สรุป

กองทุนเงินทดแทนจะให้ความคุ้มครองลูกจ้างในกรณีที่ประสบอุบัติ เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต หรือสูญหาย เนื่องจากทำงานให้กับนายจ้าง โดยนายจ้างเป็นคนที่ต้องจ่ายเงินสมทบให้กับลูกจ้างในทุกปี หากเกิดอันตรายจากการทำงานไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศหรือโรงงาน ก็สามารถใช้สิทธิ์ของกองทุนเงินทดแทนได้เลย แต่เงินค่าชดเชยจากกองทุนเงินทดแทนมีเพดานค่ารักษากำหนดเอาไว้ ดังนั้น การมีประกันอุบัติเหตุที่คอยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าผ่าตัด ค่าห้องพัก  จึงเป็นตัวเลือกที่ดีมาก ๆ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • ติดต่อโดยตรงได้ที่เงินติดล้อทุกสาขาใกล้บ้านท่าน
 • Facebook Inbox เงินติดล้อ: facebook.com/messages/t/ngerntidlor
 • โทรเข้า Call Center เงินติดล้อ: 088-088-0880
 • หรือกรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

เราพร้อมบริการคุณตลอด 24 ชั่วโมง!

รถของคุณผ่อนหมดแล้วหรือยัง?
หมายเหตุ ผ่อนรถอยู่ก็ขอกู้ได้ เพียงคุณมีประวัติชำระที่ดี … เงินติดล้อก็รับ
กรุณากรอกชื่อภาษาไทย
กรุณากรอกนามสกุลภาษาไทย
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลข

การกดยืนยันข้อมูล แสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

เงินติดล้อ

บทความโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น