หน้าแรก > บทความ > การเงินน่ารู้ > การบริหารหนี้ > อยากขึ้นทะเบียนคนว่างงานประกันสังคมออนไลน์ ต้องทำยังไงบ้าง?

อยากขึ้นทะเบียนคนว่างงานประกันสังคมออนไลน์ ต้องทำยังไงบ้าง?

VIEW 930528 คน
อยากขึ้นทะเบียนคนว่างงานประกันสังคมออนไลน์ ต้องทำยังไงบ้าง?
หมายเหตุ กรณีรีไฟแนนซ์รับเฉพาะบริษัทที่กำหนด ดังนี้ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน), บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด, บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน), บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด, บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด
Enter security code:
 Security code

ไม่มีใครอยากเป็นคนว่างงาน หรือโดนไล่ออกจากงานกะทันหันหรอกครับ แต่ถ้าวันนั้นมาถึง ก็ต้องใช้สิทธิ์ประกันสังคมที่คุณได้จ่ายเงินประกันสังคมทุกเดือนให้คุ้มค่า หลายคนไม่รู้ว่าสามารถลงทะเบียนคนว่างงานแบบออนไลน์ เพื่อขอรับเงินคนว่างงานจากสำนักประกันสังคม ซึ่งขั้นตอนขึ้นทะเบียนคนว่างงานออนไลน์ต้องทำยังไง ใช้เอกสารอะไรบ้าง ควรขึ้นทะเบียนคนว่างงานภายในกี่วัน หรือเงินคนว่างงานได้กี่บาท ข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทะเบียนคนว่างงานเหล่านี้ เงินติดล้อมีคำตอบมาให้แล้ว!

ขึ้นทะเบียนคนว่างงาน ประกันสังคม ออนไลน์ ต้องเข้าเว็บไซต์อะไร

ตกงาน! อยากขึ้นทะเบียนคนว่างงานออนไลน์ ต้องทำยังไงบ้าง?

เมื่อก่อนถ้าจะขึ้นทะเบียนคนว่างงานต้องเดินทางไปที่สำนักประกันสังคมในแต่ละพื้นที่เพื่อดำเนินเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบ แต่เดี๋ยวนี้ผู้ประกันตนว่างงานที่ตกงานเพราะโดนไล่ออก หรือตกงานเพราะลาออกเอง สามารถขึ้นทะเบียนคนว่างงานออนไลน์ได้แล้ว ซึ่งขั้นตอนในการขึ้นทะเบียนคนว่างงานออนไลน์ แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนคือ

ขึ้นทะเบียนคนว่างงานประกันสังคมออนไลน์ ต้องเข้าเว็บไซต์ไหน?

 • เข้าสู่เว็บไซต์ e-service.doe.go.th  เพื่อลงทะเบียนคนว่างงานออนไลน์
 • เลือก “ลงทะเบียนเข้าใช้งาน” ในกรณีที่ผู้ประกันตนยังไม่เคยขึ้นทะเบียนคนว่างงานมาก่อน
 • อ่านข้อตกลงของการใช้บริการให้ครบถ้วน เลือก “ยินยอม” 
 • กรอกข้อมูลบัตรประชาชน กรอกข้อมูลส่วนตัว และเลือก “บันทึกการลงทะเบียน”
ขึ้นทะเบียนคนว่างงานออนไลน์​ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

ลงทะเบียนคนว่างงานประกันสังคม ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

 • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน หรือ สปส. 2-01/7
 • บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
 • หนังสือรองรับการออกจากงาน สำเนาการแจ้งการลาออก หรือ สปส. 6-09 (กรณีที่ไม่มีสำเนา สปส. 6-09 ก็ยังคงสามารถขึ้นทะเบียนว่างงานได้)
 • หนังสือหรือเอกสารแจ้งให้ออกจากนายจ้าง (หากมี)
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของธนาคาร โดยชื่อที่ระบุในหน้าสมุดบัญชีต้องเป็นชื่อของผู้ประกันตนที่ทำการลงทะเบียนคนว่างงาน

หลังจากนั้นให้ผู้ประกันตนคนว่างงานไปติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมเพื่อยื่นเอกสารทั้งหมด

ขึ้นทะเบียน​เงินประกันสังคมออนไลน์คนว่างงาน ได้กี่บาท กี่เดือน

ผู้ประกันตนคนว่างงาน จะได้รับเงินชดเชยจากประกันสังคมกี่บาท?

หลังจากผู้ประกันตนคนว่างงานขึ้นทะเบียนคนว่างงานออนไลน์​และยื่นเอกสารที่สำนักประกันสังคมในแต่ละพื้นที่แล้ว ลำดับต่อไปเป็นการรายงานตัว โดยเจ้าหน้าที่จะมีเอกสารแนะนำให้กับผู้ประกันตนทุกคนทำตาม แต่สิ่งที่ผู้ประกันตนที่ตกงานหรือว่างงาน คงอยากรู้ว่าจะได้เงินคนว่างงานกี่บาท ซึ่งจำนวนเงินคนว่างงานที่จะได้รับขึ้นอยู่กับว่าสาเหตุของการตกงานคืออะไร โดยแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

ตกงานเพราะโดนไล่ออก ได้เงินคนว่างงานกี่บาท ได้เงินคนว่างงานกี่เดือน

ในกรณีที่ผู้ประกันตนคนว่างงานถูกไล่ออกกะทันหัน แล้วทำเรื่องลงทะเบียนคนว่างงานประกันสังคม จะได้รับเงินชดเชยประกันสังคมไม่เกิน 180 วัน (6 เดือน)​ ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจาก 

 • ฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท 
 • ฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท 

ทั้งนี้ เงื่อนไขในการได้เงินว่างงานประกันสังคมคือผู้ประกันตนต้องส่งเงินสมทบมาไม่ต่ำกว่า 6 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนถูกไล่ออกจากงาน

ทำไมถึงลงทะเบียนคนว่างงาน ขึ้นทะเบียนคนว่างงานไม่ผ่าน

ตกงานเพราะลาออก ได้เงินคนว่างงานกี่บาท ได้คนว่างงานกี่เดือน

ในกรณีที่ผู้ประกันคนว่างงานเพราะลาออกเอง แล้วทำเรื่องขึ้นทะเบียนคนว่างงานกับประกันสังคมแล้ว จะได้รับเงินชดเชยประกันสังคมไม่เกิน 90 วัน (3 เดือน) ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจาก 

 • ฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท 
 • ฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท 

ทั้งนี้ เงื่อนไขการรับเงินคนว่างงานประกันสังคมคือผู้ประกันตนต้องส่งเงินสมทบมาไม่ต่ำกว่า 3 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการลาออกจากงาน

3 เรื่องที่ต้องรู้ก่อนเสียสิทธิ์การเป็นคนว่างงานของประกันสังคม

แม้จะเป็นผู้ประกันตนคนว่างงาน แต่ก็ยังมีสิทธิประกันสังคมที่คุณยังใช้ได้ เพื่อไม่ให้คุณเสียสิทธิ์ที่มีตามกฎหมายแรงงาน เงินติดล้อได้รวบรวมคำถามที่พบเจอบ่อยๆ เกี่ยวกับเรื่องการขึ้นทะเบียนคนว่างงานประกันสังคมออนไลน์มาฝากกัน โดยมีด้วยกัน 3 คำถาม คือ 

ตกงานหรือลาออกแล้ว ต้องทะเบียนคนว่างงานออนไลน์ภายในกี่วัน?

ต่อให้ไม่ได้ตกงานกะทันหัน แต่ว่าลาออกเอง ไม่ควรชะล่าใจเรื่องการขึ้นทะเบียนคนว่างงานกับประกันสังคม เพราะมีระยะเวลาจำกัดในการลงทะเบียนคนว่างงานออนไลน์อยู่ที่ 30 วันหลังจากว่างงาน หากเลยเวลาจากที่กำหนดจะถือว่าเสียสิทธิ์รับเงินคนว่างงานได้เลย

รายงานตัวว่างงานก่อนวันที่กำหนดได้ไหมถือว่ารายงานเร็วไปหรือเปล่า?

ผู้ประกันตนคนว่างงานหลายคนกลัวว่าถ้ารายงานตัวคนว่างงานช้ากว่าจะเสียสิทธิ์ในการรับเงินคนว่างงานประกันสังคม เลยรีบรายงานตัวก่อนวันที่กำหนดถึง 7 วัน กรณีนี้ทำได้และไม่ใช่การรายงานตัวคนว่างงานที่เร็วเกินไป เพราะในใบนัดรายงานตัวระบุว่า “กรณีรายงานตัวก่อนวันนัด 7 วัน หรือหลังวันนัด 7 วันจะถือว่าเป็นการรายงานตัวตามกำหนด” 

รายงานตัวว่างงานแล้วเงินประกันสังคมคนว่างงานจะเข้าวันไหน?

หลังจากรายงานตัวคนว่างงานไปแล้ว เงินประกันสังคมคนว่างงานจะโอนเงินเข้าบัญชีภายใน 5-7 วันทำการ โดยจะนับจากวันที่ได้รับการอนุมัติและรายงานตัวของผู้ประกันตนคนว่างงาน ซึ่งการรายงานตัวก่อนล่วงหน้า 7 วัน ไม่ได้ทำให้คุณได้รับเงินคนว่างงานไวแต่อย่างใด

เงินประกันสังคมคนว่างงานไม่พอใช้ กู้เงินด่วนที่ไหนดี​

เงินประกันสังคมคนว่างงานไม่พอใช้ ควรกู้เงินด่วนฉุกเฉินที่ไหนดี?​

คนที่วางแผนจะลาออกคงมีเวลาเตรียมตัวให้พร้อมว่าจะต้องจัดแจงสภาพคล่องทางการเงินยังไงให้อยู่รอดไปได้จนกว่าจะมีงานใหม่ สำหรับคนที่ตกงานกะทันหันคงลำบากแน่ๆ ถึงจะมีการลงทะเบียนคนว่างงานประกันสังคมออนไลน์​ แต่เงินชดเชยคนว่างงานที่ได้มาอาจไม่พอใช้ในชีวิตประจำวัน คุณเลยต้องหากู้เงินสดฉุกเฉิน

แต่ไม่ต้องไปหากู้เงินด่วนเงินก้อนที่ไหนให้ปวดหัว ถ้ามีรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นชื่อเดียวกับคุณ (หากไม่ใช่ชื่อเดียวกันต้องโอนรถยนต์หรือโอนรถมอเตอร์ไซค์ก่อน) นำมากู้สินเชื่อทะเบียนรถยนต์หรือกู้สินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ได้เลย ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน ไม่ต้องโอนเล่มทะเบียน และคิดดอกเบี้ยที่เป็นธรรม

ดังนั้น ถ้าหมุนเงินไม่ทัน เงินช็อต หรือเงินเดือนไม่พอใช้  อย่าลืมนึกถึงการกู้สินเชื่อกับเงินติดล้อ เพราะเราอยากให้คุณมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้นหลังจากเป็นคนว่างงาน

สรุป

และนี่คือข้อมูลเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนคนว่างงานประกันสังคมออนไลน์ปีล่าสุดที่คุณควรรู้  เพราะเงินคนว่างงานสามารถจ่ายค่าไฟค่าน้ำ ค่ากิน ค่าคอนโดได้ ถึงจะไม่เยอะมากแต่ก็ยังช่วยแบ่งเบาภาระในชีวิตไปได้บ้าง แต่ถ้าเงินชดเชยคนว่างงานประกันสังคมยังไม่พอใช้ แล้วคุณมีรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ อย่าลืมนึกถึงสินเชื่อทะเบียนรถยนต์และสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ของเงินติดล้อนะครับ การเงินจะได้ไม่ติดขัดอีกต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • ติดต่อโดยตรงได้ที่เงินติดล้อทุกสาขาใกล้บ้านท่าน
 • Facebook Inbox เงินติดล้อ: facebook.com/messages/t/ngerntidlor
 • โทรเข้า Call Center เงินติดล้อ: 088-088-0880
 • หรือกรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

เราพร้อมบริการคุณตลอด 24 ชั่วโมง!

ขอบคุณข้อมูลจาก : tnnthailand, สำนักประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

หมายเหตุ กรณีรีไฟแนนซ์รับเฉพาะบริษัทที่กำหนด ดังนี้ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน), บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด, บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน), บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด, บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด
Enter security code:
 Security code
Avatar Ngerntidlor
บทความโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางเงินที่ดีขึ้น

บทความอื่น ๆ

“รีไฟแนนซ์” ตัวช่วยลดหนี้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกกฎหมาย

เมื่อเหตุจำเป็นทำให้เป็นหนี้ การรีไฟแนนซ์จึงเป็นทางเลือกสำคัญที่ช่วยแบ่งเบาภาระได... อ่านต่อ
VIEW 3613 คน

รู้ไหม! ติดแบล็กลิสต์ มีหนี้เสีย ก็ซ่อมประวัติการเงินได้

มีประวัติผ่อนชำระล่าช้า เป็นหนี้ NPL จะกู้สินเชื่อได้ไหม แล้วถ้าอยากแก้หนี้เสียให... อ่านต่อ
VIEW 1621 คน

บอลพรีเมียร์ลีกมาแล้ว ระวังผีพนันบอลเข้าสิงจนเสียเงินหมดตัว

ฤดูกาลบอลมาถึงแล้ว ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ตามมาด้วยคือการพนันบอลหรือแทงบอลออนไลน์ภัยร้ายท... อ่านต่อ
VIEW 80 คน
Back to top