หน้าแรก บทความ การเงินน่ารู้ การบริหารหนี้ ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบได้แล้ว ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2566 เป็นต้นไป

ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบได้แล้ว ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2566 เป็นต้นไป

ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบได้แล้ว ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2566 เป็นต้นไป
รถของคุณผ่อนหมดแล้วหรือยัง?
กรุณากรอกชื่อภาษาไทย
กรุณากรอกนามสกุลภาษาไทย
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลข

การกดยืนยันข้อมูล แสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

หนี้นอกระบบ คือ หนี้สินไม่ว่าจะเป็นหนี้รายวัน รายเดือน หรือรายปี ที่เกิดจากการกู้ยืมเงินจากเจ้าหนี้นอกระบบไปจนถึงการกู้ยืมเงินจากเพื่อน ครอบครัว ซึ่งไม่ใช่สถาบันการเงิน หรือผู้ให้บริการสินเชื่อที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลัง ส่วนใหญ่มักมีเงื่อนไขการกู้ยืมที่ไม่เป็นธรรมกับลูกหนี้ โดยเฉพาะเรื่องอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการผ่อนชำระ ที่มักจะสร้างปัญหาทางการเงินให้กับใครหลายคนมากกว่าเดิม เงินติดล้อจะมาแนะนำวิธีลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบโดยกระทรวงมหาดไทย เพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถแก้ปัญหาหนี้นอกระบบได้ด้วยตัวเอง

วิธีลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบต้องทำยังไง

วิธีลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบต้องทำยังไง

เป็นหนี้นอกระบบทําไงดี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 กระทรวงมหาดไทยเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบได้ด้วยตัวเอง ทั้งช่องทางออนไลน์และศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศไทย เป็นนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจำนวนมากทั่วทั้งประเทศ และเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมากที่สุด

ช่องทางการลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ

 • เว็บไซต์ลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ debt.dopa.go.th
 • แอปพลิเคชัน ThaID (ไทยดี)
 • ศูนย์ดำรงธรรมไกล่เกลี่ยหนี้ สายด่วน 1567 ตลอด 24 ชม. 
 • ที่ว่าการอำเภอ
 • สำนักงานเขตทุกแห่ง กทม.

วิธีลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบแบบออนไลน์

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 06.00 น.-23.00 น.

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ลงทะเบียนแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ debt.dopa.go.th
 2. กดปุ่ม “เริ่มลงทะเบียน”
 3. ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ เพื่อทำการลงทะเบียน
 4. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ThaID เพื่อใช้ยืนยันตัวตน 

ดูขั้นตอนติดตั้งแอปพลิเคชัน ThaID

 1. ใช้แอปพลิเคชัน ThaID สแกน QrCode เพื่อยืนยันตัวตน 

ดูขั้นตอนลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน ThaID

 1. กดปุ่ม “ยินยอม”
 2. กรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลเจ้าหนี้ตามแบบฟอร์ม

จากนั้น กระทรวงมหาดไทยจะติดต่อคุณอีกครั้งเพื่อดำเนินการไกล่เกลี่ยหนี้สิน โดยสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ที่เมนู ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน หากไม่สามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ให้ติดต่อที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการลงทะเบียนให้ได้ หรือติดต่อกลุ่มงานทวงถามหนี้ ส่วนอำนวยความเป็นธรรม โทร 02-3569660 และศูนย์ไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบ สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 ได้ตลอด 24 ชม.

เงินติดล้อช่วยลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบได้

เงินติดล้อช่วยลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบได้

เงินติดล้อพร้อมช่วยคุณลงทะเบียนแก้ปัญหาหนี้นอกระบบได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2566 - 29 กุมภาพันธ์ 2567 เราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้ทุกคน เพราะเราไม่ได้ช่วยเหลือแค่ลูกค้า แต่ช่วยเหลือประชาชนทั่วไปด้วย ไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้า ทุกท่านสามารถเข้ามาใช้ WiFi ที่เงินติดล้อเพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ThaID และให้เจ้าหน้าที่ของเราช่วยดูแลเรื่องการลงทะเบียน เพื่อให้คุณได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย และปรับโครงสร้างหนี้ได้อย่างราบรื่นมากที่สุด

กระบวนการในการแก้หนี้นอกระบบ

ขั้นตอนแรกจะเป็นการลงทะเบียนตามวิธีข้างต้น โดยผู้ลงทะเบียนจะได้รับหมายเลขอ้างอิง (Reference Number) เพื่อใช้ติดตามความคืบหน้าในการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทย ขั้นตอนที่สองจะเป็นการดำเนินการ “ไกล่เกลี่ย” กับ “ติดตามผล” ระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ และขั้นตอนที่ 3 จะเป็นการกำหนดระยะเวลาการดำเนินการ เป้าหมาย และดัชนีชี้วัดความสำเร็จในการแก้หนี้นอกระบบ โดยมาตรการในการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบนี้ เราจะใช้ 3 มาตรการหลัก ๆ คือ

 1. การไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ ด้วยการเชิญเจ้าหนี้และลูกหนี้มาทำการไกล่เกลี่ยภายใต้กลไกการปกครองระหว่างตำรวจกับอัยการ หากไกล่เกลี่ยสำเร็จจะมีการทำบันทึกการประนีประนอมไว้เป็นหลักฐาน
 2. การบังคับใช้กฎหมาย จะดำเนินคดีกับเจ้าหนี้ที่มีพฤติการณ์ “ประทุษร้ายลูกหนี้” 

การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการปล่อยวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เงื่อนไขน้อย มีระยะเวลาปลอดการชำระคืนเงินต้น

นโยบายแก้หนี้นอกระบบช่วยได้จริงหรือไม่ เงินติดล้อสรุปให้

ตัวเลขหลังจากเปิดลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบไปได้ 21 วัน มีประชาชนลงทะเบียนมากถึง 105,482 ราย มูลหนี้รวม 6,576.779 ล้านบาท รวมจำนวนเจ้าหนี้ 76,223 ราย และพบว่ามีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว 1,294 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 224 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย 133.548 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ยเหลือ 44.044 ล้านบาท มูลหนี้ลดลงไปถึง 89.503 ล้านบาท

วิธีหาเงินก้อนมาปลดหนี้นอกระบบ

หากคุณต้องการหาวิธีแก้ปัญหาหนี้นอกระบบด้วยวิธีการที่ถูกกฎหมาย ปลอดภัย ยังมีอีกมากมายหลายวิธีที่น่าสนใจ ดังนั้นใครที่กำลังเครียด ท้อแท้ ไม่ต้องกังวลใจไปครับ เงินติดล้อจะมาแนะนำวิธีหาเงินก้อนมาปลดหนี้นอกระบบ ที่คุณก็สามารถทำได้ด้วยตัวเอง ดังนี้

วิธีหาเงินก้อนมาปลดหนี้นอกระบบ
 • เจรจาโดยตรงกับเจ้าหนี้ หากรู้ตัวว่ากำลังจะผ่อนชำระหนี้ไม่ไหว ให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่ออธิบายสถานการณ์ทางการเงินของคุณอย่างตรงไปตรงมา และเจรจาเงื่อนไขการผ่อนชำระหนี้ร่วมกัน เช่น ขอลดดอกเบี้ย ขอเพิ่มระยะเวลาการผ่อนชำระ หรือขอนำหลักทรัพย์ไปค้ำประกันเงินกู้ เป็นต้น
 • การรวมหนี้ สถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการสินเชื่อถูกกฎหมายหลายแห่ง มีบริการสินเชื่อรวมหนี้ เพื่อรวมหนี้นอกระบบของคุณให้เป็นเงินกู้ก้อนเดียว โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า เงื่อนไขการชำระคืนที่ง่ายกว่า และที่สำคัญคือเป็นแหล่งเงินกู้ที่มีความปลอดภัยกว่า
 • สินเชื่อทะเบียนรถ เหมาะสำหรับผู้ที่มีรถทุกประเภทเป็นของตัวเอง ตั้งแต่รถมอเตอร์ไซค์ไปจนถึงรถบรรทุก เพียงนำเล่มทะเบียนรถไปขอสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ เพื่อนำเงินก้อนที่ได้ไปปิดหนี้นอกระบบ ซึ่งคุ้มค่ากว่าการเป็นหนี้นอกระบบอย่างแน่นอน

สรุป การลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ

ถึงแม้นโยบายลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบจะช่วยลดปัญหาหนี้นอกระบบได้จริง แต่สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญด้วยก็คือ จะทำอย่างไรไม่ให้ลูกหนี้กลับไปเป็นหนี้นอกระบบอีก หากใครที่จำเป็นต้องใช้เงินฉุกเฉินจริง ๆ ก็ควรมองหาแหล่งกู้เงินด่วนที่น่าเชื่อถืออย่างเช่น สินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ เพียงมีรถมอเตอร์ไซค์เป็นของตัวเองก็สามารถนำมาขอสินเชื่อเงินกู้ได้แล้ว ให้คุณมั่นใจได้ว่าจะได้รับดอกเบี้ยที่เป็นธรรม ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย และไม่ต้องกังวลเรื่องการติดตามทวงหนี้โหด หรือใช้วิธีการข่มขู่ลูกหนี้ที่อาจนำไปสู่การใช้ความรุนแรงอย่างที่เราเห็นตามข่าว

ขอบคุณข้อมูลจาก: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

รถของคุณผ่อนหมดแล้วหรือยัง?
กรุณากรอกชื่อภาษาไทย
กรุณากรอกนามสกุลภาษาไทย
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลข

การกดยืนยันข้อมูล แสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

เงินติดล้อ

บทความโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น