หน้าแรก บทความ การเงินน่ารู้ การบริหารหนี้ กู้เงินด่วนฉุกเฉิน เงินสดทันใจ ดอกเบี้ยเท่าไหร่ ถึงถูกกฎหมาย ?

กู้เงินด่วนฉุกเฉิน เงินสดทันใจ ดอกเบี้ยเท่าไหร่ ถึงถูกกฎหมาย ?

กู้เงินด่วนฉุกเฉิน เงินสดทันใจ ดอกเบี้ยเท่าไหร่ ถึงถูกกฎหมาย ?
รถของคุณผ่อนหมดแล้วหรือยัง?
หมายเหตุ ผ่อนรถอยู่ก็ขอกู้ได้ เพียงคุณมีประวัติชำระที่ดี … เงินติดล้อก็รับ
กรุณากรอกชื่อภาษาไทย
กรุณากรอกนามสกุลภาษาไทย
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลข

การกดยืนยันข้อมูล แสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

ปัจจุบันมีแหล่งกู้เงินฉุกเฉินมากมายที่เรียกตัวเองว่า เงินด่วน หรือ เงินสดทันใจ ซึ่งก็มีทั้งแบบที่ถูกกฎหมาย และที่ผิดกฎหมายปะปนกันไป เจ้านู้นก็เคลมว่า “โอนเข้าบัญชีไวใน 30 นาที” เจ้านี้ก็บอก “ดอกเบี้ยต่ำได้จริง” แล้วแบบนี้จะรู้ได้ไงว่าไม่เป็น เงินกู้นอกระบบ!

เงินกู้นอกระบบ กับดักของคนต้องการเงินด่วน

เคยเป็นกันไหม? ต้องการ เงินด่วนฉุกเฉิน ภายในวันนี้พรุ่งนี้ จะไปยืมคนรอบตัวก็เกรงใจ หันไปดูเงินเก็บก็ไม่มี ช่วงโควิดเศรษฐกิจแบบนี้ เลยตัดสินใจมองหา เงินสดทันใจ แต่สุดท้ายดันกลายเป็นเงินกู้นอกระบบไปซะงั้น…

เงินกู้นอกระบบส่วนใหญ่มักจะใช้ข้อความโฆษณาว่า เงินด่วน, เงินฉุกเฉิน หรือ เงินสดทันใจ ซึ่งสมัยก่อนอาจพบได้ตามใบปลิวหรือเสาไฟฟ้า และแน่นอนว่า เงินกู้นอกระบบ มักจะมาพร้อมกับ “แก๊งหมวกกันน็อค”

แต่สมัยนี้ไม่ต้องเดินไปหน้าปากซอย ก็เจอเงินกู้นอกระบบในโลกออนไลน์ได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะตอนพิมพ์ค้นหา, เข้าแอปพลิเคชันเงินด่วน หรือตามโซเชียลมีเดีย เพราะฉะนั้นการมีภูมิคุ้มกันทางการเงินจึงสำคัญมาก

ตรวจสอบยังไง ว่าไม่ใช่เงินกู้นอกระบบ ?

วิธีการตรวจสอบว่า สินเชื่อเงินด่วนที่คุณกำลังจะกู้นั้น เป็นเงินกู้นอกระบบหรือไม่ สามารถเช็คได้ง่าย ๆ ดังนี้

 1. ดูเงื่อนไขให้ดี

  เงื่อนไขเงินด่วนนอกระบบ

  ทุกครั้งก่อนจะกู้อะไร ควรเปรียบเทียบหลายๆ เจ้า และศึกษาเงื่อนไขในสัญญาให้ดีว่าเป็น สัญญาที่เสียเปรียบ หรือไม่ชัดเจนหรือเปล่า เช่น ไม่มีกำหนดระยะเวลาชัดเจน, ต้องโอนค่าธรรมเนียมมาก่อนถึงจะให้กู้ได้ หรือจ่ายช้าจะต้องเสียค่าปรับแพงกว่าดอกเบี้ย เป็นต้น

  และจำเป็นต้องทำสัญญากู้ยืมเงินทุกครั้ง เพราะกรณีกู้ยืมกันมากกว่า 2,000 บาท กฎหมายกำหนดให้ต้องต้องมีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงิน เป็นสัญญาลายลักษณ์อักษร ไม่เช่นนั้นจะฟ้องร้องให้บังคับคดีต่อกันไม่ได้

  โดยรายละเอียดในสัญญากู้ยืมเงินจะต้องประกอบด้วย :

  • ชื่อผู้ขอกู้เงินและผู้ให้กู้เงิน
  • วันที่ที่ทำสัญญากู้เงิน
  • จำนวนเงินที่กู้
  • ดอกเบี้ย (ถ้ามี)
  • กำหนดชำระ (มีหรือไม่มีก็ได้)
  • ลายมือชื่อของผู้กู้ยืม
  • ลายมือชื่อผู้ให้กู้ (มีหรือไม่มีก็ได้)

  รวมถึงอีกกรณีที่ยิ่งต้องระวังเป็นพิเศษ คือ เว็บไซต์แหล่งเงินกู้ หรือแอปพลิเคชันเงินด่วนที่ไม่ต้องการเอกสาร เนื่องจากมิจฉาชีพมีโอกาสที่จะนำข้อมูลส่วนตัวของเราไปใช้เพื่อหาประโยชน์ หรือข่มขู่คุกคามได้

 2. ตรวจสอบกับหน่วยงานของรัฐ

  ตรวจสอบเงินด่วนนอกระบบกับหน่วยงานรัฐ

  หากไม่มั่นใจว่า บริษัทสินเชื่อที่คุณกู้นั้นเป็นเงินกู้นอกระบบหรือเปล่า สามารถตรวจสอบได้ทาง 2 ช่องทางนี้

  • ธนาคารแห่งประเทศไทย สำหรับผู้ใช้บริการสินเชื่อจะต้องมีใบอนุญาตรับรองให้ประกอบธุรกิจภายใต้กำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเราสามารถนำชื่อบริษัทไปตรวจสอบที่เว็บไซต์ BOT License Check ของธนาคารแห่งประเทศไทยได้เลยครับ
  • สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน ถ้าเป็นสินเชื่อในรูปแบบ ‘พิโกไฟแนนซ์’ จะต้องได้รับการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้กำกับ จากกระทรวงการคลัง ซึ่งสามารถจะสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่  เว็บไซต์ สพช.  หรือโทรสายด่วน 1359
 3. เช็คดอกเบี้ย

  อันดับแรกหากดอกเบี้ยเป็นแบบ “ดอกลอย” ที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยไปจนกว่าจะคืนเงินต้นครบทีเดียวทั้งก้อน ให้มั่นใจได้เลยว่าเป็นเงินกู้นอกระบบแน่นอน

  และอีกกรณีคือ เงินกู้นอกระบบมักมีดอกเบี้ยที่สูงมากๆ (มากกว่า 36% ต่อปี) และมักจะบอกอัตราดอกเบี้ยเป็นร้อยละ แต่ไม่บอกว่าเป็นต่อวันหรือต่อเดือน เช่น เงินด่วน ร้อยละ 5 หรือเงินสดทันใจ ร้อยละ 10

เงินด่วนถูกกฎหมาย ดอกเบี้ยเท่าไหร่?

เงินด่วนถูกกฎหมาย

การกู้ยืมเงินปกติสามารถคิดดอกเบี้ยกันได้ โดยกฎหมายกำหนดให้คิดดอกเบี้ยได้ไม่เกินอัตรา ร้อยละ 15 ต่อปี (หรือร้อยละ 1.25 ต่อเดือน) ถ้าคิดดอกเบี้ยเกินกว่านั้นจะถือว่า ดอกเบี้ยเป็นโมฆะ ดอกเบี้ยที่จ่ายไปแล้วสามารถนำมาหักเงินต้นได้

ยกเว้นกรณีเป็น สถาบันการเงิน หรือ ธนาคาร ที่กฎหมายให้คิดดอกเบี้ยมากกว่าอัตราร้อยละ 15 ต่อปีได้ แต่ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน และขึ้นอยู่กับประเภทของสินเชื่อ เช่น สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ หรือ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ

สรุป

ก่อนจะกู้เงินด่วนทุกครั้งควรตรวจสอบให้ดีว่าเป็นสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือ และศึกษาเงื่อนไขในสัญญากู้ยืมให้ดี รวมถึงควรตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยทุกครั้งว่า ถูกต้องตามกฎหมายกำหนดหรือไม่

หากคุณมีเหตุจำเป็นต้องใช้เงินด่วน เงินทันใจ สามารถปรึกษาทางเงินติดล้อได้ครับ เรามีบริการสินเชื่อหลากหลายดอกเบี้ยต่ำ เลือกได้เลยว่าจะมีคนค้ำ ไม่ค้ำ สามารถดูได้ที่ เว็บไซต์เงินติดล้อ หรือสอบถามพวกเราได้ที่เงินติดล้อทุกสาขาทั่วประเทศ พวกเรายินดีให้บริการครับ!

สนใจติดต่อทำเรื่องสินเชื่อทะเบียนรถกับเงินติดล้อ สามารถทำได้โดย

 • ติดต่อโดยตรงได้ที่เงินติดล้อทุกสาขาใกล้บ้านท่าน
 • Facebook Inbox เงินติดล้อ: facebook.com/messages/t/ngerntidlor
 • โทรเข้า Call Center เงินติดล้อ: 088-088-0880
 • หรือกรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

เงินติดล้อพร้อมให้บริการพี่น้องประชาชนทุกคนอย่างเต็มที่ครับ!

รถของคุณผ่อนหมดแล้วหรือยัง?
หมายเหตุ ผ่อนรถอยู่ก็ขอกู้ได้ เพียงคุณมีประวัติชำระที่ดี … เงินติดล้อก็รับ
กรุณากรอกชื่อภาษาไทย
กรุณากรอกนามสกุลภาษาไทย
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลข

การกดยืนยันข้อมูล แสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

เงินติดล้อ

บทความโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น