หน้าแรก ข่าวสาร องค์กร เงินติดล้อ ได้รับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน

เงินติดล้อ ได้รับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน

07 สิงหาคม 2566
เงินติดล้อ ได้รับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR โดย คุณดวงพร อุทัยพัฒน์ (ซ้าย) ผู้บริหารระดับสูงการกำกับดูแลกิจการ เป็นตัวแทนขึ้นรับประกาศนียบัตร “รับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย” จากเวที “CAC Certification Ceremony 2023 : Success Story for Sustainability แบ่งปันความสำเร็จสู่จุดเปลี่ยนแห่งความยั่งยืน” ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ บมจ.เงินติดล้อ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง สะท้อนเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสทางการเงินที่เป็นธรรมและโปร่งใส ให้กับกลุ่มผู้ใช้สินเชื่อรายย่อยที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินจากธนาคารทั่วไปได้ โดยได้รับเกียรติจาก คุณอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล (ขวา) คณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรดังกล่าว ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา บมจ.เงินติดล้อ หรือ TIDLOR มีเจตนาในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางการเงินให้กับประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ (underbanked) และยังมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มลูกค้ารายย่อยสามารถเข้าถึงความคุ้มครองด้านประกันภัยได้มากขึ้น นอกจากนี้การร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยในโครงการดังกล่าว ยังถือเป็นการมุ่งสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมภายใต้แนวคิด SDGs: Sustainable Development Goals ผ่านการยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถให้เป็นธรรมและโปร่งใส เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับประชาชน

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น