หน้าแรก ข่าวสาร ความยั่งยืน

ข่าวสาร (ความยั่งยืน)

ความยั่งยืน
เงินติดล้อ บ่มเพาะความรู้การเงินให้นักศึกษาปี 4 เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยทำงาน

เงินติดล้อ นำทีมอาสาเงินติดล้อจัดกิจกรรมให้ความรู้การเงินแก่นักศึกษาม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ชั้นปีที่ 4 หลักสูตร “รู้เรื่องเงินก่อนทำงาน”

11 มีนาคม 2567

ความยั่งยืน
เงินติดล้อ ร่วมกับ CVC หนึ่งในผู้ถือหุ้น สนับสนุน มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง สร้างฝายต้นน้ำ

เงินติดล้อ ร่วมกับ CVC Capital Partners มอบเงิน 833,859.57 บาท ให้กับ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ในการพัฒนาชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม

18 มกราคม 2567

ความยั่งยืน
เงินติดล้อ จับมือ สมาชิกสมาคมสินเชื่อทะเบียนรถฯ ส่งเสริมความรู้การเงิน ชุมชนบ้านบางเหรียง พังงา

เงินติดล้อ จับมือสมาชิกสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ (VTLA) ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการเงิน ที่ชุมชนบ้านบางเหรียง จ.พังงา

22 พฤศจิกายน 2566

ความยั่งยืน
เงินติดล้อ จับมือ สมาชิกสมาคมสินเชื่อทะเบียนรถฯ ส่งเสริมความรู้การเงิน ชุมชนบ้านสันเก้ากอม จ.ตาก

เงินติดล้อ จับมือสมาชิกสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ (VTLA) ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการเงินภายใต้โครงการ “เรื่องเงินเรื่องสนุก ความสุขยั่งยืน”

06 ตุลาคม 2566

ความยั่งยืน
เงินติดล้อ ส่งต่อความรู้ด้านการเงินให้กับนักเรียน ร.ร.ธรรมจารินีวิทยา

เงินติดล้อ นำทีมงานอาสาจัดกิจกรรมให้ความรู้การเงินแก่นักเรียนชั้นม.6 โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา ปลูกฝังให้เยาวชนมีวินัยด้านการเงิน และนำไปปรับใช้อย่างเหมาะสม

19 กันยายน 2566

ความยั่งยืน
เงินติดล้อ จับมือ ตลท. ร่วมส่งเสริมความรู้การเงินให้กับชาวเงินติดล้อ

เงินติดล้อ มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีให้กับผู้สำเร็จหลักสูตร จำนวน 22 คน ในโครงการ “Happy Money พี่เลี้ยงการเงิน ” จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

04 กันยายน 2566

ความยั่งยืน
เงินติดล้อ สร้างโอกาสความรู้ด้านการเงินให้ผู้ก้าวพลาด เรือนจำกลางลำปาง

เงินติดล้อ นำทีมงานจัดอบรมความรู้พื้นฐานการเงินเพื่อการประกอบอาชีพ ให้กับผู้ก้าวพลาดในโครงการกำลังใจฯ ณ เรือนจำกลางลำปาง จ.ลำปาง

23 สิงหาคม 2566

ความยั่งยืน
เงินติดล้อ สร้างโอกาสความรู้การเงิน เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง เชียงราย

เงินติดล้อ จัดอบรมความรู้พื้นฐานการเงินเพื่อการประกอบอาชีพ ให้กับผู้ก้าวพลาดในโครงการกำลังใจฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เรือนจำฯ ณ เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง จ.เชียงราย

12 สิงหาคม 2566

ความยั่งยืน
เงินติดล้อ มอบโอกาสความรู้การเงินแก่ผู้ก้าวพลาด ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง ปทุมธานี

เงินติดล้อ นำทีมงานจัดกิจกรรมอบรมสร้างความรู้พื้นฐานการเงินให้กับผู้ก้าวพลาดในโครงการกำลังใจฯ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง จ.ปทุมธานี

26 กรกฎาคม 2566

ความยั่งยืน
เงินติดล้อ มอบโน้ตบุ๊ก 200 เครื่อง ให้ กทม. ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา

เงินติดล้อ มอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสภาพดีที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว 200 เครื่อง สนับสนุนโครงการปันน้ำใจให้น้องได้เรียนรู้ และโครงการห้องเรียนดิจิทัล Active Learning

19 กรกฎาคม 2566

ความยั่งยืน
เงินติดล้อ รับรางวัล องค์กรสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคระหว่างประเทศฯ

เงินติดล้อ รับรางวัลในฐานะ “หน่วยงานที่สนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันควบคุมโรคระหว่างประเทศและประชากรต่างชาติในไทย” จากการสนับสนุนภารกิจควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

09 มิถุนายน 2566

ความยั่งยืน
เงินติดล้อ ถ่ายทอดหลักสูตร ให้กับเจ้าหน้าที่เรือนจำชั่วคราวโคกตาบัน

เงินติดล้อ จัดกิจกรรมมอบความรู้การเงินเพื่อการประกอบอาชีพให้ผู้ก้าวพลาดในโครงการกำลังใจฯ พร้อมแนะนำการใช้ VDO E-learning แก่เจ้าหน้าที่เรือนจำฯ โคกตาบัน

25 พฤษภาคม 2566

  • จาก 8