หน้าแรก ข่าวสาร ความยั่งยืน

ข่าวสาร (ความยั่งยืน)

ความยั่งยืน
เงินติดล้อ ส่งต่อความรู้ด้านการเงินให้กับชุมชนบ้านไทรงาม จ.ปราจีนบุรี

เงินติดล้อ จัดกิจกรรมโครงการ “นำความรู้สู่ชุมชน เพื่อชีวิตหมุนต่อได้” หลักสูตร ออมเงินง่ายๆ ที่ใครๆ ก็ทำได้ ให้แก่ชาวบ้านชุมชนบ้านไทรงาม จ.ปราจีนบุรี

06 ธันวาคม 2565

ความยั่งยืน
เงินติดล้อ สนับสนุน มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ รวมพลังสร้างฝายต้นน้ำพื้นที่ดอยตุง

เงินติดล้อ นำทีมผู้บริหารและชาวเงินติดล้อกว่า 150 ชีวิต ร่วมสร้างฝายต้นน้ำลำธาร เพื่อกักเก็บน้ำฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ให้แก่พื้นที่ธรรมชาติ

25 พฤศจิกายน 2565

ความยั่งยืน
เงินติดล้อ ภูมิใจ ถูกยกเป็นกรณีศึกษา การสร้างความยั่งยืนทางสังคม ภายใต้แนวคิด SDGs

เงินติดล้อ ได้รับการยกย่องในระดับเอเชียให้เป็นกรณีศึกษาด้านการดำเนินธุรกิจด้วยความเข้าใจและการสร้างความยั่งยืนทางสังคม ภายใต้แนวคิด SDGs

23 พฤศจิกายน 2565

ความยั่งยืน
เงินติดล้อ จัดอบรมให้กลุ่มพนักงานพิเศษ สร้างโอกาสทางความรู้ที่เท่าเทียม

เงินติดล้อ จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร “ออมเงินง่ายๆ ที่ใครๆ ก็ทำได้” ให้แก่ “กลุ่มพนักงานพิเศษภายในองค์กร” จำนวนกว่า 50 คน

11 พฤศจิกายน 2565

ความยั่งยืน
เงินติดล้อ ให้ความรู้ทางการเงิน แก่ครูผู้นำฯ รุ่น 9 มูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์

เงินติดล้อ จัดกิจกรรม “เงินทองต้องวางแผน ฉบับมนุษย์เงินเดือน” แก่ ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่น 9  เสริมสร้างความรู้ด้านการเงินขั้นพื้นฐาน

08 พฤศจิกายน 2565

ความยั่งยืน
เงินติดล้อ สนับสนุนมูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ให้กำลังใจครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่น 9

เงินติดล้อ ร่วมแสดงความยินดี ในโครงการ ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 9 จาก มูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ในฐานะหน่วยงานผู้ให้การสนับสนุน

07 พฤศจิกายน 2565

ความยั่งยืน
เงินติดล้อ แนะนำแนวทางจัดอบรมพื้นฐานการเงิน ณ เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ

เงินติดล้อ ให้ความรู้วิธีการจัดอบรม “ความรู้พื้นฐานการเงินเพื่อการประกอบอาชีพ” แก่เจ้าหน้าที่เรือนจำในโครงการกำลังใจฯ เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ จังหวัดตราด

22 กันยายน 2565

ความยั่งยืน
เงินติดล้อ สนับสนุน มูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ส่งเสริมการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

เงินติดล้อ มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่ มูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อสนับสนุนและสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษา

23 สิงหาคม 2565

ความยั่งยืน
เงินติดล้อ สนับสนุน วัคซีน ให้แก่ศูนย์ฉีดวัคซีนและตรวจสุขภาพบางรัก

เงินติดล้อ มอบวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 405 โดส รวมมูลค่า 688,917 บาท ให้แก่ ศูนย์วัคซีนและตรวจสุขภาพบางรัก สนับสนุนภารกิจบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น

15 กรกฎาคม 2565

ความยั่งยืน
เงินติดล้อ ถ่ายทอดวิธีอบรมความรู้ทางการเงิน ให้เจ้าหน้าที่เรือนจำโครงการกำลังใจฯ

เงินติดล้อ จัดกิจกรรมให้ความรู้วิธีการจัดอบรมในหลักสูตร “ความรู้พื้นฐานการเงินเพื่อการประกอบอาชีพ” ให้แก่เจ้าหน้าที่เรือนจำในโครงการกำลังใจ

12 กรกฎาคม 2565

ความยั่งยืน
เงินติดล้อ สนับสนุน ชุดยาและเวชภัณฑ์จำเป็น ให้กับผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิม

เงินติดล้อ มอบชุดยาและเวชภัณฑ์จำเป็น จำนวน 500 ชุด รวมมูลค่า 252,787 บาท ให้แก่ โครงการป้องกันโรคติดต่อ ให้กับชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์

06 มิถุนายน 2565

ความยั่งยืน
เงินติดล้อ จัดอบรมการใช้ VDO E-learning ให้เจ้าหน้าที่เรือนจำ โครงการกำลังใจฯ

เงินติดล้อ จัดกิจกรรมวิธีการใช้งานคู่มือ VDO E-learning หลักสูตรความรู้พื้นฐานการเงินเพื่อการประกอบอาชีพให้กับเจ้าหน้าที่เรือนจำและทัณฑสถาน โครงการกำลังใจฯ

11 เมษายน 2565

  • จาก 6