หน้าแรก ข่าวสาร ความยั่งยืน

ข่าวสาร (ความยั่งยืน)

ความยั่งยืน
เงินติดล้อ สร้างภูมิคุ้มกันด้านการเงินให้กับนักศึกษา อย่างต่อเนื่อง

เงินติดล้อ จัดกิจกรรมความรู้ด้านการเงินแก่นักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ในหัวข้อ "รู้เรื่องเงินก่อนทำงาน"

17 กรกฎาคม 2567

ความยั่งยืน
เงินติดล้อ เปิดบ้านต้อนรับ อัลฟาแคปปิตอล แบ่งปันวิธีจัดกิจกรรมความรู้การเงิน

เงินติดล้อ เปิดบ้านต้อนรับตัวแทนจาก บริษัท บริหารสินทรัพย์ อัลฟาแคปปิตอล จำกัด จำนวน 10 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรม Financial Education Program for Social Impact

16 กรกฎาคม 2567

ความยั่งยืน
เงินติดล้อ แบ่งปันประสบการณ์พี่เลี้ยงการเงิน

เงินติดล้อ ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรม “Happy Money พี่เลี้ยงการเงิน Community Kick Off 2567” จัดโดย ตลท. เพื่อแบ่งปันและแชร์ประสบการณ์พี่เลี้ยงทางการเงิน

12 กรกฎาคม 2567

ความยั่งยืน
เงินติดล้อ จับมือ ตลท. สร้างสุขภาพทางการเงินที่ยั่งยืนให้พนักงาน

เงินติดล้อ แสดงความยินดีให้กับพนักงานในองค์กรผู้สำเร็จหลักสูตรในโครงการ “Happy Money พี่เลี้ยงการเงิน” จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 11 คน

08 กรกฎาคม 2567

ความยั่งยืน
เงินติดล้อ สร้างโอกาสความรู้ด้านการเงินให้แก่ผู้พิการทางสายตา

เงินติดล้อ ร่วมกับ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการเงินแก่นักศึกษาผู้พิการทางด้านสายตาและด้านการเคลื่อนไหว

28 พฤษภาคม 2567

ความยั่งยืน
เงินติดล้อ บ่มเพาะความรู้การเงินให้นักศึกษาปี 4 เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยทำงาน

เงินติดล้อ นำทีมอาสาเงินติดล้อจัดกิจกรรมให้ความรู้การเงินแก่นักศึกษาม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ชั้นปีที่ 4 หลักสูตร “รู้เรื่องเงินก่อนทำงาน”

11 มีนาคม 2567

ความยั่งยืน
เงินติดล้อ ร่วมกับ CVC หนึ่งในผู้ถือหุ้น สนับสนุน มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง สร้างฝายต้นน้ำ

เงินติดล้อ ร่วมกับ CVC Capital Partners มอบเงิน 833,859.57 บาท ให้กับ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ในการพัฒนาชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม

18 มกราคม 2567

ความยั่งยืน
เงินติดล้อ จับมือ สมาชิกสมาคมสินเชื่อทะเบียนรถฯ ส่งเสริมความรู้การเงิน ชุมชนบ้านบางเหรียง พังงา

เงินติดล้อ จับมือสมาชิกสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ (VTLA) ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการเงิน ที่ชุมชนบ้านบางเหรียง จ.พังงา

22 พฤศจิกายน 2566

ความยั่งยืน
เงินติดล้อ จับมือ สมาชิกสมาคมสินเชื่อทะเบียนรถฯ ส่งเสริมความรู้การเงิน ชุมชนบ้านสันเก้ากอม จ.ตาก

เงินติดล้อ จับมือสมาชิกสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ (VTLA) ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการเงินภายใต้โครงการ “เรื่องเงินเรื่องสนุก ความสุขยั่งยืน”

06 ตุลาคม 2566

ความยั่งยืน
เงินติดล้อ ส่งต่อความรู้ด้านการเงินให้กับนักเรียน ร.ร.ธรรมจารินีวิทยา

เงินติดล้อ นำทีมงานอาสาจัดกิจกรรมให้ความรู้การเงินแก่นักเรียนชั้นม.6 โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา ปลูกฝังให้เยาวชนมีวินัยด้านการเงิน และนำไปปรับใช้อย่างเหมาะสม

19 กันยายน 2566

ความยั่งยืน
เงินติดล้อ จับมือ ตลท. ร่วมส่งเสริมความรู้การเงินให้กับชาวเงินติดล้อ

เงินติดล้อ มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีให้กับผู้สำเร็จหลักสูตร จำนวน 22 คน ในโครงการ “Happy Money พี่เลี้ยงการเงิน ” จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

04 กันยายน 2566

ความยั่งยืน
เงินติดล้อ สร้างโอกาสความรู้ด้านการเงินให้ผู้ก้าวพลาด เรือนจำกลางลำปาง

เงินติดล้อ นำทีมงานจัดอบรมความรู้พื้นฐานการเงินเพื่อการประกอบอาชีพ ให้กับผู้ก้าวพลาดในโครงการกำลังใจฯ ณ เรือนจำกลางลำปาง จ.ลำปาง

23 สิงหาคม 2566

  • จาก 8