หน้าแรก ข่าวสาร ดิจิทัล แอปพลิเคชันเงินติดล้อคว้ารางวัลชนะเลิศ Product Innovation Awards 2022

แอปพลิเคชันเงินติดล้อคว้ารางวัลชนะเลิศ Product Innovation Awards 2022

18 กรกฎาคม 2565
แอปพลิเคชันเงินติดล้อคว้ารางวัลชนะเลิศ Product Innovation Awards 2022

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณ คุณภคมน ตุลยาพิศิษฐ์ชัย ผู้อำนวยการอาวุโส-ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น คว้ารางวัลชนะเลิศ สินค้าและบริการนวัตกรรมดีเด่น (หมวดการเงิน-การลงทุน) จากโครงการ Product Innovation Awards 2022

ผลงานความสำเร็จนี้สะท้อนมาจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาแอปพลิเคชันเงินติดล้อ และแนวความคิด Data is the new oil หรือยุคที่ข้อมูลกลายเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามหาศาลในปัจจุบัน โดยหาวิธีนำข้อมูลที่ได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น

ปัจจุบันแอปพลิเคชันเงินติดล้อมียอดดาวน์โหลดมากถึง 1.2 ล้านครั้ง (ข้อมูล ณ เดือน เม.ย. 65) จากเป้าหมายต้องการแค่ 50,000 ดาวน์โหลด และมียอดผู้ใช้แอปพลิเคชันสินเชื่อทะเบียนรถที่เกิน 1 ล้านคนภายในระยะเวลา 1 ปีนี่คือความสำเร็จอย่างมากสำหรับทีมงานผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน โดยเฉพาะแอปพลิเคชันสำหรับภาคธุรกิจการเงินและประกันภัยที่ไม่ใช่ผู้ให้บริการรายใหญ่อย่างธนาคาร

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น