หน้าแรก ข่าวสาร ความยั่งยืน เงินติดล้อ มอบโน้ตบุ๊ก 200 เครื่อง ให้ กทม. ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา

เงินติดล้อ มอบโน้ตบุ๊ก 200 เครื่อง ให้ กทม. ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา

19 กรกฎาคม 2566
เงินติดล้อ มอบโน้ตบุ๊ก 200 เครื่อง ให้ กทม. ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR โดย คุณนิภา วนิชวัฒน์ (ขวา) ผู้บริหารระดับสูง สายงานกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นตัวแทนมอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสภาพดีที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว จำนวน 200 เครื่อง เพื่อสนับสนุน โครงการปันน้ำใจให้น้องได้เรียนรู้ และ โครงการห้องเรียนดิจิทัล Active Learning ซึ่งเปิดรับบริจาคคอมพิวเตอร์ใช้แล้วสภาพดี เพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานด้วยระบบปฏิบัติการ ChromeOS Flex และส่งมอบให้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนแบบ Active Learning ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ช่วยลดช่องว่างทางดิจิทัลในภาคการศึกษาไทย โดยได้รับเกียรติจาก คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (กลาง) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ คุณศานนท์ หวังสร้างบุญ (ซ้าย) รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นตัวแทนรับมอบ ณ บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ โครงการปันน้ำใจให้น้องได้เรียนรู้ และโครงการห้องเรียนดิจิทัล Active Learning เกิดจากความร่วมมือระหว่าง กรุงเทพมหานคร บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย และภาคเอกชน เพื่อลดช่องว่างดิจิทัลในภาคการศึกษา ต่อยอดก้าวสู่การเป็นห้องเรียนดิจิทัลด้วยกระบวนการที่ยั่งยืน ผ่านการรับบริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สภาพดีที่ไม่ได้ใช้งานแล้วจากองค์กรต่างๆ นำมาปรับปรุงการใช้งานด้วย ChromeOS Flex ให้กลายเป็นอุปกรณ์ที่มีความรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อนำมาช่วยสร้างการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 437 แห่ง ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาที่ 4 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้งนี้องค์กรที่ประสงค์จะร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์สภาพดีที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://digitalclassroom.bangkok.go.th/

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา บมจ.เงินติดล้อ หรือ TIDLOR มีเจตนาในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางการเงินให้กับประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ (underbanked) และยังมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความคุ้มครองด้านประกันภัยได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการสร้างความยั่งยืนทางสังคมภายใต้แนวคิด SDGs: Sustainable Development Goals โดยมุ่งสร้างโอกาสทางความรู้ด้านการเงินและสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยความเชื่อว่าโอกาสทางความรู้จะช่วยให้ผู้คนมีชีวิตดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน ยังให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูรักษาป่าต้นน้ำ การบริหารจัดการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่หมดอายุใช้งานอย่างเหมาะสม เพื่อร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยที่กว่า 10 ปีที่ผ่านมา บมจ.เงินติดล้อ ได้บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาไปแล้วมากกว่า 2,000 เครื่อง

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น