ตอบทุกคำถาม

เกี่ยวกับสินเชื่อ

สินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์

ตอบ :

เงินติดล้อรับพิจารณารถมอเตอร์ไซค์อายุไม่เกิน 15 ปี ที่ปลอดภาระและ
ถือครองเล่มทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ยอดอนุมัติขึ้นอยู่กับยี่ห้อ รุ่น ปีที่ผลิตของรถ รวมถึงรายได้ และคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์

ตอบ :

สินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ พร้อมบัตรติดล้อ อัตราดอกเบี้ย 1.13% ต่อเดือน (ดอกเบี้ยแบบเงินต้นคงที่) ซึ่งเทียบเคียงดอกเบี้ยที่แท้จริงแบบลดต้นลดดอก 24% ต่อปี

หมายเหตุ

  • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก คำนวณเทียบเคียงจากระยะเวลาการกู้ 12 เดือน
  • การพิจารณาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ สงวนสิทธิ์กรณีลูกค้าที่เปิดใช้งานบัตรติดล้อเท่านั้น โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวมีผลในวันถัดไป

ตอบ :

ฟรีประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล สินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์เงินติดล้อไม่รวมค่ารักษาพยาบาล มีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี หากเกิดกรณีไม่คาดฝัน เงินเอาประกันจะมอบให้ผู้รับผลประโยชน์ที่ระบุไว้
หากลูกค้าสนใจประกันอุบัติเหตุที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาล เบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ 1 บาท ซื้อเพิ่มได้ที่นี่