หน้าแรก ติดล้อสตอรี่ TIDLOR Impact Report: รายงานการประเมินผลกระทบเชิงบวกฉบับแรกของเงินติดล้อ

TIDLOR Impact Report: รายงานการประเมินผลกระทบเชิงบวกฉบับแรกของเงินติดล้อ

22 เมษายน 2567
TIDLOR Impact Report: รายงานการประเมินผลกระทบเชิงบวกฉบับแรกของเงินติดล้อ
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ESG, UNSDGs, BCG, Sustainability, Impact คือหัวข้อ ตัวย่อ และคำศัพท์ที่ถูกพูดถึงบ่อยครั้ง คำว่า ‘ความยั่งยืน’ และ ‘ผลกระทบที่มีต่อสังคมและโลก’ คือสิ่งที่ทุกอุตสาหกรรมให้ความสำคัญและเป็นสิ่งที่ ‘ต้องมี’ ในรายงานการลงทุน ส่งผลให้องค์กรธุรกิจต่างพยายามหาว่า…ธุรกิจของตนสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและโลกใบนี้อย่างไรบ้าง

เช่นเดียวกับ ‘เงินติดล้อ’ ที่แม้จะค้นพบและมี WHY หรือเจตนารมณ์ที่ชัดเจน และมุ่งมั่นทำตามเจตนาขององค์กรผ่านวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชาวเงินติดล้อร่วมกันเขียนขึ้นมาคือ
 

“ที่เงินติดล้อ เราทำทุกอย่างเพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ด้วยความเชื่อมั่นว่า การเข้าถึงบริการทางการเงินที่เป็นธรรมและโปร่งใส คือสิทธิที่ทุกคนพึงได้รับ เราส่งมอบโอกาสทางการเงิน โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมต่อลูกค้า เรียบง่าย สะดวก และรวดเร็ว ผ่านความจริงใจของพนักงาน”

WHY ของเงินติดล้อ เขียนโดย ‘ชาวเงินติดล้อ’ ในปี 2559

แต่ก็ยังคงเป็นเรื่องท้าทายสำหรับเงินติดล้อในการวัดผลกระทบเชิงบวกที่เกิดขึ้น ผ่านการช่วยแก้ปัญหาการเข้าถึงบริการทางการเงินของลูกค้าและการช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงประกันภัย ที่เงินติดล้อเชื่อว่าคือสิ่งที่ช่วยสร้างโอกาสให้ลูกค้ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลสะท้อนไปสู่ภาพใหญ่ของสังคมและการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ


คำตอบของลูกค้า: บทพิสูจน์ที่มีค่าของเงินติดล้อ

ปี 2566 เงินติดล้อมีโอกาสได้ทำโครงการร่วมกับ Center for Impact Investing and Practices ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ก่อตั้งโดย Temasek Trust ทำให้เงินติดล้อเกิดแรงบันดาลใจในการออกแบบและจัดทำแบบสำรวจ รวมถึงนำข้อมูลที่มีมาวิเคราะห์ เพื่ออธิบายผลกระทบเชิงบวกจากการดำเนินธุรกิจของเงินติดล้อต่อสังคมโดยรวม ที่เกิดจากความพยายามในการสร้างมาตรฐานให้กับธุรกิจสินเชื่อและโบรกเกอร์ประกันภัย ผ่านการพัฒนาระบบ สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์ การบริการ

ทั้งนี้ เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าไม่ต้องจมอยู่ในวงจรหนี้นอกระบบ มีโอกาสเข้าถึงสถาบันการเงินในระบบที่มีดอกเบี้ยถูกลง รวมถึงช่วยให้ลูกค้ามีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้น ผ่านโครงการและแคมเปญให้ความรู้ด้านการเงินของเงินติดล้อที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง และนี่ก็คือบางส่วนของข้อมูลจากเครื่องมือชี้วัดของเงินติดล้อในธุรกิจสินเชื่อและธุรกิจประกัน


ผลกระทบเชิงบวกในธุรกิจสินเชื่อ

จากการสำรวจความคิดเห็นของ ‘ลูกค้า’ ในพอร์ตสินเชื่อของเงินติดล้อพบว่า
 • ลูกค้า 17 คน จาก 20 คน รู้สึกว่าเงินติดล้อช่วยให้คุณภาพชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น
 • เจ้าของธุรกิจอิสระมากกว่าครึ่ง รู้สึกว่าเงินกู้จากเงินติดล้อช่วยให้ธุรกิจเติบโตและมีรายได้เพิ่ม
 • 1 ใน 2 ของลูกค้า ไม่มีเป้าหมายทางการเงิน
 • 3 ใน 4 ของลูกค้าที่มีเป้าหมายทางการเงิน เห็นด้วยกับคำที่ว่า “เงินติดล้อช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งใจไว้”
 • 1 ใน 5 ของลูกค้า เคยถูกปฏิเสธการให้สินเชื่อจากธนาคารหรือสถาบันทางการเงิน ก่อนจะมีโอกาสได้รับเงินกู้จากเงินติดล้อ
 • 13 ใน 20 ของลูกค้า มีความกังวลน้อยลงกับการไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้
 • 13 ใน 20 ของลูกค้า กล่าวว่าตนสามารถจัดการและควบคุมการเงินได้มากยิ่งขึ้น
 • 4 ใน 5 ของลูกค้า รู้สึกว่าเงื่อนไขการชำระคืนเงินกู้ไม่ถือเป็นภาระ โดย 1 ใน 5 ของลูกค้ายังคงรู้สึกว่ามีภาระอยู่บ้าง และไม่มีใครเชื่อว่าการผ่อนชำระรายเดือนถือเป็นภาระหนัก
นอกจากตัวชี้วัดที่เป็นตัวเลขในเชิงสถิติ สิ่งที่บอกได้ดีที่สุดถึงผลกระทบเชิงบวกที่เกิดขึ้นก็คือเสียงจากใจลูกค้าที่บอกเล่าความเปลี่ยนแปลงในชีวิตจากการมีโอกาสได้รับ ‘เงินกู้’ หรือ ‘สินเชื่อ’ จากเงินติดล้อว่า
 

“รู้จักเงินติดล้อก็เพราะผมติดขัดเรื่องเงิน จะไปธนาคารเขาก็ต้องการหลักฐานเยอะ ทั้งสัญญาจ้าง สัญญารับเงิน ข้อแม้ของธนาคารก็เยอะ เลยตัดสินใจไปหาเงินติดล้อ แล้วก็ไม่ผิดหวังเพราะได้เงินมาเร็วมาก แล้วดอกเบี้ยก็ไม่แพง...เป็นลูกค้าเงินติดล้อมา 6 ปี ได้ซื้อรถ ซื้อบ้าน มีที่ดิน มีทุกวันนี้ได้ก็เพราะมีเพื่อนอย่างเงินติดล้อให้พึ่งพา และคอยช่วยให้ไปต่อได้ในเวลาที่ติดขัด”

ทวีป เภารัศมี อาชีพรับเหมาก่อสร้าง
 

“ปกติรายจ่ายของครอบครัวเราก็เป็นแบบเดือนชนเดือนอยู่แล้ว รายจ่ายประจำก็มีทั้งค่าน้ำ-ค่าไฟ ค่าบ้าน ค่าผ่อนงวดรถ แต่ลูกชายก็จำเป็นต้องผ่าตัดเพราะเบาหวานขึ้นตา ถ้าไม่ผ่าตัดก็จะเสี่ยงกับการตาบอด ตอนนั้นก็ได้เงินกู้จากเงินติดล้อนี่แหละ ชวยให้เรามีเงินมาใช้ในการรักษาลูก และหมุนเงินในช่วงนั้นได้คล่องตัวขึ้นโดยไม่ต้องไปกู้นอกระบบ”

ทองอยู่ ทับแถม อาชีพรับจ้าง

ขณะที่ผลสำรวจผลกระทบจากการส่งข้อมูลเครดิตลูกค้าให้กับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ควบคู่กับการให้ความรู้และแก้ไขความเข้าใจผิดเรื่องเครดิตบูโรผ่าน ‘แคมเปญซ่อมเครดิตเสีย สร้างเครดิตดี’ ของเงินติดล้อพบว่า
 • ในปี 2566 เงินติดล้อได้ช่วยเหลือลูกค้า 34,657 รายที่เคยมีประวัติเครดิตที่ไม่ดีในการปรับปรุงคะแนนเครดิตของพวกเขา
 • ได้ช่วยเหลือลูกค้าที่ไม่เคยมีประวัติสินเชื่อมาก่อนหรือมีประวัติน้อยจำนวน 78,359 ราย สร้างประวัติเครดิตที่ดีกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
 • 3 ใน 5 ของลูกค้าที่เคยมีประวัติเครดิตไม่ดี สามารถปรับปรุงคะแนนเครดิตของตนได้ที่เงินติดล้อ
 • 3 ใน 4 ของลูกค้าที่มีข้อมูลเครดิตน้อยหรือไม่มีเลย กำลังสร้างประวัติทางการเงินที่ดี
 • 4 ใน 5 ของลูกค้าที่มีประวัติเครดิตที่ดี ณ เวลาที่กู้ยืม ยังคงรักษาสถานะของตนเองได้อย่างสม่ำเสมอ

ผลกระทบเชิงบวกในธุรกิจนายหน้าประกัน

‘ประกันติดโล่’ เป็นอีกธุรกิจของเงินติดล้อ ที่ขับเคลื่อนด้วยเจตนาที่ต้องการช่วยให้ลูกค้าและคนในสังคมเข้าถึงประโยชน์ของประกันและมีโอกาสเข้าถึงประกันอย่างทั่วถึง กระทั่งนำมาสู่ความเข้าใจในปัญหาที่ลูกค้าได้รับจากการซื้อประกันภัย และความพยายามในการแก้ปัญหาเพื่อลูกค้าก็ทำให้ ‘ประกันติดโล่’ กลายเป็นผู้นำในการสร้างมาตรฐานใหม่ในอุตสาหกรรมโบรกเกอร์ประกันภัย ทั้งการให้ลูกค้าผ่อนประกันเงินสด 0% เป็นเจ้าแรก เพื่อให้กลุ่มลูกค้าที่ไม่มีบัตรเครดิตเข้าถึงประกันได้ง่ายขึ้น รวมถึงเป็นผู้นำในการให้บริการ ‘ตั้งแต่ขายยันเคลม’ ในรูปแบบ ‘เซอร์วิส โบรกเกอร์’ เพื่อสร้างความสบายใจและปกป้องสิทธิที่ลูกค้าพึงจะได้รับ

และนี่คือผลลัพธ์ที่แสดงให้เห็นว่า ‘ประกันติดโล่’ ช่วยให้คนในสังคมมีโอกาสเข้าถึงประกันมากขึ้น และได้รับประโยชน์จากการมีความคุ้มครองที่ดีขึ้น เพราะจากการสำรวจพบว่า
 • 3 ใน 5 ของลูกค้าไว้ใจและเลือกซื้อประกันรถยนต์ครั้งแรกกับประกันติดโล่
 • 50% ของลูกค้าที่ซื้อประกันบอกว่า หากไม่มีประกันรถยนต์จะไม่สามารถซ่อมแซมรถที่เสียหายจากอุบัติเหตุได้ เพราะไม่มีเงินเก็บเพียงพอ
 • 98% เห็นด้วยว่าผลิตภัณฑ์และบริการของประกันติดโล่ “โปร่งใส ไม่มีเงื่อนไขแอบแฝง ไม่มี ดอกจัน”
 • 4 ใน 5 ของลูกค้าสามารถเข้าถึงประกันได้ ถึงแม้จะไม่มีบัตรเครดิต และหากไม่มีโปรแกรมการผ่อนจ่ายเบี้ยประกันด้วยเงินสด 0%
 • 1 ใน 5 ของลูกค้าจะต้องลดระดับความคุ้มครองลงมา เช่น จากประกันชั้น 1 เป็นระดับที่น้อยกว่า
 • 1 ใน 10 ของลูกค้าจะไม่สามารถเข้าถึงความคุ้มครองที่ครอบคลุมได้ในแผนประกันชั้นที่สูงขึ้น
 • 1 ใน 10 ของลูกค้าจะไม่สามารถซื้อประกันภัยรถยนต์ได้เลย
รวมถึงยังมีเสียงจากลูกค้าของ ‘ประกันติดโล่’ ที่ช่วยย้ำถึงผลกระทบเชิงบวกที่ได้รับจากการได้มีประกันด้วยโอกาสที่ประกันติดโล่สร้างให้
 

“ผมทำประกันกับที่นี่มา 4 ปีแล้ว รอบแรกหินมันหล่นใส่ ผมติดต่อหาประกันติดโล่เลย เขาก็แนะนำให้ผมเอารถเข้าอู่ไปซ่อมได้เลย พนักงานช่วยประสานงานให้ผมหมด ผมไม่ต้องทำอะไรเลย แค่รอรับรถอย่างเดียว อุ่นใจมากครับ”

คุณสงวนศักดิ์ เล็กสวัสดิ์ อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
 

“เขาถามเราไปจนถึงพฤติกรรมการใช้รถเลยว่าใช้แบบไหน ขับรถยังไง แนะนำหมดเลยเบี้ยถูกแพง เพื่อจะได้เลือกแผนคุ้มครองที่เหมาะสมกับเรา แนะนำหมด ดีมาก ไม่มีกั๊กเลย ประทับใจจริงเพราะรู้สึกว่าสิ่งที่ได้มันมากกว่าเบี้ยที่เราเสียไป”

คุณเศกสิทธิ์ ลออศรี อาชีพ พนักงานไปรษณีย์
 

“เราไม่รู้หรอกว่าจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นเมื่อไหร่ ถ้ามีประกันก็จะช่วยให้เราอุ่นใจ สบายใจขึ้น เลือกทำประกันกับประกันติดโล่เพราะผ่อนชำระเบี้ยประกันได้ ไม่ต้องรอเก็บเงินก้อนเพื่อจะทำประกัน การชำระเงินก็ง่าย สามารถชำระได้ทุกที่ทุกเวลา การเคลมก็ง่าย เพราะเขาช่วยติดต่อบริษัทประกันให้ ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องการเคลมเลย”

ประคอง งามวิไล อาชีพช่างรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

ผลกระทบเชิงบวกทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้น บ่งบอกได้เป็นอย่างดีถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทที่จะทำตาม ‘ความเชื่อ’ และ ‘เจตนารมณ์’ ของชาวเงินติดล้อที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน นั่นคือการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้าเพื่อสร้างสังคมที่ดีกว่าเดิม และยังเป็นเครื่องสะท้อนการหมุนไปสู่ความยั่งยืนของเงินติดล้อว่า ‘เป้าหมายนั้นอยู่ไม่ไกลเกินจริง’
เงินติดล้อ

ติดล้อสตอรี่โดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น