หน้าแรก ติดล้อสตอรี่ ก้าวต่อไปของการให้ความรู้ทางการเงิน สู่สังคมไทยที่มั่งคั่งและมั่นคง

ก้าวต่อไปของการให้ความรู้ทางการเงิน สู่สังคมไทยที่มั่งคั่งและมั่นคง

13 มิถุนายน 2567
ก้าวต่อไปของการให้ความรู้ทางการเงิน สู่สังคมไทยที่มั่งคั่งและมั่นคง

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ตัวเลขหนี้ครัวเรือนของคนไทยยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างน่าวิตก และที่น่าเป็นห่วงก็คือ คนไทยจำนวนไม่น้อยยังขาดความเข้าใจในเรื่องพื้นฐานทางการเงินที่สำคัญ อาทิ การวางแผนการเงินส่วนบุคคล การบริหารจัดการหนี้สิน ความเข้าใจเรื่องดอกเบี้ย บทบาทที่แท้จริงของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร) ความสำคัญของ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ทั้งหมดนี้ทำให้หลายคนยังตกอยู่ในปัญหาหนี้สินที่ไม่จบสิ้น "เงินติดล้อ" จึงตั้งใจเดินหน้าเพื่อให้คนไทยเข้าใจและเห็นความสำคัญของความรู้ทางการเงิน การวางแผนและการบริหารจัดการการเงินอย่างรอบคอบ ซึ่งจะช่วยสร้างรากฐานชีวิตให้มั่นคงและช่วยให้พวกเขาหลุดพ้นจากกับดักหนี้สินได้อย่างยั่งยืน

เงินติดล้อเป็นบริษัทเอกชนรายแรก ที่ริเริ่ม "โครงการนำความรู้สู่ชุมชน เพื่อชีวิตหมุนต่อได้" ขึ้นเมื่อกว่า 10 ปีก่อน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจด้านการเงินกับลูกค้า เริ่มจากกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า พนักงานโรงงาน และขยายไปสู่กลุ่มพนักงานเงินติดล้อเอง ทีมงานที่อยู่เบื้องหลังความตั้งใจนี้ได้ทำงานร่วมกับอาสาสมัครเงินติดล้อทั่วประเทศเกือบ 1 พันคน ขยายขอบเขตการให้ความรู้ทางการเงินออกไปอย่างต่อเนื่อง รวมกว่า 224 ชุมชน ใน 43 จังหวัดทั่วประเทศ และยังไม่หยุดที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตทางการเงินของคนไทยทุกคน


Financial Clinic: เพื่อสุขภาพทางการเงินที่แข็งแรงของชาวเงินติดล้อ

เราเชื่อว่าพนักงานทุกคนคือทรัพยากรที่สำคัญและมีค่าที่สุดขององค์กร เราจึงเริ่มสร้างสุขภาพทางการเงินที่แข็งแรงให้กับพนักงานของเราทุกคน ด้วยการออกแบบองค์ความรู้ที่ตอบโจทย์พนักงานของเราและเริ่มให้ความรู้ทางการเงินขั้นพื้นฐานกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาร่วมงานกับเงินติดล้อผ่าน “โครงการความสุขทางการเงิน” และ "คลินิกการเงิน" (Financial Clinic) ที่จัดขึ้นเป็นประจำปีละ 2 ครั้ง โดยมี "พี่เลี้ยงการเงิน" ซึ่งเป็นพนักงานอาสาของเงินติดล้อที่ได้รับการฝึกอบรมจากโครงการ Happy Money โดยบริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด คอยให้คำปรึกษาแนะนำอย่างจริงใจและใกล้ชิด

ไม่ว่าพนักงานของเราจะเผชิญกับปัญหาหนี้สินที่จัดการไม่ได้ หรือต้องการวางแผนการเงินเพื่ออนาคตที่มั่นคง ‘พี่เลี้ยงการเงิน’ ก็พร้อมรับฟังและให้คำแนะนำอย่างเข้าใจโดยไม่ตัดสิน เพราะเราเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตทางการเงินของตัวเองให้ดีขึ้นได้ เพียงแค่มีความรู้และได้รับการชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องก็จะสามารถปลดหนี้และกลับมามีชีวิตที่มั่นคงได้อีกครั้ง

โดยทีมงาน FIN-ED ยังได้ช่วยเหลือพนักงานเงินติดล้อคนอื่นๆ ไปแล้วกว่า 32 คน ผ่านการให้คำปรึกษาและให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้พนักงานมีภาระหนี้ลดลง 3.2 ล้านบาท สัดส่วนหนี้สินต่อรายได้ (DTI) ลดลงจาก 68% ต่อเดือน เหลือ 46% ต่อเดือน และมีเงินออมเพิ่มขึ้น 12% ในระยะเวลา 4 เดือน ซึ่งตัวเลขนี้เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงสุขภาพการเงินที่ดีขึ้น และเป็นผลลัพธ์จากความตั้งใจของเรา


ส่งต่อความรู้ สร้างอนาคตทางการเงินที่มั่นคงให้คนรุ่นใหม่

เงินติดล้อยังเชื่อว่า องค์ความรู้ทางการเงินที่เหมาะสมจะช่วยให้สามารถวางแผนการใช้จ่าย การออม การลงทุน รวมถึงช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาหนี้สิน จึงควรปลูกฝังความรู้ทางการเงินตั้งแต่เนิ่นๆ  เพื่อให้เยาวชนเติบโตขึ้นพร้อมทักษะทางการเงินที่จำเป็นในการสร้างชีวิตที่ดีและมีคุณภาพ

จากการสำรวจข้อมูลของกลุ่มคนที่เพิ่งเริ่มทำงาน (First-Jobber) อายุต่ำกว่า 26 ปี จากกลุ่มตัวอย่างพนักงานใหม่ที่เงินติดล้อ พบว่า 73% มีหนี้มาแล้ว นี่คือสัญญาณเตือนให้เราได้เริ่มขยายการให้ความรู้ทางการเงินขั้นพื้นฐานไปสู่โรงเรียนและมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันปัญหาการเงินในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้เริ่มนำร่องไปแล้วถึง 2 แห่ง คือ โรงเรียนธรรมจาริณี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครศูนย์เทเวศร์


ขยายโอกาสการช่วยเหลือสู่ชุมชนทั่วประเทศ 

เงินติดล้อยังได้ขยาย “โครงการนำความรู้สู่ชุมชน เพื่อชีวิตหมุนต่อได้" ไปยังชุมชนทั่วประเทศ โดยหนึ่งในชุมชนตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จจากโครงการนี้คือ "หมู่บ้านไทรงาม" จังหวัดปราจีนบุรี

เสียงสะท้อนจากชาวบ้านที่หมู่บ้านไทรงาม เป็นเครื่องยืนยันถึงพลังของความรู้ทางการเงินในการเปลี่ยนแปลงชีวิต จากชุมชนที่เคยเต็มไปด้วยความทุกข์จากปัญหาหนี้สิน วันนี้พวกเขาได้ค้นพบ "ความสุขทางการเงิน" และมีชีวิตที่มั่นคงขึ้นได้ด้วยตัวเอง


หลังจากเข้าร่วมโครงการ นอกจากชาวบ้านหลายคนจะสามารถปลดหนี้ได้สำเร็จ ชาวบ้านยังเริ่มมีเงินออมเพื่ออนาคตข้างหน้าด้วย ความสำเร็จของโครงการนี้จึงสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การให้ความรู้ทางการเงินและการส่งเสริมการออมคือเครื่องมือสำคัญในการแก้ปัญหาหนี้ และยังสามารถช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินที่ช่วยคืน ‘ความสุข’ ให้กับคนในชุมชนได้

เรื่องราวของพวกเขาเป็นแรงผลักดันให้เราไม่หยุดที่จะขยาย "โครงการนำความรู้สู่ชุมชน เพื่อชีวิตหมุนต่อได้" ไปยังชุมชนอื่นๆ ทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือผู้คนให้หลุดพ้นจากปัญหาหนี้สินและมีโอกาสที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อร่วมสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีรากฐานทางการเงินที่มั่นคง

ขยายความร่วมมือเพื่อก้าวต่อไปไม่สิ้นสุด

เงินติดล้อยังไม่หยุดที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยการขยายเครือข่ายความร่วมมือและเดินหน้าสร้างเครือข่ายพี่เลี้ยงการเงิน โดยเปิดโอกาสให้บริษัทและองค์กรต่างๆ เข้ามาร่วมอบรมเพื่อเรียนรู้ร่วมกับลงมือปฏิบัติจริง และช่วยกันส่งต่อความรู้ด้านการเงินไปยังชุมชนต่างๆ ให้ครอบคลุมทั่วถึงคนทุกกลุ่ม

นอกจากนี้ยังจับมือกับสมาชิกสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ (VTLA) อย่างชูเกียรติลิสซิ่ง และเงินเทอร์โบ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ อาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน ซึ่งทำงานใกล้ชิดกับชุมชน รวมถึงองค์กรจากภาคเอกชน อย่างบริษัท บริหารสินทรัพย์ อัลฟาแคปปิตอล จำกัด เพื่อร่วมกันการสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมความเข้าใจด้านการเงินให้กับประชาชนทุกระดับ

แม้ว่าเราจะประสบความสำเร็จในการส่งต่อความรู้ทางการเงินให้กับคนไทยจำนวนมาก แต่เราก็ตระหนักดีว่ายังมีงานอีกมากที่ต้องทำ ภายใต้เป้าหมายการสร้างโอกาสให้คนไทยสามารถเข้าถึงความรู้ทางการเงินได้อย่างเท่าเทียม เพื่อก้าวไปสู่สังคมที่ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีบนรากฐานทางการเงินที่แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน

เงินติดล้อ

ติดล้อสตอรี่โดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น