อยากสร้างบ้านแต่ไม่มีเงิน งบน้อย สามารถกู้เงินสร้างบ้านได้

อยากสร้างบ้านแต่ไม่มีเงิน งบน้อย สามารถกู้เงินสร้างบ้านได้
กรุณากรอกชื่อภาษาไทย
กรุณากรอกนามสกุลภาษาไทย
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลข

การกดยืนยันข้อมูล แสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

การมีบ้านเป็นของตัวเองถือเป็นความฝันของหลาย ๆ คน แต่การสร้างบ้านหนึ่งหลังต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก ใช้วิธีเก็บเงินอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ การกู้เงินสร้างบ้านจากสถาบันการเงิน หรือผู้ให้บริการสินเชื่อต่าง ๆ เป็นตัวเลือกที่หลายคนนึกถึง อาจพิจารณาสินเชื่อสร้างบ้าน ไม่มีหลักทรัพย์ หรือสินเชื่อที่ใช้โฉนดที่ดินเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ก็ได้ อย่างไรก็ตาม การวางแผน และเตรียมความพร้อมให้เหมาะกับสถานการณ์ของตัวเอง เป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้คุณกู้สร้างบ้านในฝันได้อย่างราบรื่น 

วางแผนกู้เงินสร้างบ้านยังไงให้ผ่านฉลุย

วางแผนกู้เงินสร้างบ้าน

สินเชื่อสร้างบ้าน เป็นสินเชื่อสำหรับผู้ที่ต้องการกู้เงินสร้างบ้านใหม่ หรือต้องการต่อเติม รีโนเวทบ้าน ช่วยให้ผู้กู้มีโอกาสสร้างบ้านได้โดยไม่ต้องหาเงินก้อนจำนวนมากด้วยตัวเองทั้งหมด แต่จะต้องเตรียมความพร้อมด้านเอกสาร หลักประกัน และวางแผนการเงินที่ดีด้วย มีส่วนช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับอนุมัติสินเชื่อ ได้เงินทุนเพียงพอสำหรับการสร้างบ้าน และไม่เป็นภาระทางการเงินของตัวเองในอนาคต

เช็คประวัติเครดิตบูโรของตัวเอง

อยากกู้เงินสร้างบ้านให้ผ่านฉลุย สิ่งแรกที่ผู้ให้บริการสินเชื่อทุกแห่งจะพิจารณาเลยก็คือ ประวัติเครดิตบูโร หรือประวัติการผ่อนชำระหนี้ในอดีต เป็นปัจจัยสำคัญที่ใช้ประเมินความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของผู้กู้ ถ้าคุณมีประวัติเครดิตที่ดี แสดงถึงความมีวินัยทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลา ดังนั้น ถ้าคุณมีประวัติเครดิตที่ไม่ดี เคยมีประวัติค้างชำระ หรือติดเครดิตบูโร อาจส่งผลต่อวงเงินกู้ มีเงื่อนไขอื่น ๆ เพิ่มเติม หรืออาจถูกปฏิเสธคำขอสินเชื่อได้ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การพิจารณาของผู้ให้บริการสินเชื่อแต่ละแห่ง

ประวัติเครดิตบูโรไม่ดี มาซ่อมเครดิตได้ที่เงินติดล้อ

 

เงินติดล้อเป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิต แม้คุณจะเคยมีประวัติค้างชำระหนี้มาก่อน ผ่อนช้าไปบ้างแต่ไม่เกิน 3 งวด ถ้าคุณมาขอสินเชื่อที่เงินติดล้อ แล้วพยายามตั้งใจผ่อนอย่างสม่ำเสมอ ประวัติการผ่อนชำระที่ดีนี้จะถูกรายงานไปยังเครดิตบูโร เป็นโอกาสในการสร้างเครดิตที่ดีให้กับคุณได้ อีกทั้งเรามีหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะกับความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าแต่ละคนด้วย

เตรียมแบบบ้านหรือแปลนบ้านที่จะสร้าง

อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมให้พร้อมก่อนจะกู้เงินสร้างบ้าน คือ แบบบ้านหรือแปลนบ้าน ที่ระบุรายละเอียดขนาดพื้นที่ใช้สอย จำนวนห้อง รูปแบบการก่อสร้าง เพื่อให้ผู้รับเหมาประมาณการค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องใช้ในการก่อสร้างได้ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด ให้คุณวางแผนการเงินได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ แบบบ้านหรือแปลนบ้าน เป็นเอกสารสำคัญที่ธนาคาร หรือผู้ให้บริการสินเชื่อ ใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ให้คุณด้วยว่ามีความสมเหตุสมผลไหม

เตรียมเอกสารยื่นกู้เงินสร้างบ้าน

 เอกสารยื่นกู้เงินสร้างบ้าน

ไม่ว่าจะเป็นการยื่นกู้สินเชื่อประเภทไหนก็ตาม การเตรียมความพร้อมเรื่องเอกสารยื่นกู้ มีส่วนช่วยในการอนุมัติสินเชื่อได้ เงินติดล้อแนะนำให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการสินเชื่อโดยตรง เพื่อให้คุณเตรียมเอกสารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับคุณสมบัติ และอาชีพของคุณมากที่สุด โดยทั่วไปเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ยื่นกู้เงินสร้างบ้าน จะมีเอกสารส่วนตัว เอกสารรายได้ และเอกสารหลักประกันสำหรับยื่นกู้สร้างบ้านโดยเฉพาะ ดังนี้

  • โฉนดที่ดิน
  • แบบบ้านหรือแปลนบ้าน
  • สัญญาผู้รับเหมาก่อสร้าง
  • ใบอนุญาตก่อสร้าง

ก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ผู้กู้จะต้องยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างจากหน่วยงานราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องก่อน เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบความถูกต้อง ความปลอดภัยตามกฎหมายควบคุมอาคารและผังเมือง ถ้าคุณดำเนินการก่อสร้างโดยไม่มีใบอนุญาตถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย อาจถูกดำเนินคดี และสั่งระงับการก่อสร้างได้ในทันที

อยากกู้เงินสร้างบ้านบนที่ดินของคนอื่นได้ไหม?

โฉนดที่ดิน หรือเอกสารรับรองกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เป็นเอกสารหลักประกันที่ต้องเตรียมยื่นกู้สร้างบ้าน กรณีที่คุณต้องการกู้เงินสร้างบ้านบนที่ดินของคนอื่น เช่น บิดา มารดา หรือญาติพี่น้อง บุคคลที่เป็นเจ้าของโฉนดที่ดิน จะต้องสมัครเป็นผู้กู้ร่วมด้วย เพื่อแสดงความยินยอมให้นำที่ดินแปลงนั้นมาใช้เป็นหลักประกัน โดยผู้ให้บริการสินเชื่อจะพิจารณาคุณสมบัติ และความสามารถในการกู้ของผู้กู้ร่วมเช่นเดียวกัน จึงมีความยุ่งยากมากกว่าการกู้เงินสร้างบ้านบนที่ดินของตัวเอง และอาจส่งผลกระทบต่อการอนุมัติสินเชื่อได้ 

สรุป เตรียมตัวให้พร้อมก่อนกู้เงินสร้างบ้าน

การทำความเข้าใจเงื่อนไขในการกู้เงินสร้างบ้านของผู้ให้บริการสินเชื่อแต่ละราย จะช่วยให้คุณวางแผน เตรียมความพร้อมได้อย่างถูกต้อง และช่วยเพิ่มโอกาสที่จะได้รับอนุมัติสินเชื่อด้วย ให้คุณได้เงินก้อนโตไปสร้างบ้านในฝันได้อย่างที่ต้องการ แต่ถ้าคุณต้องการกู้เงินทำบ้าน ซ่อมแซม ต่อเติมเล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่อยากเป็นหนี้เยอะ อยากกู้เท่าที่จำเป็นต้องใช้จริง ๆ โฉนดที่ดินของคุณ สามารถนำมาขอสินเชื่อเพื่อคนมีที่ดินที่เงินติดล้อได้ เรารับที่ดินทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นที่ดินเปล่า ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินตาบอด และคอนโดมิเนียม รับวงเงินสูงสุด 200,000 บาท

กรุณากรอกชื่อภาษาไทย
กรุณากรอกนามสกุลภาษาไทย
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลข

การกดยืนยันข้อมูล แสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

เงินติดล้อ

บทความโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น