หน้าแรก บทความ การเงินน่ารู้ การบริหารหนี้ ไขข้อสงสัย หากติดเครดิตบูโร ซื้อบ้านได้ไหม แล้วต้องแก้ยังไง?

ไขข้อสงสัย หากติดเครดิตบูโร ซื้อบ้านได้ไหม แล้วต้องแก้ยังไง?

ไขข้อสงสัย หากติดเครดิตบูโร ซื้อบ้านได้ไหม แล้วต้องแก้ยังไง?
รถของคุณผ่อนหมดแล้วหรือยัง?
หมายเหตุ ผ่อนรถอยู่ก็ขอกู้ได้ เพียงคุณมีประวัติชำระที่ดี … เงินติดล้อก็รับ
กรุณากรอกชื่อภาษาไทย
กรุณากรอกนามสกุลภาษาไทย
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลข

การกดยืนยันข้อมูล แสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว อัตราดอกเบี้ย 14 - 24% ต่อปี

“บ้านหลังแรก” เป็นหนึ่งในสิ่งที่หลายคนใฝ่ฝัน และคิดว่าสักวันหนึ่งจะต้องทำงานเก็บเงินซื้อบ้านให้ได้ โดยวิธีที่คนส่วนใหญ่ใช้ในการซื้อบ้านก็คือการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือที่เรียกกันว่า “สินเชื่อบ้าน” จากทางธนาคาร เพื่อนำเงินไปซื้อบ้าน แล้วมาผ่อนชำระกับทางธนาคารแทน

อย่างไรก็ตาม การจะขอสินเชื่อบ้านกับธนาคารให้ผ่านนั้น หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ธนาคารใช้ในการพิจารณาก็คือสถานะเครดิตบูโรของผู้ขอสินเชื่อ สำหรับใครที่กำลังจะซื้อบ้าน แต่ยังไม่รู้ว่าสถานะเครดิตบูโรคืออะไร? หรือสงสัยว่า ติดเครดิตบูโร ซื้อบ้านได้ไหม?​ แก้สถานะเครดิตบูโรอย่างไร? เงินติดล้อได้สรุปข้อมูลมาให้แล้วในแบบฉบับเข้าใจง่าย อ่านจบในสามนาที!

สถานะเครดิตบูโร เรื่องสำคัญที่คนอยากซื้อบ้านต้องรู้

สถานะเครดิตบูโร (Credit Bureau) คือ ข้อมูลที่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด เก็บรวบรวมจากสถาบันการเงินต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิก มารวบรวมประมวลผลเป็นข้อมูลเครดิตในภาพรวมสำหรับลูกค้าเจ้าของข้อมูลแต่ละราย ซึ่งสถาบันการเงิน หรือลูกค้าเจ้าของข้อมูลสามารถเรียกดูรายงานข้อมูลเครดิตได้ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนดสถาบันการเงินนั้น จะใช้สถานะเครดิตบูโรในการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของผู้กู้ว่า มีความสามารถในการชำระหนี้ได้ไหม โดยดูจากภาระหนี้เดิมของผู้กู้ที่มีกับสถาบันการเงินอื่น ๆ ว่ามีอยู่เท่าไหร่? เมื่อหักจากรายได้แล้วคงเหลือเท่าไหร่? และดูพฤติกรรมการชำระหนี้ของผู้กู้ว่า ชำระหนี้ตรงต่อเวลาไหม? มีการค้างชำระเงินหรือเปล่า? ถ้าหากไม่มีอะไรที่ดูแล้วน่าจะเกิดปัญหา ส่วนใหญ่ก็จะสามารถขอสินเชื่อบ้านผ่านได้

สถานะบัญชีเครดิตบูโรสำคัญที่ต้องรู้

สถานะบัญชีเครดิตบูโรสำคัญที่ต้องรู้

สถานะบัญชีเครดิตบูโรจะแสดงออกมาเป็นตัวเลข ซึ่งสถานะบัญชีเครดิตบูโรสำคัญที่ควรรู้ มีดังนี้

 • สถานะบูโร 010 หรือ 10 : สถานะปกติ ชำระหนี้ตรงเวลา จ่ายครบ ไม่มีหนี้ค้าง
 • สถานะบูโร 011 หรือ 11 : ชำระหนี้ครบตามจำนวน ไม่ว่าจะเป็นหนี้ใหม่ หรือหนี้ที่เคยค้างชำระไว้เป็นเวลานาน และปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว
 • สถานะบูโร 012 หรือ 12 : มีการขอพักชำระหนี้ตามนโยบายของสมาชิก ทำให้สถานะไม่เป็นการค้างชำระ
 • สถานะบูโร 013 หรือ 13 : มีการขอพักชำระหนี้ตามนโยบายของรัฐ ทำให้สถานะไม่เป็นการค้างชำระ
 • สถานะบูโร 014 หรือ 14 : มีการขอพักชำระหนี้เกษตรกรตามนโยบายของรัฐ จึงทำให้สถานะไม่เป็นการค้างชำระ
 • สถานะบูโร 020 หรือ 20 : มีการค้างชำระหนี้เกิน 90 วัน เข้าข่ายเป็นหนี้เสีย (NPL)
 • สถานะบูโร 021 หรือ 21 : มีการค้างชำระหนี้เกิน 90 วัน เนื่องจากลูกหนี้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ไม่ปกติ 
 • สถานะบูโร 030 หรือ 30 : อยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย
 • สถานะบูโร 031 หรือ 31 : อยู่ในระหว่างชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม
 • สถานะบูโร 032 หรือ 32 : ศาลพิพากษายกฟ้อง เนื่องจากขาดอายุความ
 • สถานะบูโร 033 หรือ 33 : ปิดบัญชี เนื่องจากตัดเป็นหนี้สูญ
 • สถานะบูโร 040 หรือ 40 : อยู่ระหว่างชำระสินเชื่อ เพื่อปิดบัญชี
 • สถานะบูโร 041 หรือ 41 : เจ้าของข้อมูลขอตรวจสอบรายการ
 • สถานะบูโร 042 หรือ 42 : โอนหรือขายหนี้ที่ค้างชำระเกิน 90 วัน
 • สถานะบูโร 043 หรือ 43 : โอนหรือขายหนี้และชำระหนี้เสร็จสิ้น
 • สถานะบูโร 044 หรือ 44 : โอนหรือขายหนี้ที่เป็นสถานะบัญชีปกติ

ติดเครดิตบูโร คืออะไร?

ติดเครดิตบูโร คือ การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีสถานะบัญชีเครดิตบูโรไม่ปกติ หรือมีบัญชีค้างชำระ เช่น มีการค้างชำระหนี้เกิน 90 วัน มีการขอพักหนี้ มีหนี้เสีย (ไม่ชำระหนี้กับสถาบันการเงิน) หรือกำลังอยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสถานะการเงินที่ไม่ปกติ ไม่มั่นคง หรือมีความสามารถในการผ่อนชำระเงินที่ต่ำ ธนาคาร หรือผู้ให้บริการสินเชื่อจึงไม่อนุมัติการขอสินเชื่อนั่นเอง

ค้างชำระกี่เดือนถึงจะติดเครดิตบูโร?

ในความเป็นจริงแล้ว บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด มีหน้าที่เป็นตัวกลางในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเครดิตเท่านั้น ไม่ได้มีหน้าที่ในการขึ้นบัญชีดำ (Blacklist) หรือติดเครดิตบูโรแต่อย่างใด การติดเครดิตบูโรเป็นคำนิยามที่สถาบันการเงิน หรือผู้ให้บริการบัญญัติขึ้นมาเพื่อใช้ในการไม่อนุมัติสินเชื่อของผู้กู้เท่านั้น 

ในส่วนของค้างชำระกี่เดือนถึงจะติดเครดิตบูโรนั้น จะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละสถาบันการเงิน บางสถาบันการเงิน หากผู้ขอสินเชื่อมีสถานะบัญชีเครดิตบูโร 20 ซึ่งหมายถึง มีการค้างชำระหนี้เกิน 90 วัน และเข้าข่ายเป็นหนี้เสีย (NPL) ก็อาจถือว่าติดเครดิตบูโรแล้ว!

ติดเครดิตบูโรซื้อบ้านได้ไหม?

ผู้ที่ติดเครดิตบูโร (หมายถึง มีสถานะบัญชีเครดิตบูโรที่ไม่ปกติ) แล้วต้องการขอสินเชื่อบ้านกับสถาบันการเงินต่าง ๆ มักจะไม่ได้รับการอนุมัติ เนื่องจากสถาบันการเงินประเมินแล้วว่า ผู้ยื่นกู้ไม่มีความพร้อมในการชำระหนี้ในอนาคต และมีโอกาสที่จะกลายเป็นหนี้เสียได้

วิธีแก้สถานะเครดิตบูโรให้กลับมาเป็นปกติ

วิธีแก้สถานะเครดิตบูโรให้กลับมาเป็นปกติ

คนที่ติดเครดิตบูโร แล้วกังวลว่าจะซื้อบ้านไม่ได้ ไม่ต้องกังวลไป เพราะคุณสามารถแก้สถานะเครดิตบูโรให้กลับมาเป็นปกติ แล้วค่อยยื่นขอสินเชื่อบ้านใหม่ได้ โดยวิธีแก้สถานะเครดิตบูโร มีดังนี้

1. ชำระหนี้สินให้หมดก่อน

สิ่งแรกที่คุณจะต้องทำในการแก้สถานะเครดิตบูโรให้กลับมาเป็นปกติ คือ การชำระหนี้สินเดิมที่มีอยู่ให้หมดไปก่อน โดยคุณจะต้องเช็กสถานะเครดิตบูโรว่า มีหนี้สินอะไรอยู่บ้าง แล้ววางแผนจัดการหนี้เหล่านี้ให้ดี โดยเริ่มจากการขอพักชำระหนี้ และชำระหนี้ตามจำนวนขั้นต่ำ หรือมากกว่าจนกว่าจะหมด และปิดบัญชีให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้มียอดค้างในระบบ

2. สร้างสถานะเครดิตบูโรใหม่ให้ดีขึ้น

เมื่อชำระหนี้สินเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือการสร้างความน่าเชื่อถือขึ้นมาใหม่ โดยคุณอาจขอสินเชื่อบัตรเครดิตที่จำเป็นต้องใช้ แล้วทำการชำระเต็มวงเงิน หรือชำระเงินตามข้อตกลงอย่างสม่ำเสมอ ไม่มีการค้างชำระ ก็จะทำให้เครดิตทางการเงินของคุณค่อย ๆ ดีขึ้นมา

หากคุณไม่รู้จะซ่อมเครดิตบูโรอย่างไรดี? เงินติดล้อพร้อมช่วยคุณสร้างเครดิตใหม่ เพราะเราเชื่อว่าไม่มีใครที่อยากติดเครดิตบูโร ถ้าหากไม่มีเหตุจำเป็นจริง ๆ โดยคุณสามารถมาคุยกับเจ้าหน้าที่ของเงินติดล้ออย่างสบายใจได้เลย เรามีหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าแต่ละคน ไม่ต้องกลัวว่าจะซ่อมเครดิตไม่ได้!

3. รอระยะเวลาตามที่ธนาคารกำหนด

หลังจากที่คุณชำระหนี้สินและปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว จะยังไม่สามารถยื่นขอสินเชื่อบ้านกับธนาคารได้ทันที เพราะธนาคารแต่ละแห่งจะมีการกำหนดระยะเวลาในการดูพฤติกรรมการชำระหนี้ของผู้กู้ใหม่อีกครั้ง ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละธนาคาร โดยบางธนาคารอาจใช้ระยะเวลา 6 เดือน หรือ 1 - 2 ปี เลยทีเดียว

ติดเครดิตบูโรซื้อบ้านได้ไหม? แก้เครดิตยังไงให้ขอสินเชื่อบ้านผ่าน เงินติดล้อสรุปให้!

ธนาคารจะไม่มีอนุมัติสินเชื่อบ้านให้กับผู้กู้ที่มีสถานะบัญชีเครดิตไม่ปกติ หรือ “ติดบูเครดิตบูโร” ถ้าหากคุณต้องการขอสินเชื่อบ้านให้ผ่าน จะต้องแก้สถานะเครดิตบูโรให้กลับมาเป็นปกติ สามารถทำได้ด้วยวิธีการต่อไปนี้

 • ชำระหนี้สินที่มีให้หมด และปิดบัญชีให้เรียบร้อย
 • สร้างเครดิตใหม่ รักษาเครดิตให้ขาวสะอาด โดยการขอสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ หรือสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ พร้อมบัตรติดล้อ แล้วชำระเงินเต็มจำนวน หรือชำระเงินตามกำหนด ไม่มีการค้างชำระ
 • สร้างพฤติกรรมการชำระหนี้ที่ดีอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย 6 เดือนถึง 1 ปี
 • ทำการขอสินเชื่อบ้านกับธนาคารใหม่อีกครั้ง รับรองว่าผ่านแน่นอน!

“กู้ร่วมกับคนในครอบครัว” อีกหนึ่งทางเลือกของคนติดเครดิตบูโร แต่อยากซื้อบ้าน

ติดเครดิตบูโร แต่อยากซื้อบ้าน

หากคุณไม่อยากรอระยะเวลาในการสร้างเครดิตใหม่ตามที่ธนาคารกำหนด การกู้ร่วมกับคนในครอบครัวที่มีประวัติการเงินที่ดี ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มโอกาสให้คนที่ติดเครดิตบูโรสามารถขอสินเชื่อบ้านได้ โดยการกู้ร่วมนั้น ทำได้โดยการให้คนกู้ร่วมเตรียมเอกสารตามที่ธนาคารต้องการให้เรียบร้อย เช่น ใบรับรองเงินเดือน ใบสลิปเงินเดือน และรายการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน เป็นต้น แล้วไปยื่นกู้ที่ธนาคารพร้อมกันได้เลย

ติดเครดิตบูโรกี่ปีหาย?

หลังจากที่จ่ายหนี้และปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลเครดิตของคุณจะยังถูกจัดเก็บอยู่ในเครดิตบูโรอีก 3 ปี นับจากวันที่ได้รับรายงานข้อมูลการปิดบัญชีจากสถาบันการเงิน และเมื่อครบกำหนด 3 แล้ว บัญชีเครดิตดังกล่าวจะถูกลบออกไปจากฐานข้อมูลอัตโนมัติ

จะรู้ได้อย่างไรว่าติดเครดิตบูโร?

การตรวจเครดิตบูโร จะมีทั้งแบบทราบผลทันที จะมีราคาอยู่ที่ 100 บาท และแบบส่งรายงานกลับทางไปรษณีย์ จะมีราคาอยู่ที่ 150 บาท ซึ่งสามารถตรวจได้หลายแห่ง ดังนี้

ตรวจแบบรับผลทันทีในกรุงเทพมหาครและปริมณฑล ได้แก่

 • ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระรามเก้า ชั้น 2 (โซนพลาซา)
 • เครดิตบูโรคาเฟ่  อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 3 (โซนธนาคาร)
 • ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง (ภายในสถานี)
 • Bureau Lab (บูโรแล็บ) ท่าเรือวังหลัง
 • Bureau Lab (บูโรแล็บ) สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต (ภายในสถานี)
 • ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร ห้างเจ-เวนิว (นวนคร) ชั้น 3 ติดประกันสังคม

ตรวจแบบส่งรายงานกลับไปให้ทางไปรษณีย์ ทั้งในกรุงเทพมหาครและต่างจังหวัด ได้แก่

 • เคาน์เตอร์ธนาคาร กรุงไทย, กรุงศรี,  ธอส., แลนด์แอนด์เฮ้าส์ และ ธ.ก.ส. ทุกสาขา
 • ใช้บัตร ATM กรุงไทย, ไทยพาณิชย์ กดตู้ที่ ATM ของธนาคารนั้น ๆ
 • ใช้แอปพลิเคชันธนาคารกรุงไทย, ออมสิน และทีทีบี
 • ใช้บริการธนาคารออนไลน์ของธนาคารกรุงศรี
 • ที่ทำการไปรษณีย์ ณ ที่ทำการไปรษณีย์และเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
 

สรุปเรื่องติดเครดิตบูโรกับการซื้อบ้าน

อ่านมาถึงตรงนี้หวังว่าจะช่วยคลายข้อสงสัยติดเครดิตบูโรซื้อบ้านได้ไหม และทำให้คุณรู้ว่าจะต้องแก้สถานะเครดิตบูโรอย่างไรให้กลับมาเป็นปกติ เพื่อที่จะได้สามารถขอสินเชื่อบ้านให้ผ่าน สำหรับใครที่เคยติดเครดิตบูโร แล้วต้องการซ่อมเครดิตเสีย สร้างเครดิตใหม่ สามารถขอสินเชื่อเงินติดล้อได้เลย เราพร้อมช่วยคุณสร้างเครดิตที่ขาวสะอาด ผ่านการทำสินเชื่อที่เหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้สินของคุณมากที่สุด มั่นใจได้เลยว่า จะไม่ทำให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอน!

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • ติดต่อโดยตรงได้ที่เงินติดล้อทุกสาขาใกล้บ้านท่าน
 • Facebook Inbox เงินติดล้อ: facebook.com/messages/t/ngerntidlor
 • โทรเข้า Call Center เงินติดล้อ: 088-088-0880
 • หรือกรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

เราพร้อมบริการคุณตลอด 24 ชั่วโมง!

ขอบคุณข้อมูลจาก: บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

สินเชื่อรถยนต์แลกเงินสด
รถของคุณผ่อนหมดแล้วหรือยัง?
หมายเหตุ ผ่อนรถอยู่ก็ขอกู้ได้ เพียงคุณมีประวัติชำระที่ดี … เงินติดล้อก็รับ
กรุณากรอกชื่อภาษาไทย
กรุณากรอกนามสกุลภาษาไทย
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลข

การกดยืนยันข้อมูล แสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว อัตราดอกเบี้ย 14 - 24% ต่อปี

เงินติดล้อ

บทความโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น