รถยังผ่อนไม่หมด จะขายรถติดไฟแนนซ์ต้องทำอย่างไร

รถยังผ่อนไม่หมด จะขายรถติดไฟแนนซ์ต้องทำอย่างไร
รถของคุณผ่อนหมดแล้วหรือยัง?
หมายเหตุ ผ่อนรถอยู่ก็ขอกู้ได้ เพียงคุณมีประวัติชำระที่ดี … เงินติดล้อก็รับ
กรุณากรอกชื่อภาษาไทย
กรุณากรอกนามสกุลภาษาไทย
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลข

การกดยืนยันข้อมูล แสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

ผ่อนรถอยู่อยากเปลี่ยนรถใหม่ เริ่มผ่อนรถต่อไม่ไหว หรือด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม ทำให้หลายคนหาวิธีขายรถที่ยังผ่อนไม่หมดซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับความสะดวกและความพร้อมทางการเงินของแต่ละคน ซึ่งวิธีที่สะดวกที่สุดคือ การนำเงินก้อนไปปิดไฟแนนซ์ บริษัทไฟแนนซ์ก็จะโอนกรรมสิทธิ์ให้กับเราก่อนจะนำไปรถขายต่อ หรือนำรถผ่อนหมดแล้วเข้าไฟแนนซ์ก็ได้เช่นกัน วิธีนี้อาจจะสะดวกแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทุกคน เพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเงินก้อนไปปิดไฟแนนซ์ทันที หากต้องการขายรถติดไฟแนนซ์ต้องทำอย่างไร เงินติดล้อจะมาแนะนำเพื่อให้คุณเตรียมพร้อมดำเนินการได้อย่างราบรื่นและรวดเร็วที่สุด

รถติดไฟแนนซ์คืออะไร?

ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจก่อนว่า รถผ่อนอยู่คือรถติดไฟแนนซ์ ยังไม่ใช่รถของคุณอย่างสมบูรณ์แบบจนกว่าจะผ่อนหมดหรือนำเงินก้อนไปปิด รถติดไฟแนนซ์ คือ การซื้อรถโดยการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการสินเชื่อรถยนต์ทุกประเภท โดยพวกเขาจะทำหน้าที่จ่ายค่ารถคันนั้นให้ก่อนทั้งหมด และให้คุณผ่อนชำระคืนเป็นงวด ๆ ไปจนครบกำหนดสัญญาตามที่ตกลงกัน ในระหว่างการผ่อนชำระ หากคุณจะนำรถคันนี้ไปทำธุรกรรมอะไรก็ตาม จะต้องแจ้งสถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการสินเชื่อนั้น ๆ ทราบก่อนเสมอ ไม่เช่นนั้น อาจมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ตามมาตรา 352 ได้ 

“ผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่น หรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ได้เบียดบังเอาทรัพย์นั้นมาเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

หากนำรถผ่อนหมดแล้วเข้าไฟแนนซ์เปลี่ยนเป็นเงินได้หรือไม่

การนำรถผ่อนหมดแล้วเข้าไฟแนนซ์หรือนำรถมอไซค์ผ่อนหมดแล้วเข้าไฟแนนซ์จะเรียกว่า การจำนำรถหรือสินเชื่อทะเบียนรถ เป็นการเปลี่ยนรถของคุณให้เป็นเงินทุน เงินก้อน ด้วยการนำเล่มทะเบียนรถที่ทำการโอนเป็นชื่อของเราเรียบร้อยแล้วไปขอกู้ยืมเงิน โดยใช้รถเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้แต่ไม่ต้องมีการส่งมอบรถกัน เพียงส่งมอบเล่มทะเบียนรถไว้กับผู้ให้บริการสินเชื่อเท่านั้น

วิธีขายรถติดไฟแนนซ์ต้องทำอย่างไร?

วิธีขายรถติดไฟแนนซ์ต้องทำอย่างไร

เพราะการนำเงินก้อนไปปิดไฟแนนซ์อาจไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะต้องการขายรถมอเตอร์ไซค์ติดไฟแนนซ์หรือรถประเภทใดก็ตาม ยังมีวิธีการอื่น ๆ ให้เลือกตามความสะดวกของแต่ละคน และเป็นวิธีที่ได้รับความนิยม ถูกต้องตามกฎหมายด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

ขายดาวน์รถให้ผู้อื่น

การขายดาวน์รถเพื่อให้คนอื่นมาผ่อนต่อ เป็นการขายรถให้กับผู้ที่กำลังวางแผนซื้อรถมือสองโดยตรง ซึ่งข้อดีของการขายดาวน์รถคือมีโอกาสที่จะขายได้ในมูลค่าที่สูง โดยวิธีการคือ เช็กยอดหนี้คงเหลือกับไฟแนนซ์อีกครั้งก่อนจะทำการตกลงราคาขายดาวน์กัน และอย่าลืมตกลงเรื่องค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนชื่อคนผ่อนด้วยว่าใครจะเป็นคนจ่าย จากนั้นติดต่อกับไฟแนนซ์เพื่อทำเรื่องขอเปลี่ยนชื่อคนผ่อน ไฟแนนซ์จะทำการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ผ่อนรายใหม่ หากผ่านการพิจารณาไฟแนนซ์ก็จะนัดทำสัญญาใหม่ เมื่อไฟแนนซ์ทำการเปลี่ยนชื่อผู้ผ่อนรถเรียบร้อยแล้วเท่านั้นจึงจะค่อยส่งมอบรถให้กัน 

ขายผู้ให้บริการรับซื้อรถติดไฟแนนซ์ 

การขายผู้ให้บริการรับซื้อรถติดไฟแนนซ์ส่วนใหญ่คือ ขายให้เต็นท์รถ เป็นวิธีการที่สะดวกและรวดเร็ว แต่อาจจะได้ราคาไม่สูงมากเมื่อเทียบกับวิธีการขายดาวน์รถ โดยวิธีการคือ ติดต่อผู้ให้บริการรับซื้อรถหรือเต็นท์รถ จากนั้นผู้รับซื้อจะเสนอราคารับซื้อรถติดไฟแนนซ์ตามราคาตลาดและสภาพรถในปัจจุบัน หากตกลงราคากันได้แล้วผู้รับซื้อจะทำการปิดยอดหนี้คงเหลือกับไฟแนนซ์ให้ทั้งหมด และจ่ายส่วนต่างที่เหลือให้กับคุณโดยตรง จากนั้นจะมีการทำเอกสารชุดโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์และสัญญาซื้อขาย เมื่อทำเอกสารกันเรียบร้อยแล้วเท่านั้นจึงจะค่อยส่งมอบรถให้กัน อย่าเสี่ยงกับการรับเงินส่วนต่างก่อนและทำเอกสารโอนลอยทิ้งไว้ โดยที่ผู้รับซื้อรถยังไม่ไปปิดบัญชีให้เด็ดขาด เพราะหากเจอผู้รับซื้อที่ไม่สุจริต อาจต้องเสียทั้งรถ และยังเป็นหนี้ไฟแนนซ์เหมือนเดิม

เอกสารสำหรับขายรถติดไฟแนนซ์

 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ขาย
 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • เล่มทะเบียนรถฉบับจริง
 • แบบฟอร์มคำขอโอนกรรมสิทธิ์รถ
 • สัญญาซื้อขายระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อคนใหม่ 
 • สัญญาเช่าซื้อรถยนต์หรือสัญญาไฟแนนซ์
 • เอกสารอื่น ๆ เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน ใบขับขี่ หนังสือมอบอำนาจ เอกสารประกันภัยรถยนต์ เป็นต้น
 

สรุป การขายรถติดไฟแนนซ์

หากคุณเริ่มผ่อนรถต่อไม่ไหวจริง ๆ ควรวางแผนขายรถติดไฟแนนซ์ตามวิธีที่เงินติดล้อแนะนำไปข้างต้น ก่อนที่จะค้างชำระค่าผ่อนรถกับไฟแนนซ์ 3 งวดติดต่อกัน ซึ่งอาจทำให้โดนยึดรถ เสียประวัติทางการเงิน หรือเสียค่าปรับต่าง ๆ ซึ่งไม่คุ้มค่าอย่างแน่นอน แต่หากจำเป็นต้องใช้เงินก้อนจริง ๆ รถผ่อนอยู่ก็ขอสินเชื่อได้ ด้วยวิธีการจำนำเล่มทะเบียนรถกับสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ที่เงินติดล้อ ให้คุณมีเงินทุนไปหมุนโดยไม่ต้องขายรถคันโปรดของคุณ หากคุณกำลังสงสัยว่ารถผ่อนอยู่เข้าเงินติดล้อได้ไหมสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อวางแผนทางการเงินได้เลยครับ 

สินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะและรีไฟแนนซ์ พร้อมบัตรติดล้อ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • ติดต่อโดยตรงได้ที่เงินติดล้อทุกสาขาใกล้บ้านท่าน
 • Facebook Inbox เงินติดล้อ: facebook.com/messages/t/ngerntidlor
 • โทรเข้า Call Center เงินติดล้อ: 088-088-0880
 • หรือกรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

เราพร้อมบริการคุณตลอด 24 ชั่วโมง!

ขอบคุณข้อมูลจาก : เฮงลิสซิ่ง

รถของคุณผ่อนหมดแล้วหรือยัง?
หมายเหตุ ผ่อนรถอยู่ก็ขอกู้ได้ เพียงคุณมีประวัติชำระที่ดี … เงินติดล้อก็รับ
กรุณากรอกชื่อภาษาไทย
กรุณากรอกนามสกุลภาษาไทย
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลข

การกดยืนยันข้อมูล แสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

เงินติดล้อ

บทความโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น