หน้าแรก อยากได้เงินกู้ ซ่อมเครดิตเน่า สร้างเครดิตดี

ซ่อมเครดิตเน่า สร้างเครดิตดี เริ่มต้นได้ ที่ “เงินติดล้อ”

กู้ไม่ผ่านเพราะติดบูโร! ติดแบล็กลิสต์! ความเข้าใจผิด ที่อยากให้คุณเข้าใจใหม่ วันนี้เงินติดล้อ จะพาทุกคนไปทำความ
รู้จักกับ “เครดิตบูโร” คำคุ้นหูที่อาจเป็นแผลใจของใครหลาย ๆ คน แต่แผลนี้รักษาให้หายได้ แค่ต้องเลือกให้ถูกที่!
และเครดิตบูโรจะเป็นอีก 1 ตัวช่วยสำคัญสำหรับคนที่คิดจะขอสินเชื่อ

ไขข้อข้องใจ เครดิตบูโรคืออะไร ?

เครดิตบูโร (Credit Bureau) หรือ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (“NCB”) เป็นบริษัทกลางที่ทำหน้าที่จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลของคนเป็นหนี้ เปรียบเสมือน “สมุดพก” ที่จะรวบรวมพฤติกรรม และประวัติการผ่อนชำระสินเชื่อทุกประเภท เช่น ข้อมูลการกู้ซื้อบ้าน ซื้อรถกับธนาคาร หรือสถาบันการเงินต่าง ๆ รวมถึงการผ่อนชำระบัตรเครดิต เหมือนเป็นสมุดพกประจำตัวนักเรียนคนนั้น ๆ ว่ามีพฤติกรรมการผ่อนชำระหนี้เป็นอย่างไร จ่ายครบ จ่ายตรง จ่ายช้า จ่ายขั้นต่ำ หรือค้างชำระนานขนาดไหน มีหนี้ที่ไหนบ้าง สมุดพกเล่มนี้จะเก็บข้อมูลตามข้อเท็จจริงไว้ทั้งหมด

โดยข้อมูลต่าง ๆ มาจากสถาบันการเงิน ผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อที่เป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิต หรือสมาชิกเครดิตบูโร ที่จะนำส่งข้อมูลให้เป็นประจำทุกเดือน และเมื่อได้เริ่มนำส่งข้อมูลในครั้งแรกแล้ว สถาบันการเงินนั้น ๆ จะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่นำส่งข้อมูล

เครดิตบูโรไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด

คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดว่าที่กู้ไม่ผ่านเป็นเพราะติดเครดิตบูโร หรือติดแบล็กลิสต์! แต่จริง ๆ แล้วเครดิตบูโร ไม่ได้ทำหน้าที่ขึ้นบัญชีดำ หรือมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อแต่อย่างใด โดยเครดิตบูโรมีหน้าที่จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลของลูกค้าที่ขอสินเชื่อ ซึ่งสามารถเปิดเผยข้อมูลประวัติการชำระหนี้ โดยต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน ตามข้อมูลเครดิตที่สมาชิกจัดส่งให้เท่านั้น!

ข้อมูลเครดิต ที่ถูกจัดเก็บ มีอะไรบ้าง ?
 1. ข้อมูลที่บ่งชี้ถึงตัวตน เช่น ชื่อ ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด สถานภาพการสมรส อาชีพ เลขที่บัตรประชาชน และในกรณีนิติบุคคล จะเป็นชื่อ ที่ตั้ง เลขทะเบียนนิติบุคคล เป็นต้น
 2. ข้อมูลสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติและประวัติการชำระสินเชื่อ เช่น ประวัติการกู้ซื้อบ้าน กู้ซื้อรถ ผ่อนบัตรเครดิตอยู่กี่ใบ มีสินเชื่อทั้งหมดกี่บัญชี ภาระหนี้ทั้งหมด และสถานะของแต่ละบัญชีว่าเป็นอย่างไรบ้าง รวมถึงประวัติการผ่อนชำระ ไม่ว่าจะจ่ายตรง จ่ายช้า ค้างนานขนาดไหน โดยทางเครดิตบูโรจะจัดเรียงข้อมูลประวัติการผ่อนชำระแต่ละเดือนเป็นชั้น ๆ ทั้งหมด 36 ชั้น หรือ 3 ปี
ใครมีสิทธิ์ดูข้อมูลเครดิตบูโรของเราได้บ้าง ?

คนที่จะมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลเครดิตบูโรของเรา จะมีเพียงตัวเรา และสถาบันการเงินที่เราให้ความยินยอมเท่านั้น! โดยสถาบันการเงินนั้น ๆ จะต้องเป็นสมาชิกเครดิตบูโร ถึงจะสามารถดูข้อมูลเครดิตของเราได้ และสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ 3 ปี

แต่เดี๋ยวก่อน! ถึงเครดิตบูโรไม่ได้ทำหน้าที่อนุมัติสินเชื่อ แต่ถ้าในอนาคตคุณวางแผนจะกู้เงิน สถาบันการเงินก็จะนำข้อมูลเครดิตบูโรไปใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ นั่นหมายความว่าถ้าคุณทำตัวน่ารัก ผ่อนตรง จ่ายครบ ไม่เคยค้าง ยิ่งทำตัวดีมากเท่าไหร่ ข้อมูลเหล่านี้ก็จะมีส่วนช่วยให้คุณกู้ผ่านได้ง่ายขึ้น และได้ดอกเบี้ยที่ถูกลงด้วย

เครดิตเน่าจริง หรือคิดไปเอง

แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสถานะเครดิตบูโรของเราตอนนี้เป็นแบบไหน ถ้าเคยค้างบ้างบางงวดประวัติจะเป็นอย่างไร วันนี้เงินติดล้อมีตัวอย่างสถานะบัญชีในรายงานข้อมูลเครดิต มาให้ทุกคนลองเช็กสุขภาพเครดิตตัวเองเบื้องต้น เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขอสินเชื่อ

เครดิตเน่าจริง หรือคิดไปเอง
10/010 = สถานะบัญชีปกติ
 • คนไม่เคยค้าง จ่ายตรง จ่ายครบ ไม่เคยผิดนัดชำระ ผ่อนตรงตามกำหนดทุกงวด ลูกค้าชั้นดีแบบนี้ ใคร ๆ ก็อยากได้
 • ในอดีตเคยค้างชำระ หรือจ่ายช้าบ้างบางงวด มีเป๋บ้างนิดหน่อย แต่ไม่นานเกิน 3 งวด ก็ไม่ต้องกังวล ประวัติเครดิตของคุณยังดูดีอยู่
11/011 = สถานะปิดบัญชี
 • ผ่อนตรง ผ่อนดี จ่ายจนครบตามจำนวน และปิดบัญชีเรียบร้อย ปิดจบอย่างสวยงาม
 • “คนเคยค้าง” เคยค้างชำระในอดีตบ้างเป็นบางงวด หรือบางคนที่ไม่สามารถชำระได้ตรงตามกำหนด ค้างชำระเป็นเวลานาน แต่ภายหลังกลับมาปิดหนี้ทั้งหมด ถึงแม้สถานะปิดบัญชีเรียบร้อย แต่ประวัติการชำระหนี้ล่าช้าจะยังคงอยู่ในเครดิตบูโรไปอีก 3 ปี และอาจมีผลต่อการพิจารณาในการยื่นกู้ครั้งต่อไป ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการพิจารณาของแต่ละสถาบันการเงิน
20/020 = สถานะค้างชำระหนี้เกิน 90 วัน
 • ค้างแล้ว ค้างอีก ค้างนานเกิน 3 งวด ปัจจุบันยังคงค้างอยู่ เข้าข่ายเป็นหนี้เสีย (NPL) แผลเต็มตัวขนาดนี้ การขอสินเชื่อครั้งถัดไปคงเป็นไปได้ยาก แต่แผลนี้รักษาได้ และจะค่อย ๆ จางลง ถ้าคุณสามารถกลับมาชำระหนี้ที่ค้างไว้ได้ทั้งหมดจนเป็นปัจจุบัน และถ้าทำได้สม่ำเสมออย่างน้อย 1 ปี ประวัติก็จะดูดีขึ้นด้วย แต่ประวัติที่เคยค้างชำระในอดีตก็จะยังถูกโชว์อยู่ในรายงานเครดิตบูโร ไม่สามารถลบออกได้ จนกว่าจะครบกำหนด 3 ปี
 • สำหรับคนที่ค้างเกิน 3 งวด แล้วมีความคิดที่ว่ารออีก 3 ปี ข้อมูลเครดิตบูโรก็หายแล้ว กรณีนี้ไม่หายนะครับ ถ้าคุณหนีหนี้ ทางบริษัทที่เป็นเจ้าหนี้ จะต้องรายงานผลการค้างชำระหนี้นี้แก่เครดิตบูโรทุกเดือน จนครบกำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ค้างชำระเกิน 90 วัน และข้อมูลเหล่านี้จะถูกจัดเก็บอยู่ในระบบของเครดิตบูโรต่อไปอีก 3 ปี รวมเป็น 8 ปี และคุณอาจถูกเจ้าหนี้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป ทางที่ดี รีบชำระหนี้ที่ค้างไว้ทั้งหมดให้เป็นปัจจุบันจะดีที่สุดครับ
40/040– อยู่ระหว่างชำระสินเชื่อ เพื่อปิดบัญชี
 • หากคุณปิดบัตรเครดิตไปแล้ว แต่ยังมียอดค้าง หรือแจ้งปิดบัตรเครดิต ก่อนสรุปยอดชำระงวดสุดท้าย สถานะบัญชีของคุณจะขึ้นเป็นรหัสสถานะบัญชี 40 ขอแนะนำให้รีบชำระยอดที่ค้างให้หมด รวมถึงชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพื่อให้การอัพเดทข้อมูลของเครดิตบูโรในรอบเดือนถัดไป สถานะบัญชีของคุณจะถูกเปลี่ยนจาก 40 เป็น 11 สถานะปิดบัญชี
 • ถ้าคุณเป็นหนี้กับบริษัทสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน และไม่สามารถผ่อนต่อได้ จนถึงขั้นถูกยึดรถขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาจัดการหนี้ที่ค้างอยู่ ในกรณีที่รถขายได้ในจำนวนเงินที่น้อยกว่าหนี้ที่ค้างอยู่ ทางลูกหนี้จำเป็นจะต้องนำเงินมาชำระเงินส่วนต่างเพื่อปิดบัญชี มิฉะนั้นจะมีรายการหนี้คงค้าง และขึ้นสถานะค้างชำระต่อไป

แต่เพื่อความมั่นใจ เตรียมตัวให้พร้อมก่อนขอสินเชื่อ เช็กสุขภาพเครดิตบูโร ได้ที่ไหนบ้าง กดเลย! หรือตรวจผ่านที่ทำการไปรษณีย์ หรือเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ แค่พกบัตรประชาชน ก็สามารถเช็กสุขภาพการเงินแบบสะดวกรวดเร็วกันได้แล้ว

ทำไมถึงกู้ไม่ผ่าน ?

กู้ไม่ผ่านอาจเป็นได้หลายสาเหตุ เช่น ไม่เข้าเงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงินนั้น ๆ อาจมีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด หรือข้อมูลเครดิตไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงิน ซึ่งอาจเป็นผลมาจากประวัติการผ่อนชำระหนี้ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีการจ่ายล่าช้า หรือค้างชำระติดต่อกันเป็นเวลานาน ซึ่งบางสถาบันการเงินจะดูจากประวัติการผ่อนชำระย้อนหลัง 6 เดือน, 9 เดือน, 12 เดือน หรือ 18 เดือน ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของแต่ละที่ เพื่อดูว่าคุณมีวินัย และความสามารถในการผ่อนชำระเป็นอย่างไร มีภาระหนี้มากกว่ารายรับหรือไม่ การผ่อนชำระตรงต่อเวลามากน้อยขนาดไหน ถ้าหากมีประวัติการค้างชำระหลายที่ และค้างเป็นเวลานานเกิน 3 งวด ก็มีสิทธิ์ที่จะถูกปฏิเสธสินเชื่อ หรือบางกรณีคุณอาจจะได้รับเงินกู้จำนวนไม่มาก หรือถูกคิดดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ซึ่งจะพิจารณาตามความสามารถในการผ่อนชำระของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ทางที่ดีควรรีบจัดการหนี้เดิมให้หมด ปิดให้จบ และหลังจากนั้นรอจนครบ 3 ปี ประวัติการค้างชำระก็จะหายไป หรือ ถ้ายังปิดไม่ไหว กัดฟันผ่อนอีกนิด พยายามจ่ายให้ครบ จ่ายให้ตรง อย่าให้ขาดแม้แต่เศษสตางค์ รวมถึงค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ด้วย และทำให้สม่ำเสมออย่างน้อย 1 ปี ยื่นกู้ครั้งต่อไปก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับการอนุมัติมากขึ้น

คนเดียวไม่ไหว ต้องใช้ตัวช่วย ทางออกของคนกู้ไม่ผ่าน แต่ต้องการเงินด่วน

 • การกู้ร่วมกับคนที่มีประวัติดี เพื่อให้ดูมีความน่าเชื่อถือ และมีความสามารถในการผ่อนชำระมากยิ่งขึ้น
 • หาคนค้ำเพื่อเพิ่มเครดิต และเพิ่มความมั่นใจให้ตัวผู้กู้มากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้ค้ำประกัน จะไม่ได้ถูกจัดเก็บข้อมูลในเครดิตบูโร เพราะผู้ค้ำประกันไม่ใช่คนขอกู้เงินหรือคนที่ขอสินเชื่อ แต่ถ้าในกรณีผู้ค้ำประกันเป็นผู้กู้ร่วมด้วย ก็ถือว่าเป็นผู้ขอกู้เงินหรือขอสินเชื่อด้วย ดังนั้น เครดิตบูโรจะเก็บข้อมูลในฐานะที่เป็นผู้กู้ร่วม ไม่ใช่ในฐานะผู้ค้ำประกัน

หากไม่สามารถหาผู้กู้ร่วม หรือหาคนค้ำไม่ได้ บริษัทสินเชื่อทะเบียนรถก็เป็นอีก 1 ตัวช่วย แต่จะกู้ทั้งที อยากให้กู้ให้ถูกที่ เลือกบริษัทสินเชื่อทะเบียนรถที่เป็นสมาชิกเครดิตบูโร สมาชิกจะนำส่งข้อมูลเป็นประจำทุกเดือน ได้ทั้งเงิน ได้ทั้งโอกาสที่จะซ่อม และสร้างเครดิตของคุณให้ดีขึ้นได้ด้วย แต่ถ้าคุณเลือกกู้กับบริษัทสินเชื่อที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเครดิตบูโร ข้อมูลการผ่อนชำระก็จะไม่ได้ถูกนำส่งนะครับ

เครดิตเน่า ซ่อมได้ที่เงินติดล้อ

หากคุณเคยผิดพลาด ชีวิตเคยสะดุด มีการค้างหรือผิดนัดชำระหนี้ ประวัติข้อมูลเครดิตไม่ดี เงินติดล้อช่วยได้!
เทคนิคเหล่านี้คือสิ่งที่เราอยากให้คุณ “ทำทันที!” จะช่วยให้ประวัติของคุณดีขึ้นอย่างแน่นอน

อย่าหนี
อย่าหาย
เข้าไปคุยก่อน

ติดต่อสถาบันการเงินที่เคยเป็นหนี้เพื่อชำระหนี้ที่ค้างให้เสร็จสิ้น แต่หากมีหนี้คงค้างจำนวนมากควรเจรจาต่อรองกับเจ้าหนี้ เพื่อขอลดหนี้ หรือปรับโครงสร้างหนี้

รวมหนี้
เพื่อรอด

ถ้าคุณเป็นหนี้หลายบริษัท และไม่สามารถผ่อนชำระไหว เราขอแนะนำให้คุณรวมหนี้มาไว้ที่เดียว ทำให้บริหารจัดการได้ง่ายยิ่งขึ้น และสามารถควบคุมรายจ่ายต่อเดือนได้ ซึ่งการเลือกใช้บริการ เงินติดล้อ บริษัทสินเชื่อทะเบียนรถที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครดิตบูโร ก็เป็นอีก 1 ตัวช่วยในการรวมหนี้ และนำเงินไปปิดหนี้ที่อื่น ๆ เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ และผ่อนชำระให้ตรงตามกำหนดจนครบสัญญา หรืออย่างน้อย 1 ปี ประวัติของคุณก็จะดีขึ้นอีกด้วย

เริ่มใหม่
อีกครั้ง
อย่างมีสติ

การรวมหนี้มาอยู่ที่เงินติดล้อ เราอยากให้คุณหยุดคิดสักนิด เริ่มต้นอย่างมีสติ เลือกกู้เท่าที่จำเป็น ในวงเงินที่คิดว่าสามารถผ่อนชำระไหว และเลือกผ่อนยาวไว้ก่อน เพื่อลดภาระหนี้ที่จะต้องผ่อนชำระคืนในแต่ละเดือน สินเชื่อทะเบียนรถเก๋งกระบะที่เงินติดล้อ คุณสามารถเลือกผ่อนยาวได้สูงสุด 60 เดือน และสูงสุด 24 เดือน สำหรับสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์

ที่เงินติดล้อ เครดิตดีสร้างได้ จำง่ายๆ แค่ 3 ข้อ

ไม่มีเครดิต ไม่เคยมีประวัติจะใช่ว่าดี สถาบันการเงินจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณมีวินัย และมีความสามารถในการผ่อนชำระ มาเริ่มสร้างเครดิตดีที่เงินติดล้อ 3 ข้อ จำง่ายๆ ถ้าทำได้ เครดิตดีแน่นอน

จำให้แม่น
จ่ายให้ตรง

อย่าละเลยที่จะผ่อนชำระให้ตรงเวลา ไม่ว่ายอดเงินจะมากหรือน้อย และการเลือกกำหนดวันผ่อนชำระ ก็เป็นสิ่งที่สำคัญ เลือกวันที่คุณคิดว่าสามารถจ่ายได้ จำวันให้แม่น ถึงกำหนดปุ๊บ จ่ายปั๊บ จ่ายให้ตรงตามยอด และวันที่กำหนด

ทำอย่าง
สม่ำเสมอ

การชำระหนี้ให้ครบ และตรงต่อเวลาอย่างสม่ำเสมอ จะแสดงให้เห็นถึงวินัยในการผ่อนชำระ และช่วยให้ประวัติการผ่อนชำระหนี้ของคุณจะดูดีขึ้น

มีเงินเหลือ
ให้รีบโปะ
แต่อย่ารีบปิด

และถ้าช่วงไหนที่คุณพอจะมีกำลัง เราขอแนะนำให้คุณ “โปะ” ที่เงินติดล้อ สินเชื่อทะเบียนรถเราใช้วิธีการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ซึ่งเป็นอัตราและวิธีคิดดอกเบี้ยที่สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ ยิ่งต้นลดมากเท่าไหร่ ดอกเบี้ยงวดถัด ๆ ไปก็จะลดลงตามไปด้วย แต่อย่าพึ่งรีบปิดบัญชี เพราะการผ่อนชำระตรงต่อเวลาอย่างสม่ำเสมอจนครบสัญญา หรืออย่างน้อย 1 ปี จะแสดงให้เห็นถึงวินัยในการผ่อนชำระส่งผลให้เครดิตของคุณดีขึ้น และมีโอกาสได้รับดอกเบี้ยที่ถูกลงด้วย แต่ไม่ต้องกังวลใจ ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉิน ต้องการใช้เงินด่วนเมื่อไหร่ อุ่นใจได้ด้วยบัตรติดล้อ กดเงินสดได้ทันที ที่ตู้ ATM ทั่วประเทศ ตลอด 24 ชม.

เป็นหนี้ได้ แต่เราอยากให้เป็นคุณเป็นหนี้แบบมีสติ กู้เท่าที่จำเป็น ในวงเงินที่ผ่อนชำระไหว
ที่สำคัญ “เครดิตบูโร ซ่อมได้” แค่ต้องเลือกให้ถูกที่!

เลือกกู้กับบริษัทสินเชื่อทะเบียนรถ หรือสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกเครดิตบูโร มีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้ หากคุณมีวินัยในการผ่อนชำระ ทำอย่างสม่ำเสมอจนครบสัญญา หรืออย่างน้อย 1 ปี เครดิตของคุณจะดีขึ้นได้แน่นอน และช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบที่โปร่งใส และเป็นธรรม

ซ่อมเครดิตเน่า สร้างเครดิตดี เริ่มต้นได้ ที่ “เงินติดล้อ” ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจ ได้ที่เงินติดล้อ ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ หรือ โทร. 088-088-0880
ไม่หนี ไม่หาย พร้อมรับสายตลอด 24 ชม. เงินติดล้อ ขอบคุณครับ