หน้าแรก แอปเงินติดล้อ แจ้งทุกการอัปเดต เปลี่ยนช่องทางการรับโค้ดส่วนลดผ่านแอปเงินติดล้อ

แจ้งทุกการอัปเดต

ใช้แอปเงินติดล้อเร็วลื่นโดนใจ ด้วยวิธี “เคลียร์แคช”

เปลี่ยนช่องทางการรับโค้ดส่วนลดผ่านแอปเงินติดล้อ

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป
 

เงินติดล้อขอแจ้งเปลี่ยนช่องทางการรับโค้ดส่วนลดผ่านแอปเงินติดล้อ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป ดังนี้


ช่องทางเดิม: กดรับโค้ดในเมนู “ของรางวัล”
ช่องทางใหม่: ลูกค้าจะได้รับโค้ดส่วนลดเติมน้ำมัน PT ทั้งหมด 2 ช่องทาง ดังนี้
  • ผ่านเมนู “แจ้งเตือน” บนแอปเงินติดล้อ
  • ผ่านทาง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้

โดยจะได้รับโค้ดภายใน 60 วัน หลังระบบแจ้งชำระการต่อประกันรถยนต์เรียบร้อยแล้ว

 

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการให้โค้ดส่วนลด กรณีลูกค้ายกเลิกกรมธรรม์ก่อน 60 วัน

 

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถกดรับโค้ดและใช้สิทธิ์ผ่านแอปเงินติดล้อได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 กรณีที่ลูกค้ายังไม่กดรับโค้ดหรือต่อประกันภายในวันดังกล่าว จะได้รับโค้ดทาง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป