หน้าแรก แอปเงินติดล้อ แจ้งทุกการอัปเดต ปิดให้บริการฟีเจอร์ “ช้อปได้เงินคืน”

แจ้งทุกการอัปเดต

ใช้แอปเงินติดล้อเร็วลื่นโดนใจ ด้วยวิธี “เคลียร์แคช”

แจ้งปิดให้บริการฟีเจอร์ ‘ช้อปได้เงินคืน’
ในแอปเงินติดล้อ

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

เงินติดล้อขอแจ้งปิดให้บริการฟีเจอร์ ‘ช้อปได้เงินคืน’ ในแอปพลิเคชันเงินติดล้อ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ คุณยังคงใช้ฟีเจอร์ ‘ช้อปได้เงินคืน’ และถอนเงินคืนสะสมในบัญชีผ่านแอปได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

หลังจากวันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป หากต้องการใช้งาน myCashback ต่อเนื่อง สามารถใช้บริการผ่านเว็บไซต์ https://mycashback.co/products หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทีม myCashback Support ได้ที่ https://mcb-cashback.crisp.help/th/