หน้าแรก ข่าวสาร ความยั่งยืน เงินติดล้อ จับมือ สมาชิกสมาคมสินเชื่อทะเบียนรถฯ ส่งเสริมความรู้การเงิน ชุมชนบ้านสันเก้ากอม จ.ตาก

เงินติดล้อ จับมือ สมาชิกสมาคมสินเชื่อทะเบียนรถฯ ส่งเสริมความรู้การเงิน ชุมชนบ้านสันเก้ากอม จ.ตาก

06 ตุลาคม 2566
เงินติดล้อ จับมือ สมาชิกสมาคมสินเชื่อทะเบียนรถฯ ส่งเสริมความรู้การเงิน ชุมชนบ้านสันเก้ากอม จ.ตาก

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR โดย คุณมิ่งขวัญ ประเสริฐศิวพร (ที่ 4 จากซ้าย แถวหน้า) ผู้ช่วยผู้จัดการงานส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเงิน พร้อมทีมงานอาสาชาวเงินติดล้อ จับมือตัวแทนจากบริษัท สมาชิกสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ (VTLA) ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการเงินภายใต้โครงการ “เรื่องเงินเรื่องสนุก ความสุขยั่งยืน” ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนสันเก้ากอม จ.ตาก จำนวนกว่า 50 คน ซึ่งถือเป็นการจัดกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการเงินขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบกิจกรรมสนุกสอดแทรกความรู้ เพื่อให้กลุ่มชาวบ้านสามารถนำความรู้ทางการเงินที่ได้รับ ไปปรับใช้ในวิถีชีวิตประจำวันของตนเองและครอบครัวได้จริง ภายใต้เจตนารมณ์ในการสร้างโอกาสทางความรู้เพื่อช่วยให้ผู้คนมีชีวิตหมุนต่อได้อย่างยั่งยืน โดยภายในกิจกรรมได้รับเกียรติจาก คุณพิษณุ ระหว่างปี (ที่ 2 จากขวา แถวบน) ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ต.แม่ระมาด เป็นตัวแทนให้การต้อนรับคณะทีมงานอย่างเป็นกันเอง ณ ศาลาอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านสันเก้ากอม อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อเร็วๆ นี้

โครงการ “เรื่องเงินเรื่องสนุก ความสุขยั่งยืน” จัดโดย สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ (VTLA) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ทางการเงินขั้นพื้นฐานให้กับชาวบ้านชาวชุมชนทั่วประเทศ โดยใช้หลักสูตร “ปลดหนี้ ชีวิตเป็นสุข” และ “ออมเงินง่ายๆ ที่ใครๆ ก็ทำได้” ผ่านความร่วมมือของสมาชิกสมาคมฯ ซึ่งปัจจุบันสมาคมมีสมาชิกผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตให้จากธนาคารแห่งประเทศไทยจำนวนรวม 15 ราย มีสาขารวมกันทั่วประเทศกว่า 11,000 สาขา และมีฐานลูกค้ารวมกันกว่า 5 ล้านราย โดย บมจ.เงินติดล้อ ถือเป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคมฯ ที่มุ่งส่งเสริมความรู้ด้านการเงินให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ และชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ภายใต้เจตนาในการสร้างโอกาสทางการเงินที่เป็นธรรมและโปร่งใส ควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสทางความรู้ที่ยั่งยืนให้กับผู้คนในสังคม

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น