หน้าแรก ข่าวสาร ความยั่งยืน เงินติดล้อ บ่มเพาะความรู้การเงินให้นักศึกษาปี 4 เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยทำงาน

เงินติดล้อ บ่มเพาะความรู้การเงินให้นักศึกษาปี 4 เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยทำงาน

11 มีนาคม 2567
เงินติดล้อ บ่มเพาะความรู้การเงินให้นักศึกษาปี 4 เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยทำงาน

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR โดย คุณมิ่งขวัญ ประเสริฐศิวพร (ที่ 3 จากขวา แถวแรก) ผู้ช่วยผู้จัดการงานส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเงิน นำทีมงานอาสาชาวเงินติดล้อจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการเงินแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 4 จำนวนกว่า 50 คน ในหลักสูตร “รู้เรื่องเงินก่อนทำงาน” เพื่อบ่มเพาะความรู้พื้นฐานด้านการเงินสำหรับเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ช่วงชีวิตวัยทำงาน อาทิ การวางแผนการเงิน การบริหารรายได้และค่าใช้จ่าย การคำนวณภาษีเงินได้ส่วนบุคคล รวมถึงการทำความรู้จักประเภทของหนี้สินที่ผู้เริ่มทำงานควรรู้ เพื่อนำเอาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เงินติดล้อได้ขยายโครงการ “นำความรู้สู่ชุมชน เพื่อชีวิตหมุนต่อได้” ไปยังกลุ่มนักศึกษา ภายในกิจกรรมได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ดลพร ศรีฟ้า (ที่ 4 จากขวา แถวแรก) อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มาร่วมสังเกตุการณ์กิจกรรมอย่างใกล้ชิด ณ สำนักงานใหญ่ บมจ.เงินติดล้อ อาคารอารีย์ ฮิลล์ เมื่อเร็วๆ นี้

  • ดูเพิ่มเติมดูอีก 2 ภาพ
เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น