หน้าแรก ข่าวสาร ความยั่งยืน เงินติดล้อ ส่งต่อความรู้ด้านการเงินให้กับนักเรียน ร.ร.ธรรมจารินีวิทยา

เงินติดล้อ ส่งต่อความรู้ด้านการเงินให้กับนักเรียน ร.ร.ธรรมจารินีวิทยา

19 กันยายน 2566
เงินติดล้อ ส่งต่อความรู้ด้านการเงินให้กับนักเรียน ร.ร.ธรรมจารินีวิทยา

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR โดย คุณมิ่งขวัญ ประเสริฐศิวพร (ที่ 5 จากขวา แถวยืน) ผู้ช่วยผู้จัดการงานส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเงิน นำทีมงานอาสาชาวเงินติดล้อจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการเงินแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา จำนวนกว่า 40 คน ในหลักสูตร “ความรู้ด้านการเงินขั้นพื้นฐาน” เพื่อช่วยปลูกฝังให้เยาวชนมีวินัยด้านการเงิน และนำเอาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เงินติดล้อได้ขยายโครงการไปยังกลุ่มเยาวชน เพื่อปูพื้นฐานและเสริมสร้างความรู้ด้านการเงินที่ดีให้แก่เยาวชน โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.แม่ชีอรรณอัมไพ ภาสศักดิ์ชัย (ที่ 6 จากซ้าย แถวยืน) ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทนให้การต้อนรับทีมงานอย่างเป็นกันเอง ณ หอประชุมกุลธิดา วู๊ดส์ โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา จังหวัดราชบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น