หน้าแรก ข่าวสาร ความยั่งยืน เงินติดล้อ จัดอบรมการใช้ VDO E-learning ให้เจ้าหน้าที่เรือนจำ โครงการกำลังใจฯ

เงินติดล้อ จัดอบรมการใช้ VDO E-learning ให้เจ้าหน้าที่เรือนจำ โครงการกำลังใจฯ

11 เมษายน 2565
เงินติดล้อ จัดอบรมการใช้ VDO E-learning ให้เจ้าหน้าที่เรือนจำ โครงการกำลังใจฯ

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) โดย นายมิ่งขวัญ ประเสริฐศิวพร (กรอบภาพบนซ้าย) ผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม นำทีมงานจัดกิจกรรมแนะนำวิธีการใช้งานคู่มือ VDO E-learning หลักสูตรความรู้พื้นฐานการเงินเพื่อการประกอบอาชีพ ให้กับเจ้าหน้าที่เรือนจำและทัณฑสถานในโครงการกำลังใจฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจวิธีและขั้นตอนการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะพื้นฐานด้านการประกอบอาชีพให้กับผู้ก้าวพลาด เพื่อสร้างความยั่งยืนในภารกิจคืนคนดีกลับสู่สังคม ตามเจตนารมณ์ของโครงการกำลังใจฯ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดในรูปแบบออนไลน์ Virtual Conference เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 เมื่อเร็วๆ นี้

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น