หน้าแรก ข่าวสาร ความยั่งยืน เงินติดล้อ รับรางวัล องค์กรสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคระหว่างประเทศฯ

เงินติดล้อ รับรางวัล องค์กรสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคระหว่างประเทศฯ

09 มิถุนายน 2566
เงินติดล้อ รับรางวัล องค์กรสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคระหว่างประเทศฯ

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR โดย คุณนิภา วนิชวัฒน์ (ขวา) ผู้บริหารระดับสูง สายงานกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน ขึ้นรับรางวัลในฐานะ “หน่วยงานที่สนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันควบคุมโรคระหว่างประเทศและประชากรต่างชาติในไทย” ซึ่งเป็นผลมาจากการสนับสนุนภารกิจควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้กับประชาชนทุกสัญชาติในประเทศไทยในช่วงปี 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนั้นไวรัสโควิด-19 เกิดการแพร่ระบาดอย่างหนัก โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ (ซ้าย) อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว ภายในงานประชุม “แผนปฏิบัติการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570)” จัดโดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆนี้

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา บมจ.เงินติดล้อ หรือ TIDLOR มีเจตนาในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางการเงินให้กับประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ (underbanked) และยังมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มลูกค้ารายย่อยสามารถเข้าถึงความคุ้มครองด้านประกันภัยได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังมุ่งสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมภายใต้แนวคิด SDGs: Sustainable Development Goals โดยให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสทางความรู้ด้านการเงินและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยความเชื่อว่าโอกาสทางความรู้จะช่วยให้ผู้คนมีชีวิตหมุนต่อได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนให้ผู้คนมีสุขภาพดีอย่างต่อเนื่อง

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น