หน้าแรก ข่าวสาร ความยั่งยืน เงินติดล้อ สนับสนุนทุนการศึกษา สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

เงินติดล้อ สนับสนุนทุนการศึกษา สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

23 มิถุนายน 2563
เงินติดล้อ สนับสนุนทุนการศึกษา สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด โดย นายพุฒิพงศ์ ภักดีพิพัฒน์กุล (ซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารสาขาและพัฒนาศักยภาพผู้นำฝ่ายขาย เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุน “โครงการทุนการศึกษาบุตร-ธิดา และสวัสดิการสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ” จำนวน 100,000 บาท โดยมี นายถิรพุทธิ์ เปรมาประยูรวงศา (ขวา) นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา และแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือโควิด-19 ให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ ณ สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ อาคารตึกช้าง กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ การสนับสนุนทุนการศึกษาดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในโครงการ “น้ำใจชาวเงินติดล้อ เพื่อชีวิตหมุนต่อได้” จัดขึ้นเพื่อแบ่งปันน้ำใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น