ตอบทุกคำถาม

เกี่ยวกับสินเชื่อ

คอนโด

ตอบ :

เงินติดล้อรับพิจารณาโฉนดที่ปลอดภาระผูกพันเท่านั้น โดยต้องเป็นหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (คอนโดมิเนียม) (ครุฑสีแดง) เท่านั้น

*ผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ในโฉนดต้องเป็นเจ้าของเพียงผู้เดียวและชื่อ-นามสกุลตรงกับผู้ขอสินเชื่อเท่านั้น

ตอบ :

คุณสมบัติผู้จัดสินเชื่อเพื่อคนมีคอนโด สมัครง่าย ได้เงินไว เพียงมีคุณสมบัติดังนี้

 1. ผู้ยื่นจัดสินเชื่ออายุตั้งแต่ 20-70 ปีบริบูรณ์
 2. เป็นบุคคลธรรมดา (ไม่รับนิติบุคคล)
 3. ไม่มีกำหนดระยะเวลาถือครองกรมสิทธิ์ ถือครองกี่วันก็ยื่นเรื่องได้
 4. สมัครได้ทุกอาชีพ
  1. ลูกจ้าง หรือพนักงานประจำ มีอายุงาน 6 เดือนขึ้นไป
  2. ธุรกิจส่วนตัว มีอายุธุรกิจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

ลูกค้า 1 คน สามารถทำได้ 1 สัญญาเท่านั้น

ตอบ :

เอกสารที่ใช้ในการยื่นเรื่องจัดสินเชื่อ มีเพียง 6 รายการ ดังนี้

 1. บัตรประชาชนตัวจริง
 2. หนังสือเเสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (คอนโดมิเนียม) ตัวจริง
 3. สำเนาใบเสร็จ หรือรูปถ่ายใบเสร็จ หรือเอกการแสดงการชำระค่าส่วนกลางอาคารชุด ปี/งวดล่าสุด
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (ชื่อตรงกับผู้กู้)
 6. หนังสือรับรองราคาประเมินจากกรมที่ดิน (อายุไม่เกิน 30 วัน)

หากจำเป็นต้องมีเอกสารอื่นๆ ประกอบการพิจารณา จะมีเจ้าหน้าที่ขอเอกสารเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ตอบ :

เงินติดล้อยังไม่มีบริการสินเชื่อเพื่อคนมีคอนโดบริเวณพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ จะนะ, สะบ้าย้อย, เทพา, นาทวี

ตอบ :

อัตราดอกเบี้ย 0.68% ต่อเดือน เป็นดอกเบี้ยแบบคงที่ต่อเดือน ซึ่งเทียบเคียงจากดอกเบี้ยที่แท้จริงแบบลดต้นลดดอกในอัตรา 14.73% ต่อปี (โดยคำนวณเทียบเคียงจากระยะเวลาการกู้ 12 เดือน)

ตอบ :

วงเงินอนุมัติสูงสุด 200,000 บาท โดยการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อและวงเงินกู้ขึ้นอยู่กับมูลค่าห้องชุด (คอนโดมิเนียม) และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

ตอบ :

ระยะเวลาพิจารณาอนุมัติ 1-3 วันทำการ นับจากวันที่ยื่นเอกสารครบถ้วน

ตอบ :

จัดสินเชื่อเพื่อคนมีคอนโดกับเงินติดล้อ ไม่จำเป็นต้องใช้ผู้ค้ำประกัน

ตอบ :

สำหรับการจัดสินเชื่อเพื่อคนมีคอนโด ปัจจุบันลูกค้าสามารถจัดได้ 1 ท่านต่อหนังสือเเสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (คอนโดมิเนียม) หรือหากสนใจจัดสินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะ หรือสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์เพื่อใช้วงเงินเพิ่มเติม เรายินดีให้คำปรึกษา

ติดต่อ Call Center ที่เบอร์ 088-088-0880 ได้ตลอด 24 ชม.
หรือสามารถติดต่อสาขาเงินติดล้อได้ทุกสาขาใกล้บ้าน
สามารถพูดคุยกับเรา ผ่าน Chat ได้ที่ Facebook เงินติดล้อ

ตอบ :

ระยะเวลาผ่อนชำระ ตั้งแต่ 12 - 60 งวด

ตอบ :

ปิดเมื่อไหร่ก็ได้  โดยดอกเบี้ยคำนวณถึงวันที่ปิดบัญชีเท่านั้น และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ แอบแฝง

ตอบ :

หลังจากที่ปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว จะได้รับโฉนดคืนภายใน 15 วันทำการ

ตอบ :

ได้ โดยสามารถแจ้งอาชีพและแหล่งที่มาของรายได้แทนเอกสารแสดงรายได้กับน้องพนักงานสาขาได้เลย