หน้าแรก > บทความ > การเงินน่ารู้ > การบริหารหนี้ > เช็กให้ดี!​ 5 จุดที่ต้องตรวจสอบก่อนเซ็น สัญญาเงินกู้

เช็กให้ดี!​ 5 จุดที่ต้องตรวจสอบก่อนเซ็น สัญญาเงินกู้

VIEW 4439 คน
เช็กให้ดี!​ 5 จุดที่ต้องตรวจสอบก่อนเซ็น สัญญาเงินกู้
สนใจสมัครสินเชื่อ
Enter security code:
 Security code
เรื่องเงินไม่เข้าใครออกใครจริงๆ บทจะต้องใช้เงินจำนวนมากก็โผล่มาดื้อๆ ทำให้คนที่กำลังตกที่นั่งลำบาก ต้องหาเงินจำนวนมากให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ลองค้นบัญชีเงินฝากก็ต้องปาดเหงื่อ เพราะเงินออมไม่เพียงพอต่อยอดที่ต้องการ จะให้ไป กู้เงินด่วนนอกระบบ ดอกเบี้ยโหด ก็คงจะไม่ไหว หนทางสุดท้ายก็คือ การขอสินเชื่อ แต่จะกู้ทั้งทีก็ต้องเช็คใบสัญญากู้เงิน หรือแบบฟอร์มสัญญากู้ยืมเงินให้ดี
 

สัญญาเงินกู้ คืออะไร ทำไมต้องให้ความสำคัญที่สุด


สัญญาเงินกู้ หรือสัญญากู้ยืมเงิน คือ สัญญาประเภทหนึ่งที่ใช้สำหรับการกู้ยืมเงินสดด้วยเหตุผลต่างๆ เป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ประโยชน์ต่อการกู้ยืมเงินของทั้งสองฝ่าย คือ “ผู้กู้เงิน” และ “ผู้ให้กู้เงิน”

โดยมีหลักฐานการกู้ยืมเงิน และหลักฐานการชำระหนี้ที่เรียกว่า ใบสัญญาเงินกู้ ซึ่งลักษณะที่สำคัญของ สัญญากู้ยืมเงิน แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ
 1. ผู้ให้กู้เงินต้องโอนกรรมสิทธิ์ในเงินให้กับผู้กู้เงิน
 2. ผู้กู้เงินจะต้องคืนเงินในจำนวนที่เท่ากันแทนเงินที่ยืมไป
 3. สัญญากู้ยืมจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อส่งเงินกู้
ดังนั้น เพื่อป้องกันการถูกเอาเปรียบจากใบสัญญาเงินกู้ ก่อนเซ็นลายเซ็นลงในใบแบบฟอร์มสัญญากู้เงิน ผู้กู้เงินจะต้องตรวจสอบข้อมูล และทำความเข้าใจในเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุเอาไว้ด้วย เพราะต่อให้ใบสัญญาจะไม่มีรูปแบบตายตัว แต่ถ้ามีลายเซ็นของผู้กู้เงิน ถือว่าผู้กู้เงินได้ยอมรับเงื่อนไขหรือข้อตกลงในใบสัญญากู้ยืมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

แบบฟอร์มสัญญาเงินกู้

(สำหรับแบบฟอร์มสัญญาเงินกู้ในภาพข้างบนนี้ เป็นเพียงการยกตัวอย่างให้เห็นข้อมูลภายในสัญญาเท่านั้นนะครับ และไม่ใช่แบบฟอร์มสัญญาเงินกู้ของเงินติดล้อ)
 

ตรวจสอบให้ดีกับ 5 จุดสำคัญใน ใบสัญญาเงินกู้


รายละเอียดในใบสัญญากู้เงินมีหลายส่วนที่ผู้กู้เงินต้องเช็คให้ละเอียด เพื่อปกป้องสิทธิ์ของตนเองตามกฎหมาย แต่ยังมี 5 จุดสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามก่อนจรดปากกาเซ็นลงในใบสัญญากู้ยืมเงิน ดังนี้
 1. ยอดเงินต้น


  ยอดเงินต้นหรือจำนวนเงินสุทธิที่ผู้กู้ต้องการกู้เป็นสิ่งที่ต้องตรวจสอบอย่างแรกว่าที่ระบุเอาไว้ในสัญญากู้ยืมตรงกับที่ตกลงกันไว้หรือไม่ ดังนั้น ก่อนเซ็นใบสัญญากู้เงิน ผู้กู้ต้องตรวจสอบยอดเงินต้นด้วย เพราะตัวเลขอาจผิดพลาด หรือเกิดการตุกติกจากอีกฝ่าย และยังส่งผลต่อยอดดอกเบี้ยที่ผู้กู้เงินต้องชำระในภายหลังอีกด้วย
 2. อัตราดอกเบี้ย


  การยืมเงิน กู้เงิน หรือขอสินเชื่อ จะมีอัตราดอกเบี้ยพ่วงมากับยอดเงินต้นที่ขอกู้ไปด้วยเสมอ โดยอัตราดอกเบี้ยจะถูกระบุเอาไว้ในใบสัญญาเงินกู้ และหน้าที่ของผู้กู้เงินคือตรวจสอบว่า อัตราดอกเบี้ยเป็นธรรมหรือไม่

  พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ระบุเอาไว้ว่า ในกรณีที่ขอกู้ยืมเงินกับนิติบุคคล อัตราดอกเบี้ยห้ามเกิน 15% ต่อไป และในกรณีกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงิน อัตราดอกเบี้ยเกิน 15% ได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของธนาคารแห่งประเทศไทย
 3. ยอดผ่อนต่อเดือน


  เมื่อเงินไม่พอใช้ ทางเดียวคือ ขอสินเชื่อ ซึ่งข้อดีของการขอสินเชื่อคือ สามารถผ่อนจ่ายได้ ดังนั้น ผู้กู้เงินต้องตรวจสอบยอดผ่อนต่อเดือนที่ระบุในใบสัญญากู้ยืมว่าตรงตามที่ตกลงหรือไม่

  ในกรณีที่ทำการขอกู้เงินกับสถาบันการเงินหรือบริษัทสินเชื่อ ทางสถาบันการเงินจะมี “ตารางยอดผ่อนต่อเดือน”​ ที่ผู้กู้ต้องผ่อนจ่ายให้กับสถาบันการเงินหรือบริษัทสินเชื่อ ซึ่งสิ่งนี้ก็ต้องตรวจสอบให้ดีเช่นเดียวกัน
 4. ระยะเวลาชำระหนี้


  ในกรณีที่ผู้กู้เงินขอกู้เงินกับสถาบันการเงินหรือบริษัทสินเชื่อ ข้อมูลของระยะเวลาชำระหนี้จะต้องสอดคล้องกับยอดผ่อนต่อเดือนตามตารางการผ่อนจ่ายที่ระบุเอาไว้ ก่อนจะเซ็นใบสัญญากู้ยืมต้องตรวจสอบทั้งควบคู่กัน และที่สำคัญต้องดูวันเริ่มสัญญา และวันที่จบลงของสัญญาด้วย มิเช่นนั้น จะถือว่า ผู้กู้เงินยอมรับข้อตกลงทั้งหมดด้วยความยินยอมแล้ว

  ทั้งหมดก็เพื่อประโยชน์ของผู้กู้เงินที่จะสามารถจัดแจงเงินในส่วนที่ต้องผ่อนจ่ายต่อเดือนให้กับสถาบันการเงินหรือบริษัทสินเชื่อ ป้องกันไม่ให้เกิดการผิดเงื่อนไขในการชำระหนี้ที่จะเกิดในลำดับถัดไป
 5. เงื่อนไขการผิดชำระหนี้


  การชำระหนี้ตามใบสัญญาเงินกู้ ถือเป็นหน้าที่ที่ผู้กู้เงินต้องรับผิดชอบ ดังนั้น ถ้าไม่ชำระหนี้ตามวันและจำนวนเงินที่ระบุเอาไว้ ผู้กู้เงินจะอยู่ในสถานะ “ผู้ผิดนัด” ทันที  เพราะใบสัญญากู้ยืมจะระบุข้อมูลไว้อย่างชัดเจน ซึ่งนี่เป็นอีกหนึ่งหน้าที่ที่ผู้กู้ยืมเงินต้องตรวจสอบให้ดีก่อนเซ็นสัญญา
สินเชื่อทะเบียนรถ เงินติดล้อ
 

เปลี่ยนรถให้เป็นเงิน ด้วย สินเชื่อทะเบียนรถ จาก เงินติดล้อ


ขอสินเชื่อที่ไหนดี น่าจะเป็นคำถามที่ทำให้ผู้กู้เงินกำลังคิดหนัก เพราะมีบริษัทสินเชื่อให้เลือกใช้บริการเยอะมาก แต่ถ้ากำลังมองหา สินเชื่อทะเบียนรถ เพราะมีทรัพย์สินเป็น “รถยนต์” แล้วอยากนำมาเปลี่ยนเป็นเงินก้อน ที่จะทำให้สภาพการเงินที่ติดขัดกลับมาคล่องตัวอีกครั้ง เงินติดล้อ สามารถช่วยได้
 

สินเชื่อทะเบียนรถ ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก ผ่อนหนักให้เป็นเบา


เงินติดล้อ จะคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก หรือสามารถ “โปะหนี้” เพื่อปิดบัญชีได้ ซึ่งหมายถึงว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้กู้เงินจ่ายเงินต้นมามากเท่าไหร่ ดอกเบี้ยก็จะถูกลดลงตามเงินต้นที่จ่ายมา ซึ่งจะทำให้ผู้กู้เงินสามารถปลดหนี้ได้ไวขึ้น

หากอยากรู้เกี่ยวกับวิธีคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกของเงินติดล้อ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่หน้านี้เลย >>ไม่อยากพลาด ต้องดู! สิ่งที่ควรรู้ก่อนขอสินเชื่อทะเบียนรถ

สรุป

ก่อนเซ็นลายเซ็นลงในแบบฟอร์มใบสัญญาเงินกู้ ผู้กู้เงินควรตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดต่าง ให้ครบถ้วน เช่น ยอดเงินต้น ยอดผ่อนชำระ อัตราดอกเบี้ย ฯลฯ เพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของตนเอง และทำให้ผู้กู้เงินสามารถบริหารการเงินได้อย่างไม่ติดขัด ส่งผลให้จ่ายเงินตรงเวลา ไม่เป็นผู้ผิดนัดตามใบสัญญากู้ยืม เมื่อผู้กู้เงินสามารถจัดการกับเงินที่มีอยู่ได้แล้วก็จะสามารถทำตามเงื่อนไขการจ่ายหนี้ที่ถูกระบุเอาไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
 • ติดต่อโดยตรงได้ที่เงินติดล้อทุกสาขาใกล้บ้านท่าน
 • Facebook Inbox เงินติดล้อ: facebook.com/messages/t/ngerntidlor
 • โทรเข้า Call Center เงินติดล้อ: 088-088-0880
 • หรือกรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่
เราพร้อมบริการคุณตลอด 24 ชั่วโมง!
สนใจสมัครสินเชื่อ
Enter security code:
 Security code

Back to top