หน้าแรก ติดล้อสตอรี่ ความยั่งยืน รวมพลัง “เราต้องรอด” ผ่านวิกฤติ Covid-19

รวมพลัง “เราต้องรอด” ผ่านวิกฤติ Covid-19

03 กันยายน 2564
รวมพลัง “เราต้องรอด” ผ่านวิกฤติ Covid-19

บทเรียนหนึ่งที่ชาวเงินติดล้อได้เรียนรู้จากหลายวิกฤติที่ผ่านมาก็คือ การร่วมมือร่วมใจ รวมพลัง ซึ่งเป็น DNA ของชาวเงินติดล้อทุกคน ที่จะช่วยหมุนพาทุกคนให้รอดและผ่านสถานการณ์ต่างๆ ไปได้ด้วยกัน และเป็นที่มาสำคัญของทีม “จิตอาสาเงินติดล้อ” เพื่อช่วยเหลืองานจิตอาสาของเพจ “เราต้องรอด” เฟซบุ๊กเพจที่เหล่านักแสดงและอินฟลูเอนเซอร์ร่วมกันตั้งขึ้นเพื่อประสานงานช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด19 ในด้านต่างๆ

แม้ปัจจุบันเงินติดล้อจะมีนโยบายช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด19 โดยการออกมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เพื่อหวังช่วยบรรเทาปัญหาภาระหนี้ของคนไทย แต่เมื่อเห็นโอกาสใหม่ๆ ที่จะช่วยเหลือสังคมให้รอดจากวิกฤติครั้งนี้ได้ ชาวเงินติดล้อก็ไม่ลังเลที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ

ทีม “จิตอาสาเงินติดล้อ” มีจุดเริ่มต้นจากการที่ “ทีมแชทบอทเงินติดล้อ” ได้เข้าไปช่วยบริษัทบอทน้อยในการพัฒนาระบบแชทบอทของเพจเราต้องรอด เพื่อให้แชทบอทสามารถตอบรับการขอความช่วยเหลือที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นๆ ทุกวัน คัดกรองผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งต่อไปยังทีมแพทย์ได้ทันเวลา ทีมจึงมีการแชร์ไอเดียกันและเห็นว่าเราน่าจะใช้ศักยภาพที่มีไปช่วยเหลืองานอาสาส่วนนี้ได้

งานอาสาส่วนนี้เป็นงานที่ท้าทายเพราะต้องแข่งขันกับเวลาของความเจ็บป่วย ความเป็นความตาย ฉะนั้นทีมอาสาของเราทุกคนจึงมุ่งพัฒนาระบบให้ตอบโจทย์ทั้งผู้ป่วยและทีมงานที่สุด และด้วยความตั้งใจทั้งหมดที่เรามีมันผลักดันให้เราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองโดยคำนึงถึงเพียงผลประโยชน์ของทีมงาน ผู้ป่วย และสังคมเป็นหลัก

“พอมีโอกาสเข้าไปช่วยจริงๆ เราจึงได้คุยกับทีมงานรวมถึงทีมกลุ่มคุณหมออาสา ทำให้เห็นว่ายังมีอีกหลายจุดที่สามารถนำศักยภาพของชาวเงินติดล้อเข้าไปช่วยเติมเต็มได้ จึงนำมาแชร์กับพี่ๆ ผู้บริหารซึ่งไม่เพียงได้รับความเห็นด้วย แต่ยังช่วยเหลือสนับสนุนการทำงานอาสาครั้งนี้อย่างเต็มที่มากกว่าที่เราคาดเอาไว้”

จึงเป็นที่มาในการรวมตัวอาสาจากทุกแผนกของเงินติดล้อ เพื่อช่วยเหลือผู้คนจากวิกฤติโควิด ซึ่งเราได้ร่วมมือกับเพจเราต้องรอดโดยแบ่งทีมอาสาเป็นทั้งหมด 2 ทีม ดังนี้

ทีมแรก “ทีม NTL Care” เป็นอาสาที่ดูแลลูกค้าเงินติดล้อ ทำหน้าที่โทรติดต่อสอบถามลูกค้าที่ป่วยเป็นโควิด ว่าได้รับการรักษาหรือยังและให้คำแนะนำวิธีการดูแลตัวเองตัวเองระหว่างรอเข้ารับการรักษา พร้อมบอกช่องทางการขอความช่วยเหลือด้านอื่นๆ และส่ง “กล่องกำลังใจ” ซึ่งภายในกล่องประกอบไปด้วยกลุ่มยาสามัญที่จำเป็น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอลล์และอาหารเครื่องดื่ม ให้ลูกค้าเงินติดล้อถึงที่บ้านเพื่อแสดงถึงความห่วงใยจากเงินติดล้อ

และทีมที่สอง “ทีมแอดมินเพจ” เป็นทีมอาสาที่ไปช่วยตอบแชทในเพจเราต้องรอด ทำหน้าที่ขอข้อมูลจากผู้ป่วยเพื่อลงทะเบียนหาเตียง ให้คำแนะนำ รวมถึง ให้กำลังใจกับผู้ป่วยและญาติที่ติดต่อเข้ามา พร้อมส่งผู้ป่วย ไปยังทีมแพทย์อาสาของเพจเราต้องรอด โดยมีเทรนเนอร์จากทีม Financial Education มาอบรมให้ความรู้ที่จำเป็นให้อาสาสามารถตอบคำถามและให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยเบื้องต้นได้

ทีมแอดมินเพจ

“ในสถานการณ์โควิดลูกค้าที่สาขาก็น้อยลง เลยคิดว่าเราน่าจะใช้เวลาช่วงนี้ให้เกิดประโยชน์กับคนอื่นๆ ก่อนหน้านั้นก็ไม่ทราบขั้นตอนเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดเลย แต่พอเป็นจิตอาสาก็มีความรู้เพิ่มมากขึ้น เริ่มทำหน้าที่จิตอาสาได้ไม่นานก็มีคนป่วยขอความช่วยเหลือเข้ามา ซึ่งเราก็ต้องส่งแบบฟอร์มทั้งหมด 11 ข้อกลับไปให้เขากรอก ตอนนั้นเขาก็บอกว่ามีอาการเหนื่อยๆ แล้วก็ตอบแบบฟอร์มกลับมาไม่ครบ เราก็พยายามช่วยเหลือเขาเรื่อยๆ จนเขาตอบได้ครบทั้งหมด ได้เลขเคส และมีรถรับตัวไปรักษา ซึ่งเราก็ดีใจมาก แล้วก็คิดว่าสิ่งที่เราช่วยเขาไปมันแค่ส่วนเล็กๆ แต่สิ่งที่เราได้รับกลับมาคือความรู้สึกว่าชีวิตเรามีค่ามากขึ้น จากการได้ช่วยเหลือคนอื่น”

การรวมพลังของชาวเงินติดล้อแต่ละทีมเพื่อร่วมเป็นจิตอาสาในครั้งนี้ ไม่ได้เพียงทำให้ชาวเงินติดล้อมีโอกาสตอกย้ำเจตนารมณ์ขององค์กรในการช่วยเหลือและให้โอกาสผู้อื่นในสังคมเท่านั้น แต่ประสบการณ์ที่มีค่าครั้งนี้กลับตอบแทนจิตอาสาเงินติดล้อแต่ละคนด้วยการเรียนรู้และความอิ่มใจทั้งในฐานะผู้ให้และผู้รับ

แม้เรื่องราวของ “จิตอาสาเงินติดล้อ” ในครั้งนี้ จะเป็นเพียงกลุ่มพลังเล็ก ๆ ที่ส่งต่อกำลังใจ และร่วมกันช่วยเหลือคนในสังคมและลูกค้าเงินติดล้อที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตินี้ แต่พลังของชาวเงินติดล้อที่จะร่วมกันจับมือ ช่วยเหลือ จะเป็นกลุ่มพลังที่แข็งแรงพร้อมเคลื่อนสังคมไทยให้หมุนต่อไปข้างหน้าได้ท่ามกลางวิกฤติโควิด19

และนี่ก็คือ…อีกหนึ่งเรื่องราวที่ตอกย้ำ DNA ของชาวเงินติดล้อที่ควรค่ากับความภาคภูมิใจ

เงินติดล้อ

ติดล้อสตอรี่โดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางเงินที่ดีขึ้น