หน้าแรก ติดล้อสตอรี่ น้ำใจชาวเงินติดล้อ เพื่อชีวิตหมุนต่อได้

น้ำใจชาวเงินติดล้อ เพื่อชีวิตหมุนต่อได้

29 มิถุนายน 2563
น้ำใจชาวเงินติดล้อ เพื่อชีวิตหมุนต่อได้

นอกจากข่าวร้ายที่มาจากยอดผู้ติดเชื้อและยอดผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกทุกวัน สิ่งหนึ่งที่ควรบันทึกไว้ก็คือเรื่องราวดี ๆ ที่มาจากการ ‘แบ่งปัน’ ที่เกิดขึ้นทั่วประเทศไทย เป็น ‘น้ำใจ’ ที่สร้างรอยยิ้มและความหวังให้คนที่ได้รับผลกระทบให้สามารถยืนหยัดสู้กับโควิด-19 ต่อไปได้

แน่นอนว่า เงินติดล้อเชื่อในแนวคิดการช่วยเหลืออย่างยั่งยืน มากกว่าการช่วยแบบครั้งเดียวจบแล้วจากไป ซึ่งไม่ได้ทำให้กลุ่มคนที่ได้รับความช่วยเหลือสามารถช่วยตนเองต่อไปได้ โครงการช่วยเหลือสังคมที่เราทำมาตลอด จึงเป็นการอบรมให้ความรู้ทางการเงิน ให้กับคนในชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ

แต่การช่วยเหลือระยะสั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแบบทันท่วงทีก็มีความจำเป็น โดยเฉพาะเมื่อมีสถานการณ์วิกฤติหนัก ๆ เกิดขึ้นในสังคมไทย และส่งผลให้คนจำนวนมากต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

สถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้น จึงเป็นอีกครั้งที่เงินติดล้อระดมสรรพกำลัง ผ่านโครงการ ‘น้ำใจชาวเงินติดล้อ เพื่อชีวิตหมุนต่อได้’ เพื่อให้การช่วยเหลือทั้งระยะสั้นและระยะยาวกับกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มี ‘ภารกิจด่วนเงินติดล้อ’ เพื่อช่วยเหลือและให้คำแนะนำลูกค้าและประชาชนทั่วไป ในการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เยียวยาจากภาครัฐ และเป็นสื่อกลางในการจ้างงานผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ช่วยระยะสั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า

การช่วยเหลือระยะสั้น ในสถานการณ์โควิด-19 ของเงินติดล้อ มาจากการที่พนักงานสาขาซึ่งอยู่ในพื้นที่ ได้พบเห็นความเดือดร้อนของกลุ่มคนที่มีความเปราะบางทางเศรษฐกิจที่หาเช้า-กินค่ำ ซึ่งเมื่อตกงาน ขาดรายได้ ก็ขาดเงินที่จะนำไปหาซื้ออาหารหรือของใช้จำเป็นมายังชีพ เป็นที่มาให้อยากแบ่งปัน ‘ถุงยังชีพ’ หรือ ‘ถุงปันสุข’ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของคนในชุมชน

ผู้บริหารเงินติดล้อก็เห็นด้วยกับแนวคิดนี้ จึงสนับสนุนด้วยการเพิ่มเงินทุนสำหรับให้แต่ละสาขาได้นำไปใช้ซื้อสิ่งของจำเป็นใส่ในถุงปันสุขเพิ่มอีก 2 เท่า

ขณะเดียวกัน ยังได้รับการสนับสนุนจากการร่วมบริจาคเงินตามกำลังทรัพย์ของชาวเงินติดล้อ และการร่วมบริจาคเงินผ่านกิจกรรมประมูลของรักของหวง ของผู้บริหาร เพื่อนำรายได้เกือบ 3 แสนบาทที่ได้จากการประมูล ไปสมทบเพื่อซื้อหาของกิน ของใช้ที่จำเป็นมาใส่ในถุงปันสุข

นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้ง ‘ชั้นปันสุข’ บริเวณหน้าสาขาของเงินติดล้อที่อยู่ในพื้นที่ใกล้กับชุมชนที่มีผู้ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก เช่น ชุมชนแออัดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ชุมชนคลองเตย ชุมชนห้วยขวาง ชุมชนทุ่งสองห้อง ฯลฯ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าของเงินติดล้อหรือไม่ สามารถเข้ามาหยิบสิ่งของต่าง ๆ เช่น นม ขนมสำหรับเด็ก ข้าวสาร อาหารแห้ง ซึ่งพนักงานสาขาของเงินติดล้อจัดซื้อมาจากร้านค้าในชุมชน ไปใช้ได้ตามความจำเป็น

และเมื่อไหร่ที่ข้าวของที่อยู่บนชั้นปันสุขเริ่มพร่อง นอกจากพนักงานสาขาจะนำเงินที่ได้มาจากโครงการ ‘น้ำใจชาวเงินติดล้อ’ ไปหาซื้อของมาเพิ่มเติมแล้ว ยังมีน้ำใจจากลูกค้าของเงินติดล้อ ที่อยากจะร่วมด้วยช่วยกัน ขอนำข้าวของต่าง ๆ มาร่วมวางบนชั้นปันสุข เพื่อแบ่งปันให้กับคนที่ยากลำบากกว่าด้วย

ช่วยระยะยาว...เพื่อให้ยืนได้อย่างยั่งยืน

ขณะเดียวกัน เงินติดล้อก็พยายามหาทางช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบาง ที่เป็นคนฐานรากซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 แบบยั่งยืนพร้อมกันไปด้วย

โดยการสนับสนุนของ CVC Capital Partners ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นของเงินติดล้อ เราได้มอบเงินบริจาคสมทบกองทุน ‘สู้วิกฤติให้น้องอิ่ม’ สำหรับนักเรียนยากจนพิเศษ ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ของ กสศ.(กรมส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา)

เพราะตามปกตินักเรียนที่ยากจนพิเศษกลุ่มนี้ จะพึ่งพาอาหารทั้งมื้อเช้า และมื้อกลางวัน ซึ่งถือเป็นอาหารมื้อที่ดีที่สุด มีคุณค่าโภชนาการครบถ้วนที่สุด ที่โรงเรียนจัดให้รับประทานเป็นหลักในช่วงเวลาเปิดเทอม แต่เมื่อเกิดสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาด จนโรงเรียนต้องเลื่อนเวลาเปิดเทอมออกไป เด็ก ๆ กลุ่มนี้จึงต้องอดมื้อ กินมื้อ บางมื้ออาศัยกินข้าวกับผักกาดต้ม หรือแม้กระทั่งข้าวกับน้ำเปล่า

การช่วยให้เด็กนักเรียนกลุ่มนี้มีกิน และสามารถกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้เมื่อเปิดเทอม จึงเป็นแนวทางที่เงินติดล้อเชื่อว่าจะช่วยสร้างโอกาสให้เด็ก ๆ ยากจนเหล่านี้มีอนาคตที่ดีขึ้นได้ต่อไป

นอกจากนี้ เงินติดล้อยังร่วมบริจาคเงินสมทบทุนในโครงการช่วยเหลือคนตกงาน รวมถึงคนเร่ร่อนและคนไร้บ้าน ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ไม่ต่างจากกลุ่มคนอื่นๆ โดยการสมทบเงินผ่านมูลนิธิกระจกเงา ซึ่งจัดทำโครงการจ้างคนกลุ่มนี้ไปช่วยแพคถุงยังชีพ และทำความสะอาดสถานที่สาธารณะต่าง ๆ เพื่อสร้างอาชีพให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ และทำให้พวกเขามีโอกาสใช้ชีวิตที่หมุนต่อไปได้อย่างมีศักดิ์ศรี โดยไม่ต้องรอรับความช่วยเหลือเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป

แต่นอกจากการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและช่วยเหลือสังคม ที่ทำให้ชาวเงินติดล้อได้เรียนรู้การเป็นผู้ให้ สถานการณ์โควิดยังมอบบทเรียนที่ดียิ่งกว่าการเข้าเรียนในคลาสเรียนใด ๆ ให้กับพนักงานเงินติดล้อและผู้คนอีกมากมายได้รู้ว่าการตั้งอยู่บนความไม่ประมาทของชีวิตเป็นเรื่องสำคัญ เพราะไม่มีใครรู้ว่าจะมีสถานการณ์แบบโควิด-19 หรืออาจร้ายแรงกว่าโควิด-19 เกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่ รวมถึงยังสอนบทเรียนที่ทำให้เห็นความสำคัญของการออม และการใช้เงินอย่างมีสติมากขึ้น

ที่สำคัญคือ ‘โควิด-19’ ยังทำให้รู้ว่า ‘น้ำใจ’ และการแบ่งปัน’ คือพลังสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ทั้งสังคมหมุนผ่านไปได้ด้วยกัน

เงินติดล้อ

ติดล้อสตอรี่โดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น