ระดับสมาชิกแต้มติดล้อ

สิทธิประโยชน์

ดูแลคุณให้มากกว่าเดิม ด้วยการยกระดับสมาชิก พร้อมการดูแลที่พิเศษยิ่งขึ้นที่มอบให้เฉพาะลูกค้าคนพิเศษของเงินติดล้อ

ระดับสมาชิกล้อทองแดง
รักคุณ ตั้งเเต่ล้อแรก
 • สามารถร่วมกิจกรรม เล่นเกมสะสมแต้ม และแลกแต้มติดล้อรับของรางวัลได้ฟรี แม้ว่าคุณยังไม่ได้เป็นลูกค้าของเรา
ระดับสมาชิกล้อเงิน
ได้สิทธิ์รับสินค้าเท่ๆ จากเงินติดล้อ
 • รางวัลและสิทธิพิเศษจากร้านค้าที่ร่วมรายการ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ของหวาน ช้อปปิ้ง เติมเงินโทรศัพท์ ท่องเที่ยว และไลฟ์สไตล์ต่างๆ
ระดับสมาชิกล้อทอง
ได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งหมดของล้อเงินและทองแดง
 • สิทธิ์รับฟรีหรือส่วนลดผลิตภัณฑ์ของเงินติดล้อ
 • แพ็กเกจหรือสินค้าสำหรับครอบครัว
โบนัสพิเศษ : รับแต้มติดล้อคูณ 1.5 เท่า
ระดับสมาชิกล้อเพชร
ได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดทั้งหมด
 • สินค้าไลฟ์สไตล์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าจากยี่ห้อชั้นนำ
 • ช่องดูแลลูกค้าพิเศษแบบไม่ต้องรอคิว
โบนัสพิเศษ : รับแต้มติดล้อคูณ 2 เท่า

การรักษาและปลดล็อกระดับสมาชิก

ผู้ใช้แอปเงินติดล้อ สามารถสะสมแต้มได้จากการเข้าใช้แอปเป็นประจำ เช่น การอ่านสาระน่ารู้ เล่นเกม ทำแบบสอบถาม จ่ายบิล
ซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ เมื่อเข้าเงื่อนไขของแต่ละระดับสมาชิก ผู้ใช้งานจะได้เลื่อนระดับ

reward-rank reward-rank ตารางระดับสมาชิก ตารางระดับสมาชิก
ข้อตกลงและเงื่อนไขสมาชิกแต้มติดล้อ
 • สมาชิกแต้มติดล้อทุกท่านยอมรับ และยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ตามที่บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) กำหนดไว้ภายใต้ “แต้มติดล้อ” (การเป็นสมาชิกของแอปพลิเคชันเงินติดล้อ)
 • ผู้มีสิทธิ์ประโยชน์จากแต้มติดล้อ จะต้องเป็นผู้ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเงินติดล้อผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยได้รับการยืนยันการเป็นสมาชิกจากบริษัทฯ และมีสิทธิ์จำกัดเพียง 1 คน ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งานเท่านั้น ในกรณีผู้ใดเคยเป็นผู้ใช้งานและปิดบัญชีเก่าไปแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนแต้มสะสมที่ผู้ใช้งานเคยมีสิทธิได้รับจากบัญชีเก่าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
 • สมาชิกแต้มติดล้อมี 4 ระดับ คือ (1) ระดับล้อทองแดง (2) ระดับล้อเงิน (3) ระดับล้อทอง (4) ระดับล้อเพชร การปรับระดับสมาชิกจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการเป็นลูกค้าเงินติดล้อติดต่อกัน
 • สมาชิกระดับล้อทองแดงจะได้รับแต้มสะสมทันที 50 แต้ม ภายหลังสมัครบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน
 • สมาชิกระดับล้อเงินขึ้นไป มีสิทธิ์ได้รับคะแนนสะสมพิเศษ สำหรับการร่วมกิจกรรมพิเศษ และ/หรือเดือนเกิด
 • ยอดแต้มสะสมมีอายุถึงวันที่ 30 ธันวาคมของปีถัดไปนับแต่ปีที่ได้รับแต้มสะสม ยกตัวอย่าง เช่น หากสมาชิกแต้มติดล้อได้รับแต้มสะสมที่เกิดขึ้นในปี 2565 [ไม่กำหนดเดือน] แต้มสะสมดังกล่าวจะหมดอายุลงในวันที่ 31 ธันวาคมของปีถัดไป คือวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ฉะนั้น สมาชิกจะมีสิทธิ์ใช้แต้มสะสมได้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 เท่านั้น
 • ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันเงินติดล้อจะได้รับสิทธิ์เป็นสมาชิกระดับทองแดง เมื่อดาวน์โหลดและสมัครเป็นสมาชิกผ่านแอปพลิเคชันเงินติดล้อฯ และสมาชิกระดับทองแดงที่มีผลิตภัณฑ์ของเงินติดล้อ เมื่อระบุหมายเลขบัตรประชาชน ระบบจะปรับระดับสมาชิกเป็นระดับล้อเงิน/ล้อทอง/ล้อเพชรโดยอัตโนมัติ
 • หลังจากได้รับการเลื่อนสถานะระดับสมาชิกแล้ว สถานภาพสมาชิกระดับล้อเงิน/ล้อทอง/ล้อเพชรจะคงอยู่ตลอดอายุสัญญาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่สมาชิกถือครองอยู่ และเพื่อคงสถานภาพระดับสมาชิกล้อเงิน/ล้อทอง/ล้อเพชรไว้ สมาชิกจะต้องมีการถือครองผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์ตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิกระดับล้อเงิน/ล้อทอง/ล้อเพชร ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อหรือประกันที่จ่ายค่างวดรายเดือนหรือจ่ายสด
 • สมาชิกสามารถรับแต้มสะสมได้จากการร่วมกิจกรรม เล่นเกม ซื้อ/สมัครผลิตภัณฑ์เงินติดล้อผ่านแอปพลิเคชันเงินติดล้อเท่านั้น แต้มสะสมไม่สามารถแลก เปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • แต้มสะสมทั้งหมดจะถูกยกเลิก หากไม่มีการนำแต้มสะสมไปใช้ เช่นเดียวกับสถานภาพสมาชิกระดับล้อเงิน/ล้อทอง/ล้อเพชร จะถูกเพิกถอน หากไม่มีผลิตภัณฑ์ของเงินติดล้อ หรือไม่ได้ร่วมกิจกรรมการสะสมหรือแลกคะแนนสะสมใดๆ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของปีปฏิทินปีที่ 2 นับแต่ได้รับแต้มสะสมหรือได้เป็นสมาชิกระดับล้อเงิน/ล้อทอง/ล้อเพชร
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกแต้มสะสมที่ไม่ได้นำไปใช้ภายในระยะเวลาอายุของแต้มสะสม
 • ของรางวัลที่ใช้สิทธิ์แลกแต้มสะสมไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ไม่สามารถขอเปลี่ยนหรือคืนของรางวัลได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • สถานะของสมาชิกแต้มติดล้อไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์เปลี่ยนเจ้าของได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับสถานะสมาชิกเพื่อตรวจสอบ ในกรณีที่บริษัทฯ มีข้อสงสัยเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งานของสมาชิก และบริษัทฯ มีสิทธิ์ยกเลิกสถานะสมาชิกได้ทันที หากพบว่าสมาชิกทุจริต หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขการสมัครสมาชิกหรือการสมัคร/ใช้งานแอปพลิเคชันเงินติดล้อ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำทุจริตใดๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนแต้มสะสมโดยไม่มีการชดเชยใดๆ ในทุกกรณี
 • เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล สมาชิกทุกคนมีหน้าที่ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบในทันที ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการเสียสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่จะได้รับจากทางบริษัทฯ รวมไปถึงความผิดพลาดเกี่ยวกับคะแนนสะสม อันเกิดจากข้อมูลที่ไม่ตรงกันของสมาชิก ซึ่งสามารถแก้ไขข้อมูลโดยโทรแจ้งเงินติดล้อ คอลเซ็นเตอร์ โทร. 088-088-0880
 • หากสมาชิกมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับแต้มสะสม สมาชิกจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่ทำรายการ สมาชิกสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม และแจ้งปัญหาต่างๆ ผ่านเงินติดล้อ คอลเซ็นเตอร์ โทร. 088-088-0880
Back to top