หน้าแรก ข่าวสาร ความยั่งยืน เงินติดล้อ จับมือ ทูลมอโร จัดกิจกรรมความรู้การเงินกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยว

เงินติดล้อ จับมือ ทูลมอโร จัดกิจกรรมความรู้การเงินกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยว

15 กุมภาพันธ์ 2566
เงินติดล้อ จับมือ ทูลมอโร จัดกิจกรรมความรู้การเงินกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยว

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) โดย คุณมิ่งขวัญ ประเสริฐศิวพร (แถวบน ทางซ้าย) ผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม เป็นตัวแทนทีมงานจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงิน ในหัวข้อ “ปลดหนี้ ชีวิตเป็นสุข” ให้แก่ กลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว จำนวนมากกว่า 30 ครอบครัว ด้วยความร่วมมือจาก บริษัท ทูลมอโร จำกัด (toolmorrow) หน่วยงานที่มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติ พฤติกรรม และสังคมให้ดีขึ้น โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อเสริมสร้างทัศนคติความรู้ด้านการเงินขั้นพื้นฐาน และการวางแผนการเงิน ในรูปแบบกิจกรรมสนุกสอดแทรกความรู้ นอกจากนี้ ยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองและครอบครัวได้อีกด้วย และยังสะท้อนถึงเจตนารมณ์ของเงินติดล้อในการสร้างโอกาสทางการเงินที่ยั่งยืนให้กับผู้คนในสังคมไทย  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านช่องทาง Zoom เมื่อเร็วๆ นี้

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น