หน้าแรก ข่าวสาร ความยั่งยืน เงินติดล้อ สนับสนุนโครงการ Run For Better Life

เงินติดล้อ สนับสนุนโครงการ Run For Better Life

02 ธันวาคม 2561
เงินติดล้อ สนับสนุนโครงการ Run For Better Life

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด นำทีมโดยภคมน ตุลยาพิศิษฐ์ชัย (กลาง) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายดิจิทัลและสื่อสารการตลาด ร่วมสนับสนุนกิจกรรม Run For Better Life การแข่งขันวิ่งเทรล ณ เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง จังหวัดเชียงราย จัดขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจแก่ผู้ที่ต้องการโอกาสในสังคม เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี ในโครงการกำลังใจในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะถูกนำไปใช้เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ต้องขังให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติ

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น