หน้าแรก ข่าวสาร ความยั่งยืน เงินติดล้อ ให้ความรู้ทางการเงิน แก่ครูผู้นำฯ รุ่น 9 มูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์

เงินติดล้อ ให้ความรู้ทางการเงิน แก่ครูผู้นำฯ รุ่น 9 มูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์

08 พฤศจิกายน 2565
เงินติดล้อ ให้ความรู้ทางการเงิน แก่ครูผู้นำฯ รุ่น 9 มูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) โดย คุณกาญจน์ณัฐ เฉลิมจุฬามณี (แถวหน้า ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการอาวุโส-พัฒนาบุคลากรและวัฒนธรรมองค์กร และ คุณมิ่งขวัญ ประเสริฐศิวพร (แถวหน้า ที่ 3 จากขวา) ผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม เป็นตัวแทนทีมงานจัดกิจกรรม “เงินทองต้องวางแผน ฉบับมนุษย์เงินเดือน” ให้แก่ ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 9 จำนวน 12 ท่าน จาก มูลนิธิ ทีฟ ฟอร์ ไทยแลนด์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการเงินขั้นพื้นฐาน และการวางแผนการเงิน ในรูปแบบกิจกรรมสนุกสอดแทรกความรู้ นอกจากนี้ครูผู้เข้ารับการอบรม ยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง และส่งต่อความรู้ด้านการเงินที่ได้รับให้กับกลุ่มครูผู้นำท่านอื่นๆ รวมถึงกลุ่มนักเรียนที่อยู่ในการดูแลได้อีกด้วย  ณ อาคารอารีย์ ฮิลล์ สำนักงานใหญ่ บมจ.เงินติดล้อ กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น