หน้าแรก ข่าวสาร ความยั่งยืน เงินติดล้อ สนับสนุน ชุดยาและเวชภัณฑ์จำเป็น ให้กับผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิม

เงินติดล้อ สนับสนุน ชุดยาและเวชภัณฑ์จำเป็น ให้กับผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิม

06 มิถุนายน 2565
เงินติดล้อ สนับสนุน ชุดยาและเวชภัณฑ์จำเป็น ให้กับผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิม

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) โดย คุณสาวนิภา วนิชวัฒน์ (ซ้าย) ผู้บริหารระดับสูง สายงานกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นตัวแทนมอบชุดยาและเวชภัณฑ์จำเป็น จำนวน 500 ชุด รวมมูลค่า 252,787 บาท ให้แก่ โครงการป้องกันโรคติดต่อ ให้กับชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ปี 2565 เพื่อช่วยป้องกันโรคและบรรเทาอาการเจ็บป่วยให้กับประชาชนระหว่างเดินทางแสวงบุญ โดยมี น.พ.วิชาญ ปาวัน ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค เป็นตัวแทนรับมอบชุดยาและเวชภัณฑ์ดังกล่าว ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น