หน้าแรก ข่าวสาร ความยั่งยืน เงินติดล้อ สร้างโอกาสความรู้ด้านการเงินให้ผู้ก้าวพลาด เรือนจำกลางลำปาง

เงินติดล้อ สร้างโอกาสความรู้ด้านการเงินให้ผู้ก้าวพลาด เรือนจำกลางลำปาง

23 สิงหาคม 2566
เงินติดล้อ สร้างโอกาสความรู้ด้านการเงินให้ผู้ก้าวพลาด เรือนจำกลางลำปาง

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) โดย คุณมิ่งขวัญ ประเสริฐศิวพร (ที่ 3 จากซ้าย แถวบน) ผู้ช่วยผู้จัดการงานส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเงิน เป็นตัวแทนนำทีมงานจัดอบรมสร้างความรู้พื้นฐานการเงินในหลักสูตร “ความรู้พื้นฐานการเงินเพื่อการประกอบอาชีพ” ให้กับผู้ก้าวพลาดในโครงการกำลังใจฯ ซึ่งเป็นการจัดอบรมร่วมกับเจ้าหน้าที่เรือนจำฯ และเจ้าหน้าที่โครงการกำลังใจเพื่อสร้างโอกาส และเตรียมความพร้อมคืนคนดีสู่สังคม โดยได้รับเกียรติจาก คุณชาติชาย สัสดีแพง (ที่ 3 จากขวา แถวบน) ผู้อำนวยการพัฒนาส่วนพัฒนาผู้ต้องขังเรือนจำกลางลำปาง ให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง ณ เรือนจำกลางลำปาง จ.ลำปาง เมื่อเร็วๆ นี้

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น