หน้าแรก ข่าวสาร ความยั่งยืน เงินติดล้อจับมือ 31 พันธมิตร ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

เงินติดล้อจับมือ 31 พันธมิตร ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

15 กันยายน 2564
เงินติดล้อจับมือ 31 พันธมิตร ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) จัดทำโครงการจัดหา “กล่องเราต้องรอด” ร่วมกับบริษัทคู่ค้าและพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ โดยได้รับการตอบรับและสนับสนุนโครงการดังกล่าว จำนวน 31 ราย ในการจัดหากล่องบรรจุยา เวชภัณฑ์ และชุดอุปกรณ์รักษาตัวเบื้องต้น รวมจำนวน 1,237 ชุด มูลค่ารวมกว่า 875,000 บาท สำหรับผู้ติดเชื้อที่ต้องรักษาตัวที่บ้านและขาดแคลนชุดอุปกรณ์รักษาตัวเบื้องต้น โดยติดต่อขอความช่วยเหลือมายังเพจ “เราต้องรอด” ถือเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดในการสร้างโอกาสให้สังคม ที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจในการทำงานร่วมกัน ระดมศักยภาพจากหลายๆ หน่วยงาน เพื่อเกิดส่วนร่วมในการช่วยเหลือให้สังคมไทยฟันฝ่าวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณบริษัทคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจที่ร่วมสนับสนุนโครงการนี้

 1. บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 2. บริษัท แอลเอ็มจีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 3. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 4. บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 5. บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 6. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาพระนครศรีอยุธยา
 7. บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 8. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 9. บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)
 10. บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 11. ARK Insights Co., Ltd.
 12. Dell Corporation (Thailand) Co., Ltd.
 13. บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จํากัด (SECOM)
 14. บริษัท เน็ทวัน เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด
 15. บริษัท แจ๊ดส์คอม จำกัด
 16. บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
 17. บริษัท อินโนโค จำกัด
 18. คุณนาฏยา จินดารักษ์ (โลตัส)
 19. บริษัท เก้าดี ซัคเซส จำกัด
 20. บริษัท เอกศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 21. บริษัท ไพร์ม คาร์เร้นท์ จำกัด
 22. บริษัท กุลณภาภัค จำกัด
 23. บริษัท ทูล คอนสตรัคชั่น จำกัด
 24. บริษัท บีอิ้ง เนเชอรัล จำกัด
 25. บริษัท ซีเอ็นเค ไซน์ แอนด์ คอนสตรัคขั่น จำกัด
 26. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพอสเพ็คทิฟ พลัส
 27. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงทวี วิศวกรรม (2017)
 28. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิษณุโฆษณา
 29. บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
 30. บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
 31. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น