หน้าแรก ข่าวสาร ความยั่งยืน เงินติดล้อ จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางการเงิน ชุมชนเขตจตุจักรและเขตสายไหม

เงินติดล้อ จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางการเงิน ชุมชนเขตจตุจักรและเขตสายไหม

20 ธันวาคม 2563
เงินติดล้อ จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางการเงิน ชุมชนเขตจตุจักรและเขตสายไหม

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด โดย นายมิ่งขวัญ ประเสริฐศิวพร (แถวยืน คนที่ 7 จากขวา) ผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม และ นายกาญจน์ณัฐ เฉลิมจุฬามณี (แถวยืน คนที่ 6 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ-พัฒนาบุคลากรและวัฒนธรรมองค์กร เป็นตัวแทนเปิดบ้านจัดกิจกรรม “นำความรู้สู่ชุมชน เพื่อชีวิตหมุนต่อได้” ให้แก่ชาวบ้านชุมชนเขตจตุจักร และ เขตสายไหม กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นชุมชนเครือข่ายในโครงการ ๙ สู่ชีวิตพอเพียง โดยมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน ในหัวข้อ “วางแผนการเงินเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการเงินขั้นพื้นฐานและการวางแผนการเงิน ในรูปแบบกิจกรรมสนุกสอดแทรกความรู้ เพื่อให้เข้าใจง่ายและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดี ณ สำนักงานใหญ่เงินติดล้อ อาคารอารีย์ ฮิลล์ เมื่อเร็วๆ นี้

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ในฐานะผู้นำธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ ที่มุ่งมั่นสร้างโอกาสด้านการเงินให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบอาชีพอิสระ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบที่เป็นธรรมและโปร่งใส ได้ริเริ่มโครงการให้ความรู้ทางการเงิน แก่กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า ในปี 2555 ก่อนจะขยายโครงการไปสู่ชุมชน ภายใต้ “โครงการนำความรู้สู่ชุมชน เพื่อชีวิตหมุนต่อได้” โดยมุ่งให้ความรู้เบื้องต้นทางการเงิน การบริหารรายรับรายจ่าย การออม และการจัดการด้านการเงินเพื่อการประกอบอาชีพ รวมถึง วิธีการใช้เทคโนโลยีทำธุรกรรมด้านการเงินเพื่อความสะดวกและลดต้นทุน ให้แก่กลุ่มผู้มีรายน้อยหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างๆ พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม และผู้นำชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานชาวเงินติดล้ออาสาเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของการสร้างโอกาสทางการเงินให้แก่ลูกค้าอีกด้วย

  • ดูเพิ่มเติมดูอีก 1 ภาพ
เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น