หน้าแรก > ข่าวสาร > ความยั่งยืน > เงินติดล้อ สนับสนุนโครงการกำลังใจ ในพระดำริฯ สร้างโอกาสแก่ผู้ก้าวพลาด

เงินติดล้อ สนับสนุนโครงการกำลังใจ ในพระดำริฯ สร้างโอกาสแก่ผู้ก้าวพลาด

22 มิถุนายน 2562
เงินติดล้อ สนับสนุนโครงการกำลังใจ ในพระดำริฯ สร้างโอกาสแก่ผู้ก้าวพลาด

เงินติดล้อ ผู้นำในการให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถครบวงจรและโบรกเกอร์ประกันภัย สนับสนุน “โครงการกำลังใจ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา” ร่วมสร้างโอกาสแก่ผู้ก้าวพลาดให้มีชีวิตหมุนต่อได้ ผ่าน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1.การให้ความรู้ทางการเงินเพื่อการประกอบอาชีพ 2.การให้สินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ 3.การสนับสนุนผลิตภัณฑ์งานฝีมือจากกลุ่มผู้ก้าวพลาด

นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด กล่าวว่า “การสนับสนุนโครงการกำลังใจ ในพระดำริฯ ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ‘เงินติดล้อ นำความรู้สู่ชุมชน เพื่อชีวิตหมุนต่อได้’ ที่บริษัทได้ริเริ่มขึ้นในปี 2558 โดยมุ่งเน้นให้ความรู้พื้นฐานในการวางแผนและบริหารเงิน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในทักษะชีวิต (life skill) ที่จำเป็นในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในระยะยาวแก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อย รวมถึงผู้ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งมักมีรายได้ไม่สม่ำเสมอ ขาดทักษะในการวางแผนการเงินซึ่งนำมาสู่ภาระหนี้สินและปัญหาหนี้นอกระบบ”

“สำหรับกิจกรรมการให้ความรู้ทางการเงินพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพ ภายใต้ “โครงการกำลังใจ” นั้นทีมทำงานของเงินติดล้อได้ทำการลงพื้นที่เรือนจำจังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรี อีกทั้งทำการทดลองสอนผู้ก้าวพลาดที่เรือนจำชั่วคราว เขาระกำ จังหวัดตราด เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่อสำรวจความต้องการของผู้ก้าวพลาดและนำมาพัฒนาเป็นหลักสูตรอบรมในรูปแบบการเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรม (activity-based learning) เพื่อให้การเรียนรู้เรื่องการเงินเป็นเรื่องสนุกและเข้าใจง่าย”

นายปิยะศักดิ์กล่าว

ทั้งนี้ กิจกรรมให้ความรู้ทางการเงินดังกล่าวมุ่งช่วยให้ผู้ก้าวพลาดทำความเข้าใจต้นทุนประเภทต่างๆ สามารถคำนวณหาต้นทุน คิดค้นวิธีในการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มกำไร การเขียนแผนธุรกิจ และการบริหารค่าใช้จ่ายส่วนตัวเพื่อให้สอดคล้องกับรายรับและการออมเงิน

โดยการอบรมจะประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก โดยส่วนแรกจะเป็นการจัดกิจกรรมหลักสูตร 1 วัน ให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ก้าวพลาดโดยตรง และส่วนที่สองจะเป็นการจัดอบรม Train the Trainer หลักสูตร 2 วัน ให้ความรู้แก่ผู้คุมเรือนจำและผู้คุมประพฤติอาสาสมัคร เพื่อให้สามารถส่งต่อความรู้พื้นฐานด้านการเงิน ตลอดจนให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กลุ่มผู้ก้าวพลาดได้ โดยเงินติดล้อได้จัดเป็นโครงการนำร่อง ณ เรือนจำชั่วคราว เขาระกำ จังหวัดตราด และเรือนจำชั่วคราวแคน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ สำหรับในปีนี้ และภายหลังจากเสร็จสิ้นการทำกิจกรรมแล้ว ทีมงานจะติดตามผลเพื่อนำมาประเมินหลักสูตรโดยรวมสำหรับการทำกิจกรรมในครั้งต่อไป

นอกจากการให้ความรู้ทางการเงินเพื่อการประกอบอาชีพแล้ว เงินทุนในการประกอบอาชีพยังเป็นปัจจัยสำคัญ เนื่องจากการมีประวัติเป็นผู้ต้องขัง อาจส่งผลต่อความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ เงินติดล้อจึงสร้างโอกาสด้านเงินทุนในการประกอบอาชีพแก่ผู้ก้าวพลาดโดยการให้สินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพเป็นทุนตั้งต้นให้แก่ผู้ก้าวพลาดที่มีแผนการประกอบอาชีพของตนเอง

สำหรับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์งานฝีมือจากกลุ่มผู้ก้าวพลาดนั้น บริษัทฯ มีแผนที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อมาใช้สำหรับกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์งานฝีมือของผู้ก้าวพลาดให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ในฐานะผู้ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถ ที่มุ่งมั่นสร้างโอกาสด้านการเงินให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบอาชีพอิสระ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบที่เป็นธรรมและโปร่งใส ได้ริเริ่มโครงการให้ความรู้ทางการเงิน แก่กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า ในปี 2555 ก่อนจะขยายโครงการไปสู่ชุมชน ภายใต้ “โครงการนำความรู้สู่ชุมชน เพื่อชีวิตหมุนต่อได้” ในปี 2558 โดยมุ่งให้ความรู้เบื้องต้นทางการเงิน การบริหารรายรับรายจ่าย และการออมเพื่อการลงทุน รวมถึง วิธีการใช้เทคโนโลยีทำธุรกรรมด้านการเงินเพื่อความสะดวกและลดต้นทุน แก่กลุ่มผู้มีรายน้อยหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างๆ รวมถึงพ่อค้าแม่ค้า พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานชาวเงินติดล้ออาสาเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสัมผัสถึงชีวิตความเป็นอยู่ และเข้าใจถึงความสำคัญของการสร้างโอกาสทางการเงินให้แก่ลูกค้า จนถึงปัจจุบัน เงินติดล้อได้นำความรู้สู่ 44 ชุมชน มีผู้เข้าร่วมการอบรม 2,022 คน อาสาสมัครชาวเงินติดล้อ 796 คน และยังคงเดินหน้าสร้างความรู้ด้านการเงินอย่างต่อเนื่อง

Avatar Ngerntidlor
บทความโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางเงินที่ดีขึ้น

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น ๆ

อารีเกเตอร์ จัดกิจกรรม ห้องเรียนรู้เสริมทักษะ ประจำเดือน ส.ค. 65

อารีเกเตอร์ จัดกิจกรรม “Areegator Monthly’s Classes ห้องเรียนรู้เสริมท... อ่านต่อ
13 กันยายน 2565

ประกันติดล้อ คว้ารางวัลด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมนายหน้าประกันภัย

ประกันติดล้อ คว้ารางวัล จากเวที Asian Technology Excellence Awards 2022 ซึ่งเป... อ่านต่อ
09 กันยายน 2565

เงินติดล้อ เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหาร ทีเอ็มบีธนชาต (ttb)

เงินติดล้อ เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด... อ่านต่อ
07 กันยายน 2565
Back to top